Ww-Uitkering


1. Loongerelateerde WW-uitkering   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  ,
... te versoepelen en ervoor zorgen dat mensen sneller nieuw werk vinden. De verschillende soorten WW-uitkeringen (vervolguitkering, kortdurende uitkering en de loongerelateerde uitkering) zijn ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos werden en langer dan drie maanden recht hebben op een WW-uitkering, kregen na afloop van de WW-uitkering een IOW-uitkering. De IOW wordt verlengd voor ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... uitkering uit, het grootste deel daarvan binnen de gestelde termijnen. We kenden dit jaar 605.200 WW-uitkeringen toe, 1,3% minder dan een jaar geleden. Eind 2014 ontvingen 440.800 mensen een ...

4. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
Inhoud Verschil Regels adoptieverlof Uitkering Ouderschapsverlof Geen gevolgen WW-uitkering Opbouw vakantiedagen Cijfers Zorg bij adoptie Wettelijke aanpassing 2015 Wettelijke aanpassing 2019 ...

5. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... van het inkomen. Inkomen in verband met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, ...

6. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... in hoger beroep. Wel zegt Ook wil het UWV met de 24-weken-eis voorkomen dat asielzoekers een WW-uitkering kunnen aanvragen en daaruit rechten op verblijf kunnen ontlenen. Die vrees is echter ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen: hij werkt in loondienst of ontvangt een WW-uitkering; is jonger dan 65 jaar; kan maximaal nog 20 procent verdienen van wat iemand met ...

8. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... nodig van het UWV. Werknemers op wie werktijdverkorting van toepassing is, hebben recht op een WW-uitkering, zie Werktijdverkorting; aanpassing arbeidsduur, tegenwoordig vervat in de Wet ...

9. Automatisering   21 maart 2018
16 november 2019  |  ,
... UWV wordt de komende jaren teruggebracht van 98 naar 30. Forse groei voor Werk.nl Mensen met een WW-uitkering zijn steeds vaker actief op Werk.nl, de vacaturesite van uitkerings- en ...

10. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verzoeken om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen. Wederzijds goedvinden en WW-uitkering Als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen en de werkgever of de ...

11. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... plan' overstapt naar een ander beroep c.q. een technische opleiding gaat volgen met behoud van een WW-uitkering. Parttime werken gedurende WW-periode moet gaan lonen. Vanaf 2015 wordt daarom de ...

12. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... en Werktijdverkortingsregeling. Deze regeling voorziet in het verstrekken van WW-uitkeringen in geval van winterse omstandigheden of andere buitengewone niet-economische ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... te kunnen behouden) wordt gebruikt om mensen van werk naar werk te begeleiden. Mensen met een WW-uitkering krijgen de kans om zich om te scholen naar een beroep met een beter perspectief op ...

14. Beroepsbevolking   20 maart 2009
22 mei 2024  |  , , ,
... met gemiddeld 3 duizend per maand toegenomen. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 343 duizend in oktober. Nieuwe editie CBS Trends in Nederland Het CBS heeft ...

15. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... vakgebied. Werkzoekenden kunnen hiervan gebruikmaken als: zij hun baan zijn kwijtgeraakt en een WW-uitkering ontvangen; of als zij een arbeidsovereenkomst hebt of als zelfstandige werken; en ...

16. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... Dit is nodig omdat het kabinet gaat bezuinigen op de arbeidsbemiddelingsrol voor mensen met een WW-uitkering. UWV gaat werkzoekenden steeds meer ondersteunen en bij het zoeken en vinden van ...

17. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... probeert de instroom naar de bijstand te beperken. Zo worden mensen aan het einde van hun ww-uitkering nog eens extra begeleid bij het zoeken naar werk en gaan ze bijvoorbeeld via een ...

18. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... bij onjuiste informatie van de uitkeringsgerechtigde - bijv. de persoon in kwestie ontvangt een WW-uitkering en klust tegen betaling dagelijks bij (zwartwerken**) - dan treft hem een ...

19. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... op WW zal voor deze Calamiteitenregeling in de eerste plaats worden geregeld dat het recht op WW-uitkering telkens voor perioden van 6 weken wordt verleend. Op die manier kan het UWV ...

20. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... het werk te gaan. De economische groei en toename van de vraag naar arbeid beïnvloeden het aantal WW-uitkeringen positief. De instroom in de WW daalt van 491 duizend in 2016 naar 437 duizend in ...

21. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... Zaken. Van de honderd aanvragers hebben er 45 groen licht gekregen om bij het UWV een tijdelijke WW-uitkering aan te vragen voor hun personeel. Twaalf aanvragen werktijdverkorting zijn ...

22. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Wijziging Dagloonbesluit: volledige WW-uitkering bij ziekte Referteperiode en nabetaling voor de dagloonberekening Hoe wordt het ...

23. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw Verlengingen Behoud WW-rechten ...

24. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... ook niet in aanmerking voor uitkeringen. In sommige gevallen heeft de DGA echter wel recht op een WW-uitkering. Dit is enkel mogelijk als er meerdere aandeelhouders zijn, aldus de Hoge Raad 22 ...

25. DGA Sociale verzekeringen   27 maart 2016
23 november 2018  |  , ,
... ook niet in aanmerking voor uitkeringen. In sommige gevallen heeft de DGA echter wel recht op een WW-uitkering. Dit is enkel mogelijk als er meerdere aandeelhouders zijn, aldus de Hoge Raad 22 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (262 totaal)