Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)    Inspectie SZW (WML) 


Buitenland (WML)

Datum laatste wijziging: 12 september 2020  |  Trefwoorden: Minimumloon, Buitenland

Inhoud

 1. Minimumloon verschilt per regio in VS
 2. Duitsland heeft een minimumloon
 3. Minimumloon in België
 4. Name and shame in Engeland
 5. Europese minimumuurlonen groeien gemiddeld met 5%
 6. Bloemenkwekers in derdewereldlanden verdienen € 1,00 per dag
 7. Minimumlonen Europa in 2020

Minimumloon verschilt per regio in VS

De Zweedse warenhuisketen Ikea voert in de Verenigde Staten een uniek nieuw loonbeleid door. Het minimumloon van werknemers wordt bepaald aan de hand van de geschatte levenskosten per staat. Het minimumloon gaat hierdoor verschillen in de 38 Ikea-vestigingen en vijf distributiecentra in de VS, naar gelang de staat waar ze gevestigd zijn.

De Amerikaanse president Barack Obama probeert op federaal niveau het minimumloon te verhogen van 7,25 dollar (5,30 euro) naar 10.10 dollar (7,40 euro) per uur . Hij wordt daarbij fel tegengewerkt door de Republikeinse oppositie. Die vreest dat er dan minder werk komt en de prijzen gaan stijgen.

Steeds meer bedrijven verhogen op eigen initiatief het uurloon. Kledingketen The Gap bijvoorbeeld voert dit jaar een verhoging door. De baas van fastfoodketen McDonald’s, Don Thompson, heeft gezegd het plan van Obama te steunen. (Bron: Z24, 26 jun. 2014)

Duitsland heeft een minimumloon

In Duitsland hebben werknemers vanaf 1 januari 2015 recht op minstens € 8,50 bruto per uur. Dat is nieuw: tot nu toe had Duitsland geen wettelijk minimumloon. Het land debatteerde al jaren over een wettelijk minimumloon. Dat was fel omstreden. Werkgevers waarschuwden voor het verlies van arbeidsplaatsen als de staat zou bepalen wat ze hun werknemers minstens moeten betalen.

Toch is de Duitse wetgeving met name controversieel als het gaat om werkzaamheden die niet onder de Detacheringsrichtlijn vallen, zoals internationaal transitverkeer. Naar aanleiding van bezwaar vanuit verschillende lidstaten heeft Duitsland besloten het minimumloon voor transitverkeer voorlopig op te schorten. (Bron: OverSalarisadministratie, juli 2015)

Wie per uur € 8,50 bruto verdient, krijgt bij een volledige werkweek € 1.473 bruto per maand. Dat is iets minder dan het wettelijk minimumloon in Nederland, dat vanaf op € 1.501,80 (2015) per maand ligt voor werknemers van 23 jaar of ouder. (Bron: RTL Nieuws, 1 jan . 2015)

Staatssecretaris Wiebes heeft op 29 januari 2015, mede namens de minister van SZW, Kamervragen beantwoord over de invoering van het minimumloon en de eerstedagsmelding in Duitsland, zie site Rijksoverheid. De invoering van minimumloon leidt tot meer administratieve lasten en procedures: de werkgever moet aantonen dat werknemers minimaal het Duitse minimumloon ontvangen en de Duitse douane moet worden geïnformeerd welke werknemers in Duitsland werken. Op het niet het naleven van de administratieve regels staat een maximale boete van € 30.000 en op het niet betalen van het minimumloon een boete van maximaal € 500.000.

Meer informatie is lezen op de site van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

Minimumloon in België

Het minimumloon wordt in België over het algemeen per uur betaald. Hier zijn uitzonderingen op, maar deze komen niet vaak voor. Het minimumloon wordt in België berekend aan de hand van een 38-urige werkweek. Wanneer een werknemer minder dan 38 uur in de week werkt, heeft deze ook recht op minder salaris.

Het minimumloon wordt in België echter anders berekend dan in de meeste Europese landen. In België wordt het minimumloon bepaald aan de hand van onderhandelingen tussen vakbonden, werknemers en werkgevers. De afspraken die door middel van de onderhandelingen worden gemaakt komen te staan in verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste overeenkomsten, wanneer het op het minimumloon aankomt, zijn de CAO 43 en de CAO 50. De afspraken moeten worden nageleefd: dit staat in art. 51 van de CAO-wet.

De twee belangrijkste Collectieve Arbeidsovereenkomsten kunnen worden ingedeeld op leeftijd. Collectieve Arbeidsovereenkomst 43 bepaald het minimumloon voor medewerkers vanaf 21 jaar. Wanneer een medewerker meer ervaring heeft, heeft deze recht op een hoger salaris. Dit ziet er als volgt uit:

 • Medewerker vanaf 21 jaar: €1.501,82
 • Medewerker vanaf 21,5 jaar met 6 maanden werkervaring: €1.541,67
 • Medewerker vanaf 22 jaar met 12 maanden werkervaring: €1.559,38

Collectieve Arbeidsovereenkomst 50 is er om het minimumloon te bepalen voor jongeren onder de 21.

