Minder dan 35% arbeidsongeschikt    Volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel 


Overige gevolgen WIA

Datum laatste wijziging: 12 februari 2019  |  Trefwoorden: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, Zorgverzekeringswet, Re-integratie, WIA, WIA-uitkering

Inhoud

  1. Gevolgen voor de zorgverzekeringswet
  2. Gevolgen voor de personeelsafdeling
  3. Kennisverslag UWV: WIA-prikkels werken

Gevolgen voor de zorgverzekeringswet

Door de WIA blijft de werkgever langer en intensiever betrokken bij de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Verder is de rol van Arbo-artsen uitgebreid, zij mogen bijvoorbeeld net als huisartsen arbeidsongeschikten naar specialisten doorverwijzen.

Gevolgen voor de personeelsafdeling

De WIA heeft ook gevolgen voor de personeelsafdeling en het te voeren personeelsbeleid. Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, het re-integratietraject, het aanpassen van arbeidscontracten voor degenen die gaan werken op basis van verminderde capaciteit, de veranderde subsidieregeling bij het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en het ontslagbeleid komen op de HRM-afdeling af.

Kennisverslag UWV: WIA-prikkels werken

Zijn er grote verschillen in de arbeidsparticipatie tussen mensen die net wel of net geen WIA-uitkering krijgen? Uit het nieuwste kennisverslag van UWV blijkt dat dit niet het geval is.

UWV onderzocht, samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, of het voor de arbeidsparticipatie uitmaakt of iemand met een arbeidsbeperking wel of niet een uitkering toegekend krijgt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mensen die een uitkering aanvragen vanuit een dienstverband (werknemers) en mensen die geen werkgever hebben en de uitkering vanuit de Ziektewet doen (vangnetters).

Een van de bevindingen: De werknemers werken na 1 jaar nog ruim twee keer zo veel als de vangnetters. Voor de arbeidsparticipatie is het dus veel belangrijker of de WIA-aanvrager nog een werkgever heeft na 2 jaar ziekte, dan of hij wel of niet een uitkering toegekend krijgt. (Bron: UWV, 11 feb. 2019)


Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Minder dan 35% arbeidsongeschikt    Volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel