Reiskosten (vergoeding bezoek aan)    Reiskosten bij deeltijd 


Reiskosten ambtenaren

Datum laatste wijziging: 20 januari 2020  |  Trefwoorden: Reiskosten, Ambtenaren, Werkkostenregeling, Gerichte vrijstelling, Woon-werkverkeer, Reisafstand, Trajectkaart, OV-kaart, Dienstreis, Tegemoetkoming, Parkeergeld

Inhoud

  1. Reisregelingen
  2. Oude regeling
  3. Werkkostenregeling
  4. Besluit over reiskostenvergoedingen gewijzigd
  5. Nieuwe tarieflijst vergoeding verblijfkosten buitenland
  6. Aanpassingen reisregeling buitenland ambtenaren 2016
  7. Reisregeling buitenland 2017
  8. Reisregeling buitenland 2018
  9. Reisregeling buitenland 2019
  10. Reiskosten 2020

Reisregelingen

De vergoedingen (2014) van rijksambtenaren op dienstreis zijn geregeld in onder meer het Reisregeling binnenland en het Reisregeling buitenland. Deze vergoedingen zijn meestal vrije vergoedingen voor de loonheffing. De bedragen worden genoemd in Reisbesluit binnen - en buitenland (tabellen).

Deze vergoedingen zijn, zoals blijkt uit de toelichtingen op de Reisbesluiten, in het algemeen vrije vergoedingen voor de loonheffingen. Een werkgever kan de vergoedingsregels van de Reisbesluiten integraal toepassen voor een kostenvergoeding aan andere werknemers, mits deze werknemers vanuit kostenoogpunt bezien in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis. In dat geval kan de werkgever de vergoeding, met inachtneming van de toelichtingen op de Reisbesluiten, voor de loonheffingen onbelast toekennen. De werkgever kan desgewenst afstemmen met de competente inspecteur van de Belastingdienst of sprake is van voldoende gelijke gevallen.

Oude regeling

Vergoedingen volgens het Reisbesluit zijn onbelast.

Werkkostenregeling

Gerichte vrijstelling

Vergoedingen volgens het Reisbesluit Buitenland voor buitenlandse dienstreizen zijn gerichte vrijstellingen. Zie Werkkostenregeling, rubriek Gerichte vrijgestelde kosten.

Uitzondering

Als de kosten van een overnachting niet aannemelijk gemaakt kunnen worden, mag de werkgever volgens het Reisbesluit Buitenland een vergoeding van € 11,34 geven. Deze vergoeding is niet gericht vrijgesteld. De werkgever kan dit loon wel als eindheffingsloon aanwijzen. Zie Werkkostenregeling / Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

NB: De reisbesluiten Binnen- en Buitenland regelen de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis, maar mogen ook worden toegepast voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis.

Besluit over reiskostenvergoedingen gewijzigd

Het besluit van 20 maart 2015 over reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer is een integrale actualisering van het besluit van 21 januari 2015, nr. BLKB2015/0106M (Stcrt. 2015, 2172). Het besluit is in overeenstemming gebracht met het sinds 1 januari 2015 grotendeels vervallen van het overgangsrecht voor de werkkostenregeling. Verwerkt is ook de wijziging van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Dat betekent dat de belastingplichtige bij de reisaftrek voortaan ook op andere wijze dan met de plaatsbewijzen aannemelijk kan maken dat hij de geclaimde reizen heeft gemaakt. (Bron: Staatscourant, 20 mrt. 2015)

Nieuwe tarieflijst vergoeding verblijfkosten buitenland

De vergoedingsbedragen wegens verblijfkosten in het buitenland in de Reisregeling buitenland voor rijksambtenaren worden per 1 april en per 1 oktober geïndexeerd. De wijziging per 1 april 2015 is in de Staatscourant gepubliceerd. (Bron: OverSalarisadministratie, mrt. 2015)

Aanpassingen reisregeling buitenland ambtenaren 2016

De Reisregeling buitenland is per 1 oktober 2016 gewijzigd vanwege periodieke aanpassing van de tarieflijst. Deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd. Elk half jaar, per 1 april en per 1 oktober, worden de vergoedingsbedragen wegens verblijfkosten in het buitenland in de Reisregeling buitenland voor rijksambtenaren geïndexeerd. (Bron: Overheid, 28 sep. 2016)

Reisregeling buitenland 2017

Zie de betreffende regeling vanaf 01-01-2017, per 01-04-2017, op 01-10-2017.

Reisregeling buitenland 2018

Zie de betreffende regeling startend 01-01-2018, na 01-04-2018, sinds ...........

Reisregeling buitenland 2019

In de Staatscourant van 8 maart 2019 is de tarieflijst met de bedragen per 1 april 2019 gepubliceerd.

Reiskosten 2020

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 zijn de Reisregeling Binnenland en Reisregeling Buitenland komen te vervallen.

Of er een nieuwe regeling komt - mogelijk (deels) gebaseerd op de oude bedragen van de twee reisregelingen - is niet zeker. Tot dan is het raadzaam dat ambtenaren bonnetjes e.d. sparen om t.z.t. te kunnen afrekenen. (Bron: HR-kiosk, 20 jan. 2020)


Ga terug naar Reiskosten.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Reiskosten (vergoeding bezoek aan)    Reiskosten bij deeltijd