Het belastingstelsel moet op de schop, maar zijn de uitgangspunten wel juist?

di 2 apr 2024  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Een van de grootste onderwerpen aan de formatietafel is het belastingstelsel. Tweede Kamer-lid Luc Stultiens (GL-PvdA) zet de dertien belangrijkste fiscale adviezen uit het nieuwe overheidsrapport 'Belastingen in maatschappelijk perspectief' op een rij.
 
“Voor elke euro belastingopbrengsten komt €0,49 uit de belasting van arbeid en slechts €0,21 uit de belasting op kapitaal. 'Het verlagen van de belasting op arbeid is economisch verstandig, goed voor het mkb en leidt tot meer bestaanszekerheid'”, schrijft Stultiens op X.

Bestaanszekerheid

“'De primaire route om bestaanszekerheid te stutten, loopt via een verhoging van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen.' Dat is in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum.”

Doenvermogen

'Het totale stelsel van belastingen/toeslagen is het meest ingewikkeld voor die mensen (met beperkt doenvermogen) die het het meest nodig hebben. Deze relatief kwetsbare groep zou in het bijzonder gebaat zijn bij een vereenvoudiging van ons belastingstelsel'.

Vermogensongelijkheid

'Het huidige belastingstelsel versterkt (onbedoeld) de vermogensongelijkheid. Een te scheve vermogensverdeling kan de welvaartsgroei afremmen, machtsconcentratie tot gevolg hebben en strijdig zijn met rechtvaardigheidsopvattingen in de samenleving.'

Redactie:  Commentaar op de uitgangspunten van Stultien is dat:
1. Het gemiddelde percentage aan Loonbelasting geen € 0,49 is, maar ver daaronder, door allerlei heffingskortingen en toeslagen
2. Nederland nu al het hoogste minimum loon heeft van de EU-landen
3. Op het meeste kapitaal is bijhet verkrijgen al eens eerder loon- cq inkomstenbelasting betaald (en dat ieder jaar weer?)

Dat het belastingstelsel met allerlei kortingen en toeslagen eenvoudiger zou kunnen onderschrijven wij zeker, maar dan wel met de juiste uitgangspunten en argumenten.

Lees meer