Pensioenpremie als aftrekpost voor Inkomstenbelasting    Inlenersvergoeding na 26 weken 

Niet indexeren van vroegpensioen

Vraagbaak  |  12 oktober 2015  |  Trefwoorden: Indexering, Vroegpensioen

Vraag

Allereerst waardering voor de site!
Zeker 10 jaar groeien de pensioenen niet mee met de prijzen, aldus FNV. Is het dan niet verstandig voor niet-indexeren te kiezen bij een vervroegd pensioenkeuze vanwege pensioen gat? Zeker als het pensioen laag is en er wel wat financiele reserve is voor "later" .

Antwoord

Ik hoop dat ik je vraag goed begrijp. Ik ben zelf geen voorstander van een vervroegde pensionering en heb het afschaffen van de VUT ook toegejuicht, maar vooral vanwege onevenredige  financiële kosten.
Ik schat in dat vervroegde pensionering grotendeels afgeschaft gaat worden en daar waar het nog wordt toegestaan, heeft het behoorlijke negatieve consequenties m.b.t. de grondslag. En uiteraard is er dan nog geen AOW (en geen VUT).
Uw vraag is kennelijk of bij vervroegde pensionering de indexering niet (of juist wel) achterwege zou moeten blijven. Mijn huidige ervaring is al dat veel pensioenen sowieso niet geïndexeerd worden.
Het is mij niet duidelijk waarom bij vervroegde pensionering deze (uitstervende groep) extra zou moeten inleveren.
Het niet indexeren is een gevolg van regeling waarbij Pensioenfondsen hun  “dekkingsgraad” op peil moeten houden in relatie tot het huidige rendement. Het rendement is op dit moment erg laag, maar aan de andere kant hebben de meeste fondsen nog nooit zoveel geld (bezittingen) in kas gehad. Ook mogen we verwachten dat de fondsen binnenkort meer rendement (op lange termijn) gaan maken. Tenzij we ze om allerlei redenen verbieden om in (voor sommigen) “verkeerde” industrieën te beleggen.
Terugkomend op jouw vraag: Neen ik ben er niet voor om vervroegde pensioenen minder te indexeren, dan gewone pensioenen. Maar wellicht is dit een hypothetische vraag.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Pensioenpremie als aftrekpost voor Inkomstenbelasting    Inlenersvergoeding na 26 weken