Pensioen: vakbonden grote lijnen, ondernemingsraad details

Opinie  |  ma 4 feb 2019  |  Auteur: Dirk Jan Plate  |  Trefwoorden: , , , ,

Als de arbeidsvoorwaarden op collectief niveau zijn geregeld, heeft de ondernemingsraad vaak geen instemmingsrecht bij wijzigingen die de werkgever wil doorvoeren. Bijvoorbeeld een wijziging die de arbeidsvoorwaarde pensioen raakt. Artikel 27 lid 3 Wet op ondernemingsraden (WOR) is duidelijk:   
‘De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet’.
 
De ondernemingsraad heeft dus geen instemmingsrecht over zaken die reeds inhoudelijk bij cao zijn geregeld. Echter
Lees meer

Dirk Jan Plate

Dirk Jan Plate Meer info

Als pensioenspecialist lost Dirk-Jan Plate graag afwijkende pensioenvraagstukken op. Dirk-Jan volgde de postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) en Fiscaal Pensioenrecht, beiden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de pensioenmaster aan de Oysterwyck Hogeschool Tilburg (MPLA). Hij is auteur van het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ (Uitgeverij Paris,  tweede volledig geactualiseerde editie is in mei 2020 verschenen). Hij is de specialist voor dit soort vraagstukken en de sparringpartner voor de HRM-manager, arbeidsjurist/advocaat, vakbond, werkgever, ondernemingsraad of de individuele werknemer.
Contact met Pensioenlogica.nl