Heeft de OR instemmingsrecht op een arbeidsvoorwaarde die in cao is geregeld?

Vraagbaak  |  do 28 okt 2021  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Onze organisatie wil een IKB regeling (keuzebudget) gaan invoeren, maar op onze arbeidsvoorwaarden is een algemeen verbindende cao van toepassing.

Antwoord

Wanneer een cao van toepassing is heeft de OR geen instemmingsrecht op de primaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook op alle andere regelingen die in de cao dwingend zijn voorgeschreven. Van sommige regelingen (een cafetariasysteem) wordt een advies gegeven en niet in detail de regeling uitgewerkt. In dat geval zou de OR instemming kunnen vragen voor de invoering van een dergelijke regeling. Lees ook