Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?    Zijn buitenlandse studenten die met een Erasmus Programma aan de slag willen, gebonden aan de Nederlandse Wetgeving? 

Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling

Vraagbaak  |  12 oktober 2015  |  Trefwoorden: Reiskosten, Woon-werkverkeer, WKR, Forfait of forfaitair

Toevoeging

Hij zou nu die 29 cent belastingvrij moeten geven en dan komt dit in de forfaitaire ruimte terecht. Hierdoor wordt ik nu verplicht een lease auto te nemen.

Antwoord:
Er zijn twee mogelijkheden: A. U krijgt een km vergoeding, waarvan een deel belast is en een deel onbelast.  B. Het belaste deel zou eventueel met het forfaitaire gedeelte (1,2% vd loonsom) netto betaald mogen worden. M.a.w. de oude regeling kan gewoon blijven bestaan. Maar zoals u het nu stelt (en laten we aannemen dat dit correct is), wordt er over de km-vergoeding teveel belasting ingehouden. In principe dient dus van deze 40 cent, 19 cent onbelast te worden verstrekt en 21 cent belast. Wanneer een deel in het forfaitaire van de WKR zou moeten worden afgerekend, zou het nog steeds voor 19 cent onbelast kunnen worden uitgekeerd en slechts 10 cent uit de WKR "pot" (ook onbelast).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?    Zijn buitenlandse studenten die met een Erasmus Programma aan de slag willen, gebonden aan de Nederlandse Wetgeving?