Reiskosten (vaste vergoeding)    Reiskosten ambtenaren 


Reiskosten (vergoeding bezoek aan)

Datum laatste wijziging: 12 augustus 2018  |  Trefwoorden: Reiskostenvergoeding, Gezinsbezoek, Ziekenbezoek

Inhoud

  1. Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek
  2. Reizen voor regelmatig ziekenbezoek
  3. Naslag

Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek

Reiskostenvergoedingen aan werknemers die in de plaats waar ze werken verblijven (bijvoorbeeld op kamers of intern) en die periodiek hun gezin bezoeken, gelden niet als loon. Voor deze reiskostenvergoedingen gelden dezelfde regels als voor andere zakelijke reizen.

Reizen voor regelmatig ziekenbezoek

Aftrek van reiskosten voor de IB resp. een onbelaste vergoeding van de werkgever van deze reiskosten is mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de bezoeker bij de aanvang van de ziekte of invaliditeit met de patiënt een gemeenschappelijk huishouden voerde en;
  • de verpleging langer dan één maand heeft geduurd of zal duren en;
  • de enkele reisafstand meer dan 10 km bedraagt.
Wanneer er sprake is van verschillende perioden, dan mogen alle perioden bij elkaar geteld worden, indien ten minste één periode één maand of langer duurde. Van regelmatig is sprake wanneer minstens eenmaal per week de patiënt wordt bezocht. Bij langdurige ziekte is ook sprake van regelmatig wanneer de patiënt eenmaal per maand wordt bezocht.

Aftrek is ook mogelijk wanneer de patiënt niet in een verpleeg- of ziekenhuis wordt behandeld, maar bij iemand thuis wordt verpleegd.

De volgende kosten komen voor aftrek of onbelaste vergoeding in aanmerking:
  • wanneer per taxi, trein of vliegtuig wordt gereisd de werkelijk gemaakte kosten;
  • wanneer per auto wordt gereisd een vast bedrag van € 0,19;
  • eventuele verblijfkosten, overnachting, wanneer dit redelijk is.
NB: Er bestaat geen aftrek voor bloemen, consumptie e.d.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Ga terug naar Reiskosten.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Reiskosten (vaste vergoeding)    Reiskosten ambtenaren