Omzetverlies


1. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd. Werkgevers die te maken hebben met omzetverlies als gevolg van corona, kunnen hierdoor hun werknemers in dienst houden. De regeling ...

2. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... kwetsbaar. In 2018 zal het aantal faillissementen hierdoor toenemen. Belangrijkste oorzaken: omzetverlies door nadelige wisselkoers, vraaguitval en investeringen die uitblijven. Nederland ...

3. Cijfers Nederland, Euro, mondiaal   18 maart 2020
11 juli 2021  |  ,
... is 24% ontvangen door ondernemers die niet voldