Eindheffing


1. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... Bezwaarlijk te individualiseren loon Samenloop crisisheffing en levensloopregeling Globale eindheffing Bij uitzondering verhaalrecht Kansspelbelasting Werkkostenregeling Eindheffing of ...

2. Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , ,
Eindheffing De loonbelasting en de premies voor de volksverzekeringen die de werkgever normaal gesproken op het loon van de werknemer inhoudt, betaalt de werkgever aan de Belastingdienst – ...

3. Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder   13 maart 2010
9 november 2017  |  , , ,
Inhoud Woord vooraf Eindheffing Woord vooraf De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie ...

4. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Geen keuzevrijheid Eindheffing Naslag Geen keuzevrijheid Bij een aantal vormen van loon kan de werkgever niet kiezen voor eindheffingsloon of loon van de werknemer. Eindheffing Altijd ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Vanaf 2008 mag de werkgever over dit meerdere de verschuldigde loonheffingen afdragen door de eindheffing toe te passen. Hiervoor geldt het tabeltarief; het loon voor de 30%-regeling is het ...

6. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... 400.000). Doordat de vrije ruimte wordt overschreden (met ruim € 300.000) wordt over dit deel de eindheffingsregeling toegepast (80%). De Belastingdienst is van mening dat de gratis aandelen ...

7. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... Uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar moet de werkgever de eindheffing over het voorgaande jaar verantwoorden en afdragen. * Het is raadzaam in de loop van ...

8. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... of de belaste uitkering loon uit vroegere dienstbetrekking is - de waarde van de aanspraak als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Formulering van de aanspraak Het is raadzaam in ...

9. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
Inhoud Inleiding administratie Aanwijzen eindheffingsbestanddelen Naslag Bijna goed is niet goed genoeg Wordt de aanwijzigingsverplichting werkkostenregeling aangepast? Inleiding administratie ...

10. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... kosten en uren. Het verhoogde starterspercentage van de eerste schijf is net zoals in 2016 40%. Eindheffingsloon Per 1 januari 2017 wordt het eindheffingsloon uitgesloten van het loonbegrip dat ...

11. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... (WVA) gebruik maken van een vermindering van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing voor verschillende groepen werknemers of voor gemaakte kosten. De belangrijkste ...

12. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... en van sociale, culturele en medische voorzieningen, kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de fiscus op bepaalde loonbestanddelen (CBS); het bedrag dat de werkgever moet ...

13. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... zal hij in ieder geval voldoende objectieve (financiële) gegevens dienen te verzamelen. De eindheffing van 80% is een belangrijk aspect waaruit zou kunnen volgen dat de financiële ...

14. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra eindheffing Stamrecht Rechtsbijstand Geen aftrek advocaatkosten bij ontslag Gesubsidieerde ...

15. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... bijdrage uit het nettoloon van de werknemer vragen, of ervoor kiezen dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Cursus stoppen met roken en stoelmassage niet ...

16. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... boete Buitenlandse boetes die aan werknemers zijn opgelegd mogen niet meer worden aangemerkt als eindheffingsloon. Hierdoor wordt voorkomen dat dergelijke boetes aan werknemers kunnen worden ...

17. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... mag worden besteed is € 454. Het meerdere is belastbaar inkomen, het meerdere is belast met een eindheffing van 80%. Personeelsfeest Binnen de werkkostenregeling valt het feest in vrije ruimte. ...

18. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... het aanvragen van een voorlopige teruggaaf, kunnen een boete krijgen. • Hoge lonen: de pseudo-eindheffing van 16% over lonen die vorig jaar méér dan € 150.000 bedroegen, zal behalve in ...

19. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... zoals dit met de wijziging opnieuw wordt geformuleerd, mag de omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate groter ...

20. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 staat een aanpassing met betrekking tot de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen en constructies met voorwaardelijke ...

21. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... ruimte van een kalenderjaar overschrijdt, moet hij de verschuldigde aangifte in verband met de eindheffing nu nog uiterlijk tegelijk met de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het ...

22. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... COVID-19 met een bonus voor pgb-zorgverleners. Deze kunnen ook worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Ten tweede betreft dit een aanpassing van de belastingplichtige voor de ...

23. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
... Doorschuifverklaring BPM bestelauto Rittenadministratie vereenvoudigd maar niet afgeschaft Eindheffing Compensatie Verklaring zakelijk gebruik bestelauto Kastje voor privéritten in ...

24. Bijdragen aan goed doel   4 juni 2014
14 mei 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Fiscaal vriendelijk belonen Vergoeding in loon of eindheffing Werkkostenregeling Belastingdienst Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel Poolse man redt 3 kinderen uit ...

25. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... voordeel in de vorm van verrekening. Dit laatste valt weg op het moment dat gekozen wordt voor de eindheffingsvariant omdat het papieren inkomen dan niet meer als inkomen van de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (179 totaal)