Onbelaste vergoeding ook voor woon-werkverkeer te voet    Reiskosten (inleiding) 


Reis- en verblijfkosten

Datum laatste wijziging: 6 mei 2017  |  Trefwoorden: Reis- en verblijfkosten, Zakelijk reizen, Kilometervergoeding, Eindheffing

Inhoud

  1. Vergoeding zakelijke reizen
  2. Zakelijke kilometervergoeding vaak € 0,28 per kilometer
  3. Eindheffing
  4. Cijfers
  5. Werkkostenregeling
  6. Naslag
  7. Onbelaste kilometervergoeding moet omhoog
  8. Belast deel kilometervergoeding aftrekken?

Vergoeding zakelijke reizen

Ook voor zakelijke reizen c.q. dienstreizen mag belastingvrij € 0,19 per gereden kilometer worden vergoed. Gebruik van trein, vliegtuig, lunch en diner is toegestaan tegen gemaakte kosten, mits gangbaar. Voor kleine consumpties wordt vaak een vast aanvullend bedrag uitgekeerd. Het toekennen van een vaste daggeldvergoeding* - uit welk bedrag hotelovernachtingen, maaltijden e.d. moeten worden bekostigd - valt bij de belastingdienst niet altijd in goede aarde. Om maar niet te spreken over het op kosten meereizen van de partner.

* De 'Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen' voor ambtenaren, waarin onbelaste daggeldvergoedingen staan, mag ook voor niet-ambtenaren worden gebruikt. Voorwaarde is dat de belastinginspecteur hiervoor toestemming heeft gegeven.

Zakelijke kilometervergoeding vaak € 0,28 per kilometer

Veel werkgevers houden vast aan de oude kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer voor de zakelijke ritten van voor 2004. Dit voorkomt mogelijk onrust en ook omdat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

€ 0,09 is dan in principe belast voor alle loonheffingen. Bij een belastingtarief van 42%, moet er bijna € 0,04 aan de Belastingdienst worden afgedragen (afgezien van eventuele premies werknemersverzekeringen en Zvw); de werknemer houdt dan € 0,24 netto aan de kilometervergoeding over. Hij zal er dus iets op achteruit gaan.

De werkgever kan er ook voor kiezen om de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het bovenmatige deel van de kilometervergoeding voor zijn eigen rekening te nemen. Bij een belastingtarief van 42% kost dat de werkgever bijna € 0,07 per kilometer aan loonheffing, waardoor de totale kosten voor de werkgever per kilometer € 0,35 zijn. In dit geval gaat de werknemer er financieel niet op achteruit.

Eindheffing

Vanaf 1 januari 2005 mag per werknemer de eindheffing worden toegepast op bovenmatige reiskostenvergoedingen tot € 200 per maand. Voor de werkgever is dit fiscaal gezien voordelig, omdat in dit geval geen premies werknemers verschuldigd zijn.

Cijfers

Vrijwel alle organisatie vergoeden als regel de reiskosten woon-werkverkeer. Meestal zowel het OV-gebruik als vervoer met de eigen auto. Ook de zakelijke kilometers worden als regel vergoed, gemiddeld circa € 0,24 (zie boven) per gereden kilometer. 

Werkkostenregeling

In de werkkostenregeling die per 1 januari 2011 is ingegaan – met een overgangstermijn tot 2015 – geldt dat een vergoeding voor de kosten van tijdelijk verblijf zijn vrijgesteld. Op vragen wat een tijdelijk verblijf is, antwoordt de Belasting als volgt: 'Van tijdelijk verblijf is bijvoorbeeld sprake bij verblijf van ambulante werknemers tijdens een dienstreis. Ook als het redelijk is dat uw werknemer (nog) niet bij de plaats van zijn werk gaat wonen, is er sprake van tijdelijk verblijf. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten of zolang de werknemer in de wettelijke proeftijd zit.' (Bron: Belastingdienst / 2011).

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen 2017.

Onbelaste kilometervergoeding moet omhoog

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) gaat zich hard maken om de, sinds jaar en dag geldende onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer, omhoog te krijgen. Alle fracties van politieke partijen hebben hierover van VZR een ‘position paper’ gekregen. Maar werkgevers moeten niet op de politiek wachten.

De onbelaste kilometervergoeding is de maatstaf voor de vergoeding die een werknemer krijgt als deze zijn privéauto zakelijk gebruikt. Maar deze 19 cent staat in geen verhouding tot de daadwerkelijke autokosten, meldde onlangs ANWB en het NIBUD nog. De werkelijke kosten voor een middenklasser zouden 49 cent per kilometer zijn.

Maar in de 49 cent zitten ook de vaste kosten van autobezit terwijl de vergoeding alleen is bedoeld om de variabele kosten te dekken. Maar ook die laatste worden hier niet mee gedekt, zegt VZR-voorzitter Jan van Delft. "Omgerekend met de consumentenprijzenindex van het CBS zou per eind 2015 de onbelaste kilometervergoeding minstens 22 cent moeten zijn."

Belast deel kilometervergoeding aftrekken?

Een dierenartsbezoeker in loondienst rijdt met zijn eigen auto naar afspraken. Daarvoor ontvangt hij van zijn werkgever een vergoeding van € 0,31 per zakelijke kilometer. Dat is meer dan de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19. De werkgever draagt over het belaste deel (€ 0,12) loonheffing af. Tot zover prima. Maar wat doet de werknemer? Hij verwerkt € 5.600 belaste kilometervergoeding als aftrekpost in zijn aangifte inkomstenbelasting. Correctie volgt.

Bij de rechter stelt de werknemer onder meer dat deze aftrekpost acht jaar wel is geaccepteerd. Zijn aangiften zijn immers niet gecorrigeerd. Daaraan heeft hij vertrouwen ontleend. Volgens de inspecteur zijn de aangiften echter in deze acht jaar niet gecontroleerd. Er was al die jaren geen sprake van een bewuste standpuntbepaling. Daarom kan, ook volgens de rechter, geen sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen. (Bron: Accountantsgilde, mei 2017)


Ga terug naar subrubriek Reiskosten.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Onbelaste vergoeding ook voor woon-werkverkeer te voet    Reiskosten (inleiding)