Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding – kabinetsreactie, geen aanpassing

do 16 mei 2024  |  Bron: HR-kiosk & Salaris Vanmorgen  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Staatssecretaris Van Rij stuurt de kabinetsreactie op de evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het kabinet ziet geen aanleiding om de onbelaste reiskostenvergoeding aan te passen.

De huidige vormgeving van de onbelaste reiskostenvergoeding dateert grotendeels van 2004. Werkgevers kunnen aan hun werknemers een onbelaste vergoeding per zakelijke kilometer, waaronder het woon-werkverkeer, betalen. De onbelaste vergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd tot € 0,23.
Het maakt onder de huidige regeling niet uit welke vorm van vervoer wordt gebruikt. (Redactie: in principe is alleen de afstand woon-werk leidend. Dus ook wanneer woon-werk lopend wordt afgelegd kan er een onbelaste vergoeding gegeven worden. Er zijn werkgevers die de hoogte van de vergoeding afstemmen op basis van milieuvriendelijkheid)
Alleen vervoer per taxi, luchtvaartuig, schip of door de werkgever georganiseerd vervoer, is hiervan uitgezonderd.

Openbaar vervoer

Aan werknemers die per openbaar vervoer naar het werk reizen mag de werkgever ook de werkelijke zakelijke reiskosten onbelast vergoeden, in plaats van de kilometervergoeding.
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor werkgevers om werknemers te compenseren voor hun zakelijke reiskosten. De werkgever en de werknemer spreken onderling af of en, zo ja, in welke mate de zakelijke reiskosten van de werknemer door de werkgever worden vergoed.
De werkgever mag de reiskosten op declaratiebasis onbelast vergoeden, maar kan er ook voor kiezen om een reiskostenvergoeding uit te keren in de vorm van een vast bedrag (bijvoorbeeld per maand of per jaar), mits de werknemer in voldoende mate naar een vaste arbeidsplaats reist volgens een vast patroon. Het bedrag van € 0,23 per kilometer is ook van toepassing voor de kostenaftrek in de inkomstenbelasting.

Evaluatie

Het rapport Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding heeft de staatssecretaris op 5 juli 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. De onbelaste reiskostenvergoeding is niet eerder zo breed geëvalueerd.

Redactie: het maakt bij het beaplen van de kosten een groot verschil uit of je uitgaat van de totale kosten per kilometer (incl. afschrijving, onderhoud, verzekering, brandstof e.d..) of de marginale kosten. Voor diegenen, die toch al een auto hebben, is een vergoeding van € 0,23 per kilometer ruim voldoende om de kosten te dekken, maar voor hen die speciaal een auto aanschaffen om naar het werk te kunnen gaan, is € 0,23 veel te weinig.