Ort


1. Kortdurend zorgverlof   20 maart 2009
25 augustus 2023  |  , , ,
... werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. In een CAO kunnen afwijkende regels over kortdurend zorgverlof staan. Doorbetaling De werknemer hoeft het zorgverlof niet aansluitend op te ...

2. Korter wachtgeld voor politici   14 mei 2012
,
... van de Koningin, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders krijgen te maken met een kortere periode dat ze wachtgeld krijgen. Het kabinet vindt het gerechtvaardigd dat ook huidige ...

3. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Korting niet in Nederland woonachtig Cijfers Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Kan het pensioen worden gekort? AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen, incorrect ...

4. Soorten arbeidsovereenkomsten   19 oktober 2009
21 maart 2021  |  , ,
Inhoud Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomst algemeen Voorovereenkomst Flexibele overeenkomsten Uitzendovereenkomst Opdracht Aannemen van werk Thuiswerkers ...

5. Sportvereniging   6 januari 2019
8 februari 2019  |  , , ,
Inhoud Belastingplan 2019 Sportvrijstelling Kamervragen 2018 Gemeenten stimuleren sport Belastingplan 2019 In het Belastingplan 2019 heeft het Kabinet de reeds aangekondigde wijziging van de ...

6. Voortzetting pensioenopbouw   20 maart 2009
18 maart 2019  |  , , ,
Inhoud Vrijwillige voortzetting Vrijwillig betaalde pensioenpremie niet aftrekbaar Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Meldingsplicht Besluit vrijwillige voortzetting pensioenopbouw Stichting ...

7. Geboorteverlof   11 augustus 2019
24 oktober 2023  |  , , , , , ,
... Tot 2019 moest de partner van de jonge moeder dit verlof opnemen binnen vier weken na de geboorte. Dit wordt in 2019 zes maanden. Eveneens per 2019 is de naam Kraamverlof vervangen door ...

8. Kantoortuin   30 september 2016
21 september 2021  |  ,
... afleiding en stress Geluidsoverlast grootste invloed op productiviteit Werknemers haten kantoortuin in Apple’s nieuwe hoofdkantoor Ambtenaren BuZa verzetten zich tegen flexplekken en ...

9. Hooikoorts   25 juli 2019
25 juli 2019  |  ,
Inhoud Omschrijving Ziekmelding Omschrijving Hooikoorts (pollinosis) is een vorm van allergische rinitis, die wordt gekenmerkt door allergie voor stuifmeel (pollen) van planten, vaak grassen of ...

10. Premiekorting   12 maart 2010
23 maart 2017  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Premiekorting

11. Premiekorting   6 januari 2016
15 juli 2018  |  , ,
Inhoud Premiekorting oudere werknemers Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers Premievrijstelling marginale arbeid Premiekortingsregeling jongeren Naslag Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 ...

12. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers   9 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... goedkoper voor kleine werkgevers Directe en indirecte kosten arbeidsgehandicapten Premiekorting arbeidsgehandicapten 2015 Wijzigingen premiekortingen 2016 Naslag Trucje verboden Digitale ...

13. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Doelgroep 50+ Criteria verkrijgen premiekorting Premievrijstelling oudere werknemer vervalt Per 1 juli geen overgangsregeling meer Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Misbruik premiekorting ...

14. Data-export   15 maart 2011
8 juli 2013  |  ,
... en/of het personeelsinformatiesysteem. De gegevens in dit standenregister kunnen worden gesorteerd, geselecteerd, gerapporteerd en geëxporteerd, bijvoorbeeld op datum, soort mutatie, ...

15. Ouderenkorting (tabellen)   5 januari 2012
9 januari 2024  |  , , , , , ,
... u de AOW-leeftijd bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2024 is dat € 44.770. Als ...

16. Heffingskorting (tabellen)   10 februari 2015
5 oktober 2023  |  , , , , , , ,
Heffingskortingen 2023 en 2024 2023 2024 Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 3.070 € 3.374 Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.583 € 1.741 ...

17. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
Inhoud Verzamelnaam Recht op arbeidskorting Maximum Werknemer met meerdere werkgevers Uitbetaling algemene heffingskorting D66 wil dat de aanrechtsubsidie versneld verdwijnt Afschaffing dubbele ...

18. Lerarentekort   15 februari 2020
13 oktober 2020  |  ,
... jaar uitgesteld Leraren staken, maar basisonderwijs houdt geld over Handreiking lerarentekort voor basisscholen Een derde van de leraren stopt voor zijn dertigste Veel Nederlanders leren ...

19. Wat ontspoort er nou niet?   3 mei 2017
3 mei 2017  |  , , ,
... in het kader van re-integratie “2e spoor”, bij een andere werkgever aan de slag gaat? Een kort antwoord op deze vraag is: JA. Wanneer het niet lukt om een zieke werknemer binnen het eigen ...

20. Werktijdverkorting   18 maart 2020
29 maart 2020  |  ,
100 aanvragen werktijdverkorting Het aantal bedrijven dat een beroep wil doen op werktijdverkorting is in Nederland fors gestegen. Logisch, omdat wereldwijd steeds meer mensen besmet raken met het ...

21. Werktijdverkorting   18 maart 2020
18 maart 2020  |  ,
Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Bedrijven die door de verspreiding van het nieuwe Coronavirus (ander woord: Covid19-besmetting) in China problemen ondervinden, kunnen bij de ...

22. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel werktijdverkorting Eigen risico werkgever Vergunning maximaal 24 weken Uitkering Sollicitatieplicht en verrekening WW Deeltijd-WW Calamiteitenregeling voegt Onwerkbaar weer en ...

23. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... ADV Verschillen met vakantiedagen Geen vergoeding voor niet-genoten ATV-dagen Arbeidstijdverkorting niet verwarren met Arbeidstijdenwet Werkgevers willen af van ATV-dagen Parttime dag valt ...

24. Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP)   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , ,
... meer instromen in de FVP-regeling, vanaf sterk afnemende liquiditeit. De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) heeft haar kantoor in juli 2014 gesloten. In mei 2014 ...

25. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... Wie draagt de kosten van re-integratie? Ziekte na tijdelijk dienstverband Mediator Interventie Poortwachterscentrum Ontslag Uitbreiding doelgroep re-integratieverplichtingen per 1 juli 2011 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (3 283 totaal)