Wie betaalt de kosten van het minimum loon?

vr 22 sep 2023  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Diverse Kamerleden namen Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de maat, omdat zij niet konden aangeven c.q. onderbouwen hoe de voorgestelde verhoging van het minimumloon gefinancierd zou moeten worden. Hiermee werd min of meer gesuggereerd dat de verhoging uit de staatskas (begroting) betaald zou moeten worden. Niets is echter minder waar: de verhoging moet grotendeels betaald worden door de werkgevers. De overheid (als werkgever) heeft zelf maar weinig minimumloners in dienst, omdat zij grotendeels werknemers in lage functies inhuurt via uitzendbureaus en andere ondernemers. De verhoging heeft wel effect op een deel van de uitkeringen (Bijstandswet) en de AOW. V.w.b. de AOW is de uitgave al jaren hoger dan de afdracht, het verschil is ongeveer 5% van de totale overheidsuitgaven.
Dat de afdracht van premie de laatste jaren achterblijft bij de uitgave is voor een groot deel te danken aan het feit, dat de “lage lonen” in feite geen AOW-premie (of loonbelasting) meer betalen, maar deze premie verborgen zit in de heffing, die voor de helft van de loontrekkenden zeer laag is., als gevolg van het zogenaamde inkomensplaatje. 

Hoe ziet nu het plaatje er uit van de lonen in Nederland. Het gaat dan om 13 miljoen loontrekkenden, waarbij het ook gaat om werknemers met dubbele banen. We kunnen de gegevens qua verhouding extrapoleren naar vandaag, omdat grosso modo qua percentage er geen significante verschillen zullen zijn.

Inkomen per groep van in totaal miljoen banen in 2020

Inkomen per jaar

% minimum
loon totaal

2018

2019

2020

% 

Minder dan €10.000

44

2.011

1.951

1.873

€ 10.000 tot € 20.000

89

3.393

3.283

3.216

€ 20.000 tot € 27.000

120

1.716

1.737

1.740

Totaal

120

6.830

50,8

€ 27.000 tot € 30.000

735

744

746

€ 30.000 tot € 40.000

1.964

2.008

2.031

€ 40.000 tot € 50.000

1.371

1.439

1.498

€ 50.000 tot  € 100.000

1.995

2.138

2.274

€ 100.000 tot € 200.000

315

345

563

0,27

€ 200.000 en meer

52

56

57

0,04

Min. loon per jaar incl. VT

€ 22.356,00

13.435


Hieruit kunnen we dat opmaken meer dan 50% van de "banen" niet meer verdient dan 120% van het minimum loon. Dus Nederland telt nog erg veel “goedkope” arbeidskrachten.
Het aantal werknemers dat meer dan € 100.000,00 per jaar verdient is slechts 0,3%. Dus de “veelverdieners” zwaarder belasten, is meer een uiting van symboolpolitiek, dan een grote groep extra aanpakken. N.B. het gaat hier dus om werknemers die loonbelasting betalen en niet om zelfstandige ondernemers.

Niet alleen dat de kosten van de verhoging van het minimum loon volgens het Kabinet verontrustend zijn , maar ook het mogelijke effect op de loon-prijsspiraal zoals Knot dat aangeeft, maar nog meer de ontwrichting van een evenwichtig loongebouw bij werkgevers.
Dat e.e.a. een negatief effect heeft op de staatsschuld is duidelijk, maar relatief gering. Lees ook
 
 
Lees meer