Loondispensatie


1. Wet pilot loondispensatie   15 juni 2010
26 oktober 2020  |  ,
Inhoud Doel Toestemming Vier pilots Uitleg loondispensatie Werkgevers geen behoefte aan loondispensatie Verzet tegen invoering van loondispensatie groeit Voorstel loondispensatie ingetrokken Van ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... dienst heeft, kan van een aantal financiële regelingen gebruik maken. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo moedigt de overheid werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in ...

3. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee. Van Ark gaat ...

4. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... volgende regelingen: premiekorting WIA/Wajong gedurende drie jaar, zie subrubriek Premiekorting; loondispensatie bij minder presteren; betaling (groot) deel van de loonkosten bij ziekte ...

5. Participatiebaan   9 maart 2010
6 september 2019  |  , ,
... wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee. In het ...

6. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen Bijval en kritiek op doorzetten plannen loondispensatie Doel Participatiewet niet bereikt Overheid laat steken vallen bij uitvoering ...

7. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... toe naar het wettelijk minimumloon. Op basis van de evaluatie van de lopende experimenten met loondispensatie wordt een beslissing genomen over de maatvoering en invulling hiervan. - Op de ...

8. Regeerakkoord 2012   7 oktober 2014
5 december 2015  |  ,
... toe naar het wettelijk minimumloon. Op basis van de evaluatie van de lopende experimenten met loondispensatie wordt een beslissing genomen over de maatvoering en invulling hiervan; op de bij ...

9. Subsidieregelingen   6 januari 2016
10 juli 2024  |  , , , , , , ,
... in dienst neemt, kan een vrijstelling van de premies werknemersverzekeringen worden gekregen. Loondispensatie Wajongers Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of handicap moeilijk of ...

10. Subsidies en voorzieningen   7 oktober 2014
20 augustus 2023  |  , , , , , ,
... garantiebanen Loonkostensubsidie met ingang van 1 januari 2017 naar 23,5% Kabinet houdt vast aan loondispensatie Taken gemeenten Met de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking is ...

11. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... wordt. Loonkostensubsidies in de Participatiewet worden vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk minimumloon betalen, afhankelijk ...

12. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
... Cijfers Wet Werkregeling Wajong Wajong-uitkering Maatmanloon Bijverdienen Werk Premie en loondispensatie No-riskpolis Ziektewet Samenvatting stimuleringsregelingen voor werkgevers ...

13. Proef loondispensatie   15 maart 2012
15 maart 2012  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | ,
Staatssecretaris De Krom (SZW) heeft de derde voortgangsrapportage over proeven met loondispensatie (met werken minder dan het minimumloon verdienen) bekend gemaakt.

14. Uitleg loondispensatie maart 2018   6 maart 2018
7 maart 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... koerst erop de systematiek zo uit te werken dat mensen die vanuit de uitkering met loondispensatie gaan werken een loonaanvulling krijgen die voldoet aan een aantal ...

15. Voorstel loondispensatie ingetrokken   7 september 2018
10 september 2018  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , ,
Het kabinet trekt het plan terug om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon, omdat het niet uitvoerbaar blijkt. Gehandicaptenorganisaties, vakbonden en werkgevers hadden daarvoor ...

16. Verzet tegen invoering van loondispensatie groeit   27 april 2018
30 april 2018  | Sociale Alliantie  | Fred Barkhuis  | , ,
Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. 40 ...

17. Werkgevers geen behoefte aan loondispensatie   22 maart 2018
23 maart 2018  | Cedris  | Fred Barkhuis  | , ,
Werkgevers wijzen erop dat het huidige instrument loonkostensubsidie leidt tot gelijkwaardigheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van andere werknemers. Dat geeft ...

18. Bijval en kritiek op doorzetten plannen loondispensatie   1 april 2018
3 april 2018  | Cedris  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het wordt voor aantrekkelijker om mensen met een handicap in dienst te nemen, stelt VNO-NCW. Voor werkgevers geeft het minder bureaucratie en administratieve rompslomp. Tegenstanders vinden dat ...

19. Duidelijke voorkeur voor loonkostensubsidie   30 oktober 2018
1 november 2018  | VVP, Flex Nieuws, Sociaal Web, e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Cliënten, maar ook werkgevers en UWV hebben een duidelijke voorkeur voor loonkostensubsidie van werknemers met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet naar de Tweede Kamer ...

20. Van Ark kondigt 'breed offensief' arbeidsbeperkten aan   13 september 2018
14 september 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen aan dat als alternatief voor het gesneuvelde loondispensatieplan moeten dienen. De maatregelen moeten het voor werkgevers makkelijker maken ...

21. Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand   15 december 2017
18 december 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
... wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen ...

22. Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand   23 december 2017
27 december 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
... wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee. Er zijn ...

23. Wijziging Participatiewet en Ziektewet middels breed offensief   7 mei 2019
9 mei 2019  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het concept wetsvoorstel is ter consultatie op internet door Min. SZW aangeboden. Mensen kunnen in de periode 30 april en 6 juni 2019 schriftelijk reageren. Reacties worden gepubliceerd tijdens de ...


23 items