Cao


1. CAO   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,

2. CAO   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
Inhoud Stopzetten vaste reisvergoeding Opvallende CAO-afspraken over verzuim Stopzetten vaste reisvergoeding Als het ernaar uitziet dat de werknemer wegens ziekte voor langere tijd afwezig zal ...

3. CAO (ambtenaren)   20 maart 2009
25 augustus 2018  |  , , , , ,
Inhoud Aparte status ambtenaren CAO Rijk Aparte status ambtenaren Ambtenaren vallen (nog) niet onder een CAO. Hoewel juridisch gezien hun arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) eenzijdig worden ...

4. CAO (bereik)   20 maart 2009
9 juli 2018  |  , ,
Inhoud Meer dan duizend CAO's Georganiseerden en ongeorganiseerden Organisatiegraad Discrepantie dekkings- en organisatiegraad Meer evenwichtige beloningsverhoudingen Meer dan duizend CAO's Het ...

5. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  , ,
De CAO in Nederland kan terugzien op bewogen jaren die teruggaan tot het einde van de 19e eeuw. In vogelvlucht memoreren wij de volgende data en gebeurtenissen: 1894 – De eerste CAO: Amsterdamse ...

6. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
Inhoud Wat staat er in een CAO? Afspraken over gezondheid niet in CAO CAO-beoordelingen CAO-fonds Gratis exemplaar Dispensatie Helft CAO’s heeft afspraak over arbeidsbeperkten Meer kwalitatieve ...

7. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
Inhoud Inleiding Werkingsduur CAO Arbeidsreglement Hiërarchie wetgeving Inhoud CAO Standaard- en minimum-CAO Incorporatiebeding Doorwerking In aanvulling CAO afspraken arbeidsvoorwaarden ...

8. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
#Inhoud Ergernis over voordelen bondsleden Digitaal CAO platform SER unaniem over verbreding draagvlak CAO-afspraken Werkgevers willen meer flexibiliteit in CAO'sWie heeft er nog een CAO? Meer ...

9. CAO duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
23 juli 2017  |  ,
Inhoud Akkoord sociale partners juni 2011 Beloning moet/moeten Teksten duurzame inzetbaarheid in CAO: voorbeeld CAO PO-Raad Meer kwalitatieve afspraken in nieuwe CAO's Kwantitatieve afspraken in ...

10. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
Inhoud CAO voor 65-plussers Doorwerk CAO verlengd met drie jaar Mannen in hoger onderwijs willen tot bijna 67ste werken Doorwerk CAO anno 2017 CAO voor 65-plussers Sinds 1 januari 2008 is er een ...

11. Ondernemings- en bedrijfstak CAO   20 maart 2009
24 februari 2018  |  , ,
Inhoud Afsluiten CAO Ondernemings- en bedrijfstakorganisaties Cijfers Looptijd CAO verlopen Onderhandelingen Verschillende CAO's binnen een organisatie Bedrijfstak-CAO niet gelijk aan ...

12. Opzegtermijn en uitzondering bij CAO   19 februari 2016
4 december 2016  |  , , , ,
... werkneemster uit artikel 9 van de arbeidsovereenkomst, artikel 2.3, tweede lid, onder b van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (hierna: cao ...

13. Overzicht Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's)   10 juli 2023
10 juli 2023  |  , , ,
Voor een uitgebreide verzameling van bedrijfstak CAO's, evenals ondernemingscao's, kun je terecht op de websites van FNV en CNV. Op deze platforms vind je een overzicht van diverse ...

14. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
... tak. Behalve het verlagen van salarissen, wil de directeur ook een deel van de organisatie uit het cao-stramien tillen, omdat het de concurrentiekracht blokkeert. ...

15. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... In het beveiligingswezen, stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijven staan er bepalingen in de CAO over alcoholgebruik tijdens werktijd. Daarnaast verbiedt het Algemeen Rijksambtenaren ...

16. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... Representativiteit Bewust niet-verbindend verklaren Rechter Bedrijfsreglement Verstrijken CAO Overzicht alle CAO's ABU-CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard Verlenging ...

17. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... lijst van zware beroepen wordt niet ter discussie gesteld. Mogelijk zal dit onderwerp op CAO-niveau worden bepaald. HR-Kiosk: Het zijn het Kabinet en vakbonden die al vele jaren over een ...

18. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... vakantietoeslag en de vakantiedagen. Ook in het contract dat op basis van het model van de Horeca CAO was opgesteld, was vermeld dat de werknemer een bruto uurloon ontving, inclusief ...

19. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... om de aanstelling en het aantal uren van een professionele ambtelijk secretaris ook via de CAO te regelen. Zo is in de CAO voor de gezondheidszorg bepaald dat de OR recht heeft op het ...

20. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... van bestuur (Wob) Ambtenarentaal Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Trends in overheids-CAO's 2015 Cijfers aantal ambtenaren Meer mobiliteit personeel Rijk noodzaak Van personeelszaken ...

21. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... de coronacrisis nam het inkomen van mannen en vrouwen ook in 2020 toe, vooral door al gemaakte cao-afspraken over loonstijgingen. 4,6 miljoen werkende vrouwen Het aantal vrouwen met inkomen ...

22. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... aanmerkelijk verschil tussen het loon dat elders voor eenzelfde functie wordt betaald dan in de cao of salarisstructuur van de werkgever is afgesproken? Is er een eenzijdig wijzigingsbeding ...

23. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
Inhoud Wetsvoorstel CAO gehandicaptenzorg Werkgevers niet enthousiast Hoe nu verder? Wetsvoorstel onbereikbaarheid ingediend Wetsvoorstel Op 18 februari 2019 diende de PvdA een wetsvoorstel in ...

24. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... om weer aan de slag te gaan. Dit schrijven werkgeversorganisaties in hun jaarlijkse advies aan hun CAO-onderhandelaars. Het advies is deze week vastgesteld door VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN. ...

25. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van passend werk1, kan andere deskundigen dan die van de UWV een oordeel geven; dit moet wel bij CAO of een daartoe bevoegd orgaan zijn geregeld; de subsidies voor re-integratie bij een andere ...


Bekijk items: 1 tot 25 (997 totaal)