Welke Arboregels zijn van toepassing op een buitenlands reis?

Vraagbaak  |  di 3 okt 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Vraag

Mijn werkgever heeft mij gevraagd een dienstreis naar Sydney te maken, waarbij ik zal werken volgens een rooster dat zich elke 7 weken herhaalt. In dit rooster omvatten de eerste 6 weken zowel de heenreis als de geplande werkweken, gevolgd door een 'homeleave'-periode van ongeveer een week waarin ik in mijn thuisland vrij ben. Mijn bezorgdheid betreft met name de eis van mijn werkgever om direct na aankomst in Sydney te beginnen met werken, zonder enige rustperiode, ondanks een reistijd van 32 uur van deur tot hotel. Bovendien wordt slechts 16 uur van deze reistijd vergoed (8 uur per dag), zonder rekening te houden met voldoende rusttijd.

Na de reis volgen er weken met aanzienlijke werktijden, waardoor ik des te meer persoonlijk behoefte heb aan voldoende hersteltijd. Deze situatie lijkt in strijd te zijn met de Arbeidstijdenwet, gezien de eisen voor maximale arbeidsduur niet de 60 uur per week mogen overtreffen mits de reistijd tot werktijd gerekend mag worden.
Er is geen reglement op dit gebied. Ik heb de OR nog niet gevraagd wat zij er van vinden.

Antwoord

Bij het zoeken naar relevante informatie op Google komen wij  op onze eigen website terecht. Wat blijkt: wij hebben een vrijwel identieke vraag al in 2019 beantwoord.
Zie: Wat is de regelgeving voor werken, reizen en rusttijden bij frequent internationaal werken? | HR-kiosk.nl

Volgens bestaande wetgeving is reistijd gewoon werktijd. Er zijn ook uitspraken dat de maximale (privé) reistijd 2 uur kan/mag zijn en de rest van de tijd dus werktijd is. Blijft nog altijd 30 betaalde uren over. Daarna zou er dus minstens 11 rusturen in acht genomen moeten worden.
Het is ook belangrijk dat er intern een aanpassing c.q. uitbreiding van de regeling gemaakt moet worden en dat de OR daarop moet aandringen.
Wij horen graag wat de reactie van de werkgever is en eventueel actie c.q. reactie van de OR