Werkgevers


1. Werkgeversaansprakelijkheid   20 maart 2016
20 juni 2019  |  , ,
Inhoud Wettelijke basis Algemene regels Verstrekkende werkgeversverantwoordelijkheid Ketenaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Geen tijdelijke voorzieningen voor openstellen g-rekeningen ...

2. Werkgeversgedrag   20 oktober 2018
25 oktober 2020  |  , , ,
Inhoud Onderzoek naar werkgeversgedrag bij bedrijven in Nederland Werkgever moet zich inspannen om werknemer aan nieuwe baan te helpen Boete werkgevers als zij ontslagen werknemers niet helpen bij ...

3. Werkgeverslasten   6 januari 2017
9 januari 2019  | 
Inhoud Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen Werkgeverslasten omhoog in 2019 Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 De ...

4. Werkgeverslasten   6 januari 2016
10 januari 2020  |  , , ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde de volgende subrubrieken: Afdrachtvermindering Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding) Leningen Premiekorting ...

5. Werkgeversorganisaties   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
Positief Het standpunt van werkgeversorganisaties over flexibele arbeidsvoorwaarden is als regel positief. In een artikel van VNO-NCW* van 12 september 2001 wordt het als volgt verwoord: ...

6. AWVN-werkgeversbijdrageregeling (tabellen)   18 februari 2020
13 januari 2023  |  , ,
2023 Voor dit jaar is de AWVN-werkgeversbijdrageregeling verlengd (met een jaar) door AWVN, FNV en CNV, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De bijdrage voor 2023 is conform de regeling ...

7. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... slapend dienstverband Meer investeren in werknemers Programma Vitaal Bedrijf van start Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Inleiding In het arbeidsrecht zijn veel verplichtingen voor ...

8. Lagere werkgeverslasten   14 maart 2011
15 juli 2014  | 
... voor de heffingen verlaagd. Dat leidt tot een verlaging van de premielasten. Deze vrijval van werkgeverslasten kan aanmerkelijk zijn. Daar waar vaak een half procentje meer of minder kan ...

9. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... bij de nieuwe werkgever. Meetelling Dat er bij overgang van onderneming sprake is van opvolgend werkgeverschap is wel duidelijk: de medewerker treedt in dienst bij de nieuwe werkgever en ...

10. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
Alle werkgevers in Nederland hebben nu ruim 1 jaar (of zelfs meer) ervaring met de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ...

11. Transitievergoeding kleine werkgevers (minder dan 25)   9 oktober 2018
11 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers Evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers Compensatie transitievergoeding bij ...

12. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... De faciliteit om te worden gekwalificeerd als een SGI is niet beperkt tot de publieke sector. Ook werkgevers in het private bedrijfsleven (met name concernvennootschappen) kunnen onder ...

13. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... houdt de optie volledig zijn waarde als de werknemer weggaat. Instemming ondernemingsraad vereist Werkgevers moeten expliciete toestemming hebben van hun ondernemingsraad als zij een bepaalde ...

14. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... WKR over jaar 2020 In het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, staat dat werkgevers voor de aangifte van het jaar 2020, langer de tijd krijgen. Hanteert u een ...

15. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... en Spaanse migranten, in 2012 waren dat er ruim 18.000. Begroting 2015 Het is de bedoeling dat werkgevers gaan investeren in faciliteiten voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en ...

16. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... regelingen gebruik maken. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo moedigt de overheid werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. De werkgever ...

17. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

18. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... euro’s. Dat komt vooral doordat de Belastingdienst de toepassing van de werkkostenregeling bij werkgevers steeds vaker controleert met steekproeven. Een enkele fout geboekte euro wordt dan ...

19. Adverteren   21 maart 2011
... die voor iedereen vrij toegankelijk is. HR-kiosk.nl wordt geraadpleegd door professionals, werkgevers en werknemers. Inbound- en contentmarketing mogelijkheden (advertentiemogelijkheden) ...

20. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... 12. Wijzigingen 2015 De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk zal worden beperkt tot werkgevers die voor hun eigen bedrijfsuitoefening Speur- & Ontwikkelingswerkzaamheden ...

21. Afdrachtvermindering   12 maart 2010
28 februari 2016  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering

22. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidieregelingen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde een aantal subrubrieken. Zie onder, klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen.

23. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... zekerheid – geld blijft liggen Vermindering personele kosten Voor bepaalde activiteiten kunnen werkgevers hun personele kosten verminderen, te weten: 1. Afdrachtvermindering: werkgevers kunnen ...

24. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   12 maart 2010
23 maart 2017  |  , ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)

25. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... werknemers afstand willen doen van deelname aan de pensioenregeling die hen wordt aangeboden. Veel werkgevers accepteren dat niet. De laatste jaren wordt daarbij steeds vaker de Pensioenwet als ...


Bekijk items: 1 tot 25 (2 002 totaal)