De helft van Nederland betaalt helemaal geen loonbelasting!

Opinie  |  do 5 okt 2023  |  Bron: CBS  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , ,

Een dergelijke kreet behoeft wel enige toelichting voor de gemiddelde Nederlander en Tweede Kamerlid

Velen verwarren de heffing met het bedrag aan loonbelasting. De loonbelasting, premie AOW en premie volksverzekeringen (de laatste heffing wordt door werkgever betaald) worden sinds een flink aantal jaren in 1 bedrag vermeld als heffing.

Een belangrijk deel van de heffing zou voor de lage lonen dus de AOW-premie moeten zijn. Immers iedere Nederlander betaalt 17,9% van het inkomen (dus progressief) voor de basis pensioenverzekering, de AOW.  (Dat zou je toch mogen aannemen?) De AOW-premie was in het verleden zo'n 10%. De heffing totaal is gemiddeld nu 19,17% van het bruto loon of inkomsten (maar daar gaan wel eerst de heffingskortingen nog van af)

Bij de toepassing van de 3 heffingskortingen (en dan laten we de toeslagen er nog maar buiten) wordt de heffing trapsgewijs verlaagd. Bij de lage inkomens een hoge heffingskorting van maximaal € 558 per maand, aflopend tot een heffingskorting van € 0,00  bij een inkomen van € 10.000 per maand. Het schijventarief en de heffingskortingen worden jaarlijks aangepast vanwege het zogenaamde "inkomensplaatje", dat kunstmatig gestuurd wordt. Waarschijnlijk ook zodat niemand het meer snapt.

Het schijventarief is (2022) bij een jaarloon:

  • tot € 69.398 37,07%
  • boven € 69.398 49,50%

In onderstaande tabel zie je de heffingen en kortingen per maandloon:

Maandloon Korting Heffing Netto
€ 1.725,00 € 525,00 € 114,00 € 1.611,00
€ 1.897,00 € 558,00 € 144,00 € 1.753,00
€ 2.070,00 € 552,00 € 214,00 € 1.856.00
€ 3.034,00 € 520,00 € 604,00 € 2.430,00
€ 4000,00 € 407,00 € 1.074,00 € 2.926,00
€ 5.800,00 € 194,00 € 1.956,00 € 3.844,00
€ 8.000,00 €   65,00 € 3.174,00 € 4.826,00
€ 9.000,00 €     7,00 € 3.729,00 € 5.271,00
€ 10.000,00 €     0,00 € 4.231,00 € 5.769,00

Hoe is de verdeling van totaal 13 miljoen inkomens * in 2020?

Inkomen per jaar % min.loon 2018 2019 2020 %
Minder dan € 10.000 44 2.010,7 1.951,0 1.873,0
€ 10.000 tot € 20.000 89 3.393,2 3.283,4 3.216,2
€ 20.000 tot € 27.000 120 1.715,6 1.736,8 1.740,3
Totaal tot 120%  120 6.829,5 50,83
€ 27.000 tot € 30.000 735,3 744,4 745,9
€ 30.000 tot € 40.000 1.964,4 2.008,4 2.030,9
€ 40.000 tot € 50.000 1.371,1 1.439,2 1.498,0
€ 50.000 tot 100.000 1.994,6 2.138,1 2.273,5
€ 100.000 tot € 200.000 314,5 345,0 363,1 0,27%
Inkomen € 200.000 of meer 52,4 56,1 56,7 0,04%
Totaal generaal 13.435 100%


50,83% (dus de helft van Nederland) verdient (cq heeft aan inkomsten) niet meer dan 120% van het minimum loon. Nog geen half procent verdient meer dan € 100.000,00

* N.B. Dit zijn alle inkomens, dus zowel werknemers, deeltijdwerkers, zzp'ers , gepensioneerden en zelfstandigenAndries Bongers

Andries Bongers Meer info

Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10