Name and shame in Engeland

De Britse regering heeft deze week een zwarte lijst vrijgegeven met 360 bedrijven die hun personeel te weinig uitbetalen. De Engelse krant The Guardian publiceerde de complete lijst, lees meer

De meest opvallende overtreder was het Britse warenhuis Debenhams, waarbij maar liefst 12.000 werknemers niet het Britse minimumloon ontvingen. Het bedrijf geeft als excuus dat de onderbetaling een gevolg is van een ‘technische fout in de payroll-berekeningen’. Het bedrijf moet nu omgerekend € 160.000 aan deze groep terugbetalen en krijgt daar bovenop nog een boete gekregen van € 74.000.

Het ‘name and shame’ systeem is het beleid sinds 2013. Het heeft volgens The Guardian al meer dan duizend aangeklaagde werkgevers opgeleverd. Onder de bedrijven bevinden zich hotels, restaurants, loodgieters, verpleeginstellingen en kapperszaken. Zij moeten hun werknemers terugbetalen en zijn beboet. (Bron: The Guardian, 15 feb. 2017)

Europese minimumuurlonen groeien gemiddeld met 5%

De Europese minimumuurlonen namen begin 2017 met gemiddeld 5% toe. Dat is het hoogste percentage sinds het begin van de financiële crisis zo’n tien jaar geleden. Met 4,6% was de reële groei zelfs al sinds 2000 niet meer zo hoog.

Nederland bezet een derde plaats op de Europese ranglijst van minimumuurloon. Volgens de Duitse rekenmethode is het uurloon dit jaar verhoogd naar € 9,52. In Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Tsjechië waren de nominale groeipercentages met 10% het hoogst. In landen waar het uurloon het hoogst is (Luxemburg, Nederland en Ierland), zijn de groeipercentages met <2% het laagst.

Thorsten Schulten, onderzoeker van het Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) van de vakbondsstichting: “Achter de verhoudingsgewijs hoge groeipercentages gaat een zeker inhaaleffect schuil, nadat de minimumlonen sinds de crisis van 2008 in maar erg beperkte mate zijn toegenomen.” (Bron: FD, 9 mrt. 2017)

Bloemenkwekers in derdewereldlanden verdienen € 1,00 per dag

Ruim drie jaar na de onthullende uitzending van ZEMBLA over misstanden rond Nederlandse bloemenkwekers in derdewereldlanden, beloven bedrijven verbetering. Daarom hebben ze dinsdag een convenant ondertekend. Dit convenant bevat stappen rond betere arbeidsomstandigheden en minder belasting voor milieu. Een en ander is mogelijk omdat Ethiopië geen minimumloon kent.

De Verenigde Naties stelt de extreme armoedegrens op 1,90 dollar, omgerekend 1,68 euro per dag. De Nederlandse bloemenbedrijven beloven in het convenant dat hun medewerkers in arme landen, voortaan minimaal dit bedrag krijgen.

Minimumlonen Europa in 2020

Bevindingen:
 • Het wettelijk minimumloon is sinds het begin van het millennium eerlijker geworden ten opzichte van het loon van andere werknemers (bij de vergelijking van het wettelijk minimumloon met de gemiddelde lonen van alle werknemers).
 • Ondanks deze opwaartse trend blijven de minimumlonen in de meeste landen onder de 60% of zelfs onder de 50% van de mediane lonen. Dit geldt met name voor de centrale en oostelijke lidstaten, die aan het begin van het millennium van zeer lage relatieve niveaus afgingen en nog steeds streefcijfers van ongeveer of onder de 50% in hun minimumloonreglementen hebben.
 • In totaal geven 7 op de 10 werknemers in het minimumloon aan dat er ten minste enige moeite is om de eindjes aan elkaar te knopen, in vergelijking met minder dan 5 op de 10 andere werknemers; Deze cijfers verschillen echter sterk per land. Minder dan 10% van de werknemers in het minimumloon heeft het bijvoorbeeld moeilijk tot zeer moeilijke in Denemarken, Finland, Duitsland en Zweden; 50% tot 60% in Bulgarije, Kroatië en Cyprus en 80% in Griekenland.
 • Regeringen in heel Europa reageren met inkomensstabilisatiemaatregelen voor degenen die door de COVID-19-crisis zijn getroffen. Minimumlonen kunnen een rol spelen in de beleidsmix om de inkomens te stabiliseren en zo een neerwaartse spiraal in een recessie of depressie tegen te gaan.
(Bron: Eurofound, 15 juli, 2020)   

NB: Zie ook het rapport van Panteia, 6 september 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)    Inspectie SZW (WML)