Onkostenvergoeding als vrijwilliger en een bijstandsuitkering

Vraagbaak  |  do 4 nov 2021  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Vraag

Gedurende 10 jaar heb ik gewerkt als vrijwilliger, met een uitkering bijstand, en ik ontving uitsluitend een autokostenvergoeding. Ik informeerde mijn gemeente niet omdat ik van mening dat een vergoeding van autokosten onbelast is en derhalve niet gezien mag worden als inkomsten. Mijn gemeente denkt daar anders over en krachtens de Fraudewet 2012 (dezelfde wet als met de toeslagenaffaire) vorderen ze € 120.769,09 terug. Op 14 december zal de Centrale Raad van Beroep zich hierover buigen.

Ik hoop dat de uitspraak zal zijn dat de gemeente de bankafschriften nog eens goed moet bestuderen en aan de hand daarvan beoordelen of er inderdaad sprake is van een vergoeding van autokosten. Een vergoeding per uur zou wel van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Tot voor een paar dagen terug stond de volgende informatie op de website van de landelijke cliëntenraad Sociale Zekerheid:

Een burger mag per jaar een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar ontvangen.
Onkostenvergoeding (autokilometers, reiskosten met OV, kopieerkosten, tonercartridge, etc.) staan hier los van. Alle vergoedingen waar feitelijke kosten tegenover staan zijn onbelastbaar en hebben ook geen invloed op de hoogte van de uitkering.
U moet wel kunnen aantonen dat de vergoeding ook voor feitelijke kosten is (bonnetjes).

Ik hoop maar op een goede uitspraak. Ik lijdt geestelijk onder dit onbetaalbare bedrag aan terugvordering. Het is ook niet wat je niet van een maatschappelijke dienstbare gemeente zou mogen verwachten.

Antwoord

De regeling is behoorlijk onduidelijk. Dat komt omdat meerdere instanties de regeling op hun eigen wijze interpreteren en dan nog is iedere regeling op zich al niet echt duidelijk.  

De Belastingdienst

Krijgt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt.

De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

Er is ook sprake dat de onbelaste vrijwilligersvergoeding inclusief kosten zou zijn, maar dat lijkt mij nogal inconsequent en zelfs onredelijk.
Dat zou namelijk betekenen dat een vrijwilliger zonder kosten € 1.800 mag ontvangen en een vrijwilliger die zijn auto beschikbaar stelt om mensen te vervoeren en hoge kosten heeft van bijvoorbeeld € 600 per jaar, uiteindelijk maar een vrijwilligersvergoeding krijgt van € 1.200.

In ieder geval:

  • Zijn de regelingen niet duidelijk
  • Worden door diverse instanties anders uitgelegd
  • Heeft iedere gemeente die de bijstand uitvoert zo haar eigen interpretatie
  • Omdat veel mensen, ook professionals, de regeling niet begrijpen is het uitermate onredelijk en buitenproportioneel om de hele uitkering terug te vorderen. 

Ik hoop voor u dat de rechter ook rekening houdt met redelijkheid van de beslissing.
Laat u mij s.v.p. weten wat de uitspraak is geworden.