Kassa verontwaardigd! Het ware verhaal van de Levensloopregeling

Opinie |  di 9 feb 2021  | Bron: Kassa/Vara HR-Kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Levensloopwet, Levensloopregeling, Kassa, Vroegpensioen, Vitaliteitsregeling, Middelen, Inkomstenbelasting, Levensloopverlofkorting

In Kassa-TV werd gisteravond (8-2-21) verontwaardigd gereageerd dat de Levensloopregeling plotseling is afgeschaft. Met mogelijk ernstige financiële gevolgen vanwege het uitbetalen van het volledige saldo ineens, tegen een hoger belastingtarief en waardoor de spaarder nu niet eerder met pensioen kan gaan van het levensloopspaargeld. En ook Helma Lodders, Tweede Kamer lid sinds 2010, reageerde in de uitzending ook nog verontwaardigd, terwijl zij NB deelgenoot en medeverantwoordelijk is van al deze drijfzandwetgeving.

Historisch besef

Op 1 januari 2006 werd de Levensloopregeling geannonceerd. De bedoeling van deze wet was dat werknemers tijdens hun werkzame leven het bedrag dat men spaarde kon gebruiken om extra verlof te nemen. Met de levensloopwet was het voorstel dat werknemers konden sparen om een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling kon worden gebruikt voor bijna elke vorm van verlof. Bijvoorbeeld een sabbatical of langere periode studeren, ouderschapsverlof e.d. waarbij er ook nog een  extra premie (levensloopheffingskorting) was. Het gespaarde bedrag (maximaal 12% per jaar) moest wel minstens 1 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd zijn opgenomen. Dus beslist geen vroegpensioen!

Ordinaire vroegpensioenregeling

Onder druk van de vakbonden werd deze regeling echter omgebogen tot een ordinaire vroegpensioenregeling, waarvoor deze wet in eerste instantie nou juist niet was bedoeld.

Per 2012 werd de regeling afgeschaft

Tot 2012 hadden werknemers de mogelijkheid om te sparen voor een levensloopuitkering. Wie een opgebouwd levenslooptegoed liet uitkeren mocht over 2015 gebruikmaken van een regeling waarbij maar 80% werd belast. Maar dan moest wel het hele bedrag ineens worden opgenomen én de levensloopregeling niet worden voortgezet.
Bij de afschaffing van de levensloopregeling werd wel bepaald dat werknemers met een levensloopaanspraak van meer dan € 3.000 op 31 december 2011, gebruik konden maken van overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021. Dit betekent dat als de levensloop vóór 1 januari 2022 nog niet als belastbaar loon is uitgekeerd, de waarde van de levensloop wordt belast. Maar er was ook nog een mogelijkheid om het gespaarde bedrag over te zetten naar de Vitaliteitsregeling. Mooi toch?

Zowel de invoering als de afschaffing, het omzetten en het niet invoeren van de vitaliteitregeling en het fiscaal vriendelijk uitbetalen (slechts 80% belasten en uitbetaling verdelen) is genoegzaam aan de orde geweest.

Om te voorkomen dat de levensloopuitkering in 2021 ineens bovenop het normale inkomen komt en daardoor relatief zwaar wordt belast, heeft de deelnemer nog tot en met 2021 de tijd om het gespaarde bedrag gespreid te op te nemen. Is er op 31 december 2021 nog een tegoed niet opgenomen dan wordt het bedrag ineens uitgekeerd en valt daardoor in de progressieve heffing loon/inkomstenbelasting. Het is dus kort dag.

De soap van de Vitaliteitsregeling

Met het verdwijnen van de levensloopregeling en de spaarloonregeling in 2012 werd als alternatief de zogeheten vitaliteitsregeling ten tonele gevoerd.

Uit het bruto loon kon worden gespaard tot maximaal € 5.000 per jaar tot maximaal € 20.000. Het saldo zou kunnen worden besteed aan wat iemand maar wilde en wanneer het hem/haar uitkwam. Opname van het gespaarde saldo was uiteraard belast. Het gespaarde bedrag zou wel vrijgesteld zijn van de vermogensbelasting box 3.

Alles was toegestaan onder twee voorwaarden, het geld mocht niet worden besteed om vervroegd met pensioen te gaan en ook niet om daarmee het pensioen aan te vullen. Om dit te voorkomen mocht iemand na het 62ste jaar maximaal € 10.000 opnemen maar op het 65ste jaar moest het saldo € 0 zijn.

De vitaliteitsregeling was niet alleen bedoeld voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Dat was een verbetering ten opzichte van de levensloop- en spaarloonregeling.

In het regeerakkoord 2012 tussen VVD (mevrouw Lodders!) en PvdA werd echter afgesproken de vitaliteitsregeling (NB een aangenomen wet!) af te schaffen, nog voordat de regeling was ingevoerd. Op 26 november 2012 werd deze beslissing openbaar gemaakt. Als reden werd een absurde verklaring gegeven dat de vitaliteitsregeling niet paste in de benodigde bezuinigingen.

Informatie over Levensloopregeling

Zowel de invoering als de afschaffing, het omzetten en het niet invoeren van de vitaliteitregeling en het fiscaal vriendelijk uitbetalen (slechts 80% belasten en uitbetaling verdelen) is genoegzaam aan de orde geweest.
Om te voorkomen dat de levensloopuitkering in 2021 ineens bovenop het normale inkomen komt en daardoor relatief zwaar wordt belast, heeft de deelnemer nog tot en met dit jaar de tijd om het gespaarde bedrag gespreid te op te nemen. Is er op 31 december 2021 nog een tegoed niet opgenomen dan wordt het bedrag ineens uitgekeerd en valt daardoor in de progressieve heffing loon/inkomstenbelasting met alle consequenties. Het is nu dus kort dag.

Helaas hebben diverse instanties en veel HR-professionals in hun organisaties de deelnemers onvoldoende gewezen op alle consequenties.Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: