Coronavirus

Datum laatste wijziging: 28 oktober 2020  |  Trefwoorden: , , , , , , , , ,


Inhoud

 1. Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus
 2. Cijfers dekkingsgraad 2020
 3. Informatie over het Coronavirus voor ondernemers
 4. Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus
 5. Gevolgen van Coronavirus op de werkvloer
 6. Preventieve maatregelen
 7. Publieksinformatienummer Coronavirus
 8. 100 aanvragen werktijdverkorting
 9. Informatie Coronavirus voor ondernemers
 10. Verwarrende nieuwsgeving over Coronavirus
 11. Reis wordt afgezegd, vallen kosten onder de annuleringsverzekering?
 12. Nederland bij 10 economisch meest getroffen landen door virus
 13. Mag de werkgever vragen naar de gezondheidssituatie van je medewerker?
 14. Informatie over het Coronavirus voor ondernemers
 15. Aanwijzing RIVM voor Noord-Brabant
 16. Coronavirus nu een pandemie
 17. Sociale leven vanaf 13 maart tot 31 maart op de rem
 18. Magazijnmedewerker steekt draak met wc-papierhamsteraars
 19. Kabinet sluit alle scholen, horeca en sportclubs
 20. Betalingsproblemen door coronavirus?
 21. Zelftesten voor coronavirus verboden
 22. Kinderopvang en coronavirus
NB: Onderstaande berichten en meer treft u in HR-kiosk aan.

Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus

Bedrijven die door de verspreiding van het nieuwe Coronavirus (ander woord: Covid19-besmetting) in China problemen ondervinden, kunnen bij de overheid werktijdverkorting voor hun personeel aanvragen.

Het Coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt al een buitengewone omstandigheid waardoor een beroep kan worden gedaan op de regeling. Ondernemers die in aanmerking komen, mogen de werktijd van hun personeel verkorten. De niet-gewerkte uren worden aan het personeel doorbetaald op basis van de WW.

Bedrijven die werktijdverkorting aanvragen moeten bewijzen dat er een direct verband is met het Coronavirus. Ze komen in aanmerking als ze minimaal 2 tot maximaal 24 weken 20 procent minder werk binnen het hele bedrijf hebben. (Bron: FME, 20 feb. 2020)

Zie hernieuwde informatie de Noodmaatregel Voor Werkbehoud.

Cijfers dekkingsgraad 2020

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de eerste maand van 2020 teruggelopen van 103% naar 101%. Door wereldwijde angst voor het Coronavirus liepen de rendementen op aandelen terug en was er een vlucht naar safe havens, wat de rente deed dalen.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde van 103% naar 102%. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Kortingen zijn voor eind 2020 echter nog steeds een realistisch scenario. (Bron: AON, 3 feb. 2020)

Nb: Klap voor beurzen door Coronavirus: AEX is op 26 februari 2020 met 8 procent gedaald.

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus woedt nu in China en het aantal besmettingsgevallen in andere delen van de wereld neemt toe. Dit heeft uiteenlopende en deels onbekende gevolgen voor Nederlandse ondernemers op zowel korte als lange termijn. Om ondernemers een helpende hand te bieden, heeft VNO-NCW een doorverwijspagina (februari 2020) gemaakt zodat zij voor de juiste informatie bij de juiste kennispartner terecht kunnen.

Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus

Maatregelen van EU-landen tegen het Coronavirus moeten proportioneel en gecoördineerd zijn en gebaseerd op wetenschappelijke adviezen, stelt de Europese Commissie in reactie op de uitbraak in Italië. Het beperken van het vrije verkeer van personen is weliswaar een bevoegdheid van de lidstaten, maar dergelijke besluiten moeten in samenspraak worden genomen. "We moeten handelen als een unie". (Bron: Europa Nu, 24 feb. 2020)

Gevolgen van Coronavirus op de werkvloer

Op dit moment worden er nog geen concrete werkgeversmaatregelen voorgesteld vanuit het RIVM. Ben je werkzaam in een specifieke branche, zoals toerisme of internationaal transport? Dan is er wel actie vereist door risico’s in kaart te brengen en voorzorgsmaatregelen te treffen. De grote internationale bedrijven in Nederland hebben al maatregelen genomen om te voorkomen dat hun medewerkers besmet raken. Zo worden zakenreizen uitgesteld en medewerkers in risicogebieden worden uit voorzorg teruggehaald.

Uiteraard kunnen de medewerkers uit voorzorg geïnformeerd worden over het Coronavirus en de mogelijke werkgerelateerde risico’s. Daarbij kan aangeven worden welke (hygiëne) maatregelen genomen kunnen worden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Verder kan gedacht worden aan preventieve maatregelen, zoals zorgen voor voldoende papieren zakdoekjes, desinfecterende doekjes en het instrueren van medewerkers om vaker hun handen te wassen en het schudden van handen te vermijden. Ten slotte zou werken vanuit huis gestimuleerd kunnen worden. (Bron: Flynth, 28 feb. 2020)

Preventieve maatregelen

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
Er is geen advies voor het dragen van mondkapjes. Wel mogen de beveiligers die werken op de security lanes handschoenen dragen indien zij dit prettig vinden. Dit is een tijdelijke uitzondering op het protocol vanwege het Coronavirus. Ook moet er voldoende desinfecteergel beschikbaar zijn zodat je je handen af en toe kunt desinfecteren. Als beveiligers kun je namelijk niet elk moment je handen gaan wassen. (Bron: FNV Beveiliging, 28 feb. 2020)

Publieksinformatienummer Coronavirus

Vanaf vrijdag 28 februari 2020 kan iedereen met vragen over het Coronavirus terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/ Coronavirus.

100 aanvragen werktijdverkorting

Het aantal bedrijven dat een beroep wil doen op werktijdverkorting is in Nederland fors gestegen. Logisch, omdat wereldwijd steeds meer mensen besmet raken met het Coronavirus en daardoor fabricage en handel stagneren. Inmiddels (peildatum 26 feb. 2020) hebben circa honderd bedrijven een aanvraag gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken.

Van de honderd aanvragers hebben er 45 groen licht gekregen om bij het UWV een tijdelijke WW-uitkering aan te vragen voor hun personeel. Twaalf aanvragen werktijdverkorting zijn afgewezen, de overige aanvragen zijn in behandeling. (Bron: Min SZW)
Een aanvraag voor werktijdverkorting doet u bij het Ministerie SZW. Met uw goedgekeurde aanvraag meldt u zich vervolgens bij het UWV.

Informatie Coronavirus voor ondernemers

Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het Coronavirus binnen China, maar ook hier in Nederland en in andere Europese landen. De gevolgen kunnen immers groot zijn, zeker als het virus ook Nederland bereikt. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen, ook als het virus tot staan wordt gebracht. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China. Zo kampen veel sectoren nu al met hogere transportkosten. Ook worden beurzen en reizen afgezegd. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectoren ontstaan ook knelpunten. (Zie deze informatie, VNO-NCW, 2 mrt. 2020)

Verwarrende nieuwsgeving over Coronavirus

Opvallend, deskundigen zijn het onderling vaak oneens. Voorbeelden
 • Gebruik (goede) mondkapjes mondkapjes vs. mondkapjes helpen niet.
 • Was je handen met zeep vs. gebruik vloeibare zeep uit een pompje vs. gebruik desinfecterende gels.
 • Hand schudden mag wel vs. doe het niet.
 • Het is beter om thuis te werken vs. er is geen enkel reden om thuis te werken.
 • De Coronavirus zal van korte duur zijn vs. het kan ook langer duren.
Voor het volgende hebben we nog geen verschillende meningen gelezen:
 • Niezen doe je in de ellenboog.
 • Houdt een afstand van 2 meter tussen mensen die hoesten of niezen.
Redactie: Coronavirus is nieuw, iedereen zegt er het zijne over. Een volgende keer (laten we hopen van niet) zou op centraal en gezaghebbend niveau er naar gestreefd moeten worden snel en meer eensluidende richtlijnen te verstrekken. De regering heeft hier een taak te vervullen*.

* Op het moment dat wij het voornoemde "De regering heeft hier een taak te vervullen" schreven, kwam premier Rutte met een boodschap "Het kabinet staat inzake de Coronavirus niet aan het roer. Dat is in handen van de gezondheidsinstanties, het RIVM en de GGD's voorop. Het is dus geen politieke keus om het openbare leven zoveel mogelijk door te laten gaan, maar een medische." Of premier Rutte dit vol kan houden? We zijn benieuwd.

Reis wordt afgezegd, vallen kosten onder de annuleringsverzekering?

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken. Begin 2020 willen sommige mensen daarom een al geboekte reis naar het buitenland afzeggen. Vraag, krijgt men geld terug van de reis- en annuleringsverzekering? Anwb zette deze en andere vragen plus antwoorden op een rij. Een voorbeeld:

Vraag

Ik ben van plan om op vakantie te gaan. Nu lees ik over de uitbraak van het coronavirus. Daarom wil ik mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

Antwoord

 • Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden.
 • Behalve als je vóór 30 januari 2020 de dekking Extra Annuleringsredenen hebt afgesloten. En er sprake is van een besmettelijke ziekte met aantoonbare gezondheidsrisico’s voor jou als reiziger. Dan ben je wel verzekerd.
NB: De Coronavirus kan ook pensioenverzekering raken i.c. de aanvullende dekkingen op een pensioenverzekering bij overlijden, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zie Findinet 6 maart 2020.

Nederland bij economisch meest getroffen landen

Nederland staat in de top van landen die economisch het meest worden getroffen door het nieuwe Coronavirus (Datum: maart 2020). Volgens onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet zijn er bijna duizend Nederlandse bedrijven die direct worden geraakt. Zij hebben filialen of dochterondernemingen in Chinese regio’s die door het virus zijn getroffen.

Andere landen die hoog op de lijst staan zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Wereldwijd zijn er 49.000 bedrijven buiten China die opereren in de betreffende gebieden in het Aziatische land. De studie bevestigt nogmaals dat de virusuitbraak wereldwijd grote economische gevolgen heeft. Meer dan 5 miljoen bedrijven in de wereld zijn afhankelijk van Chinese leveranciers uit de regio's.

Mag de werkgever vragen naar de gezondheidssituatie van je medewerker?

Tentoo (4 maart 2020) publiceerde in het kader van de Coronavirus een lezenswaardig artikel over de rechten en plichten van werkgevers in deze.

Een item viel op en eigenlijk toch weer niet want de privacy-regels zijn onverbiddelijk. "In hoeverre mag je als werkgever vragen naar de gezondheidssituatie van je medewerker? Hiervoor gelden strenge privacyregels. Je mag als werkgever vragen waar een werknemer op vakantie is geweest. Je mag ook vragen of hij gezondheidsklachten heeft. De werknemer hoeft hier echter niet op te antwoorden. En als de medewerker wel iets vertelt over zijn gezondheid, mag je dat als werkgever nergens documenteren."

En verder: De AP geeft aan dat de werkgever niet de temperatuur van zijn werknemers mag controleren. Het is de werkgever wel toegestaan om een werknemer waarvan hij vermoedt dat deze besmet is met het coronavirus, door te sturen naar de bedrijfsarts of arbodienst

Informatie VNO-NCW over het Coronavirus voor ondernemers

Op de site van VNO-NCW worden liefst 15 instanties genoemd waar werkgevers informatie kunnen vinden en vragen kunnen stellen:
 1. Crisisnummer (Overheid)
 2. Handreiking (VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN)
 3. Voorbeeldbrief aan medewerkers
 4. Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 5. Federatie Voor de Metaal-nl Electrotechnische Industrie (FME)
 6. Kamer van Koophandel (KvK)
 7. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 8. Rijksoverheid
 9. Reisadvies Buitenlandse Zaken
 10. International Air Transport Association (IATA)
 11. Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW)
 12. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties
 13. Werktijdverkorting (WTV)
 14. Algemene Vereniging van werkgevers (AWVN) VNO-NCW
 15. Handel en logistiek

Aanwijzing RIVM voor Noord-Brabant

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Voor een kinderopvanglocatie kan dit betekenen dat er minder kinderen en minder medewerkers aanwezig zullen zijn. Daarover is overleg geweest met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat er door sluiting van kinderopvanglocaties - i.v.m personeelstekort als gevolg van de tijdelijke maatregel van het RIVM - (extra) personele krapte in andere sectoren ontstaat. (Bron: RIVM, 9 mrt. 2020)
Klik hier als de nieuwsbrief onleesbaar is

De weerzin tegen de ontwrichting is begrijpelijk, maar het virus laat Nederland nu geen andere keus

Coronavirus nu een pandemie

Corona-uitbraak nu officieel een pandemie*, ongeveer 10.000 Nederlanders getest. Bij 503 Nederlanders is het coronavirus vastgesteld, vijf personen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Wereldwijd is het dodental ruim boven de 4.000 uitgekomen. Ook de beurskoersen lijden onder COVID-19. Het laatste nieuws leest u in dit liveblog. (Bron: De Volkskrant, 12 mrt. 2020)

* Pandemie: Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. Het woord is afkomstig uit het Grieks: παν (pan) betekent alle, δεμος (demie) betekent mensen-volk.

Sociale leven vanaf 13 tot 31 maart op de rem

Een groot pakket nieuwe maatregelen moet verdere verspreiding van het coronavirus door Nederland vertragen. Het kabinet verbiedt tot 31 maart alle evenementen met meer dan honderd personen. Dat geldt ook voor musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Iedereen met tekenen van verkoudheid dient vanaf nu ‘zoveel mogelijk thuis te blijven’. Dat geldt ook voor studenten en scholieren.

Het kabinet roept zorgpersoneel op vanaf nu niet meer naar het buitenland te reizen. Alle werkgevers wordt gevraagd op het werk geen bijeenkomsten meer te organiseren van meer dan honderd personen. Oudere mensen en mensen met verminderde weerstand wordt gevraagd gezelschappen en het openbaar vervoer vanaf nu te mijden. Het kabinet rekent bij alle aangekondigde maatregelen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bevolking. Van sancties bij overtredingen van de nieuwe regels is geen sprake.

Het kabinet heeft met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook uitgebreid gesproken over sluiting van scholen, maar ziet daartoe nu onvoldoende reden, gezien de maatschappelijke consequenties van zo’n besluit. ‘Aan de ene kant zijn scholen een omgeving waar weinig besmettingen plaatsvinden. Als je ze sluit, moeten ook de ouders thuisblijven. Terwijl we die nou net nodig hebben bij de politie, in de zorg, bij de ambulancediensten', aldus minister-president Rutte. (Bron: Volkskrant, 12 maart 2020)

Magazijnmedewerker steekt draak met wc-papierhamsteraars

De heftruckchauffeur laat in de video die hij op Facebook plaatste zien, dat er binnenkort nog geen sprake zal zijn van een tekort aan toiletpapier. „Hamsteraars die bang zijn dat ze hun kont niet meer af kunnen vegen dit weekend...", begint de Brabander zijn video. Vervolgens is te zien hoe de man met zijn heftruck door het pakhuis rijdt. Een pakhuis tot de nok toe gevuld met wc-papier. „Ik denk dat we genoeg hebben", zegt hij lachend. (Bron: Metro, 12 mrt.2020)

Kabinet sluit alle scholen, horeca en sportclubs

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland gaan op 16 maart 2020 niet open en de horeca sloot op 15 maart 2020 om 18.00 uur. Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs moeten vanaf maandag gesloten blijven om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Deze extra maatregel is tot en met 6 april van kracht; ook de al eerder aangekondigde maatregelen zijn tot die datum verlengd.

De scholen en kinderdagverblijven blijven alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Zo kunnen die ouders gewoon aan het werk blijven.

De vitale beroepen zijn:
 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel die nodig zijn op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Mensen die werken in het openbaar vervoer.
 • Mensen die werken voor de voedselketen. De voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten. Denk aan mensen die werken voor de meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulance zorg, GHOR en crisisbeheersing van de veiligheidsregio's.
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente). Denk aan: betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades.
NB 1: De lijst staat dus wel vast, maar op sommige punten wil men meer duidelijkheid. Niet alle schoonmakers zijn nu cruciaal, maar bijvoorbeeld wel de schoonmakers in ziekenhuizen.

NB 2: De uitvaartbranche voelt zich gepasseerd nu die niet behoort tot de vitale beroepsgroepen - de lijst met beroepen die cruciaal worden geacht om de samenleving draaiende te houden. Ouders of verzorgenden in deze vitale beroepen, zoals de zorg, kinderopvang en het ov, kunnen gebruikmaken van de kinderopvang.

Betalingsproblemen door coronavirus?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dat kan door een brief aan de Belastingdienst te sturen. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt.

Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. (Bron: Belastingdienst)
Voor omzetverlies en aanspraak op een vergoeding/uitkering Zie

Zelftesten voor coronavirus verboden

Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus bij je draagt zijn verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een aangemelde instantie. Zelftesten kunnen een foutief resultaat opleveren, positief of negatief. Gebruikers raken dan onnodig ongerust of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld. Daarom moet een aangemelde instantie altijd beoordelen of een zelftest bruikbaar en begrijpelijk is voor gebruik thuis. Dat is nog niet gebeurd. (Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), 16 mrt. 2020)

Kinderopvang en coronavirus

De kinderopvangcentra en scholen zijn vanaf 16 maart dicht. Dit heeft grote gevolgen voor (de beschikbaarheid van) werknemers.

Hoe kunt u daar als werkgever mee omgaan? Welke situaties doen zich voor:

 • Een werknemer wil of kan in verband met het virus niet op het werk komen: in welke gevallen moet ik het loon doorbetalen?
 • Wat mag ik, met het oog op de privacywetgeving, aan mijn werknemers vragen?
 • Mijn werknemers zijn thuis (aan het werk). Hoe hou ik iedereen verbonden?
 • Hoe ver reikt het instructierecht van de werkgever?

Scholen en Kinderopvang zijn dicht

Sinds zondagmiddag 15 maart is het duidelijk dat scholen en kinderopvangcentra in ieder geval tot 6 april 2020 dicht zijn. Alleen voor ouders met vitale beroepen in sectoren als in de zorg en hulpdiensten is nog opvang beschikbaar.
Werknemers zullen de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school of kinderopvang moeten gaan regelen. Lukt dat niet direct, dan kan de werknemer, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen.

Calamiteitenverlof

Tijdens het calamiteitenverlof wordt gewoonlijk het loon doorbetaald.
Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof zijn echter alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is nu ook geen andere wettelijk voorziening voor.
Hoewel de opvang van de kinderen primair een zaak van de ouders is, wordt van werkgevers gevraagd om in deze uitzonderlijke situatie ook begrip voor werknemers te hebben, die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen.
Van werknemers mag weer verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen voor die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. In diverse sectoren kunnen er oplossingen gevonden worden door werk en opvang te combineren of te werken op verschoven tijden.
Als er geen alternatieven voor opvang voorhanden zijn, is voor de hand liggend dat beide partners als zij beide werken de opvang zoveel mogelijk gelijk over elkaar verdelen. In voorkomende gevallen kan dit anders zijn, bijvoorbeeld als een van de partners in een van de vitale sectoren werkt en zoveel mogelijk moet blijven werken.

Geen opvang

Als werknemers er niet in slagen om opvang te regelen:
Voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij kan ook meespelen in hoeverre de onderneming zelf getroffen is door de corona-crisis en wat de financiële mogelijkheden van de onderneming zijn. Er zal dus altijd sprake zijn van maatwerk en het is uiteindelijk aan werkgever en werknemer om dit samen op te lossen.
Enkele mogelijkheden:

 • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of ADV-dagen op; ook compensatie voor overwerk zou gebruikt kunnen worden
 • De werkgever betaalt, analoog aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70% van het loon door. Dit zonder de beperking in duur van het kortdurend zorgverlof (2 weken)
 • Ingeval het bedrijf zelf gesloten is, komt de werkgever mogelijk in aanmerking voor de Noodmaatregel. In dat geval kan de werkgever bij omzetverlies van 20% of meer 90% van het omzetverlies als tegemoetkoming in de loonkosten claimen.

Werknemer kan in verband met virus niet op werk komen

Als de werknemer zelf ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.
Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met COVID-19 en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

Quarantaine

In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld ingeval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.
Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen enkele reden is om hier bang voor te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen. Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

Wat mag ik, met het oog op de privacywetgeving, aan mijn werknemers vragen?

De specifieke situatie nu is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. De gebruikelijke normering uit privacywetgeving blijft dus uitgangspunt. Voor werknemers die zelf een vermoeden van besmetting hebben, geldt dat zij de huisarts bellen (niet bezoeken) en thuis blijven (tot na medische controle).
U mag werknemers vragen naar welk gebied zij op vakantie zijn geweest. U mag werknemers ook vragen of zij gezondheidsklachten hebben, maar werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden. Dat mag uiteraard wel. Echter, de werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer u spontaan een en ander vertelt.
Temperatuur opnemen, een koortsscan, is niet toegestaan. Werknemers aan de poort scannen, of ingeval er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is (het onderscheid met een gewone griep is door niet-artsen overigens niet te maken), mag niet, en hoeft redelijkerwijs ook niet, gezien het GGD-beleid (huisarts bellen). De suggestie doen de huisarts te bellen kan uiteraard wel. Een werknemer van wie vaststaat dat hij/zij is besmet, de toegang ontzeggen, is uiteraard geboden vanuit preventieplicht uit Arbowetgeving.

Thuiswerken

Wanneer de werkzaamheden niet plaatsgebonden zijn kan zonder problemen thuis gewerkt worden.
Belangrijk is dat er voldoende voorzieningen moeten zijn. Maar nog belangrijker is dat de medewerker een duidelijke doelstelling moet hebben en autonoom zijn werk kan inrichten en uitvoeren. Daar heeft de professional geen leidinggevende bij nodig.
Bij een paar dagen thuiswerken is de sociale interactie en overleg minder belangrijk. Bij een langere periode kan op team- of bedrijfsniveau telefonisch- (conferencecall) of video-overleg worden georganiseerd. 

Hoe ver reikt het instructierecht?

Werknemers moeten redelijke instructies opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot de goede orde in de onderneming. U kunt werknemers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen de onderneming na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, kan de werkgever met de werknemer overleggen om voor een bepaalde periode thuis te werken.
(Bron: AWVN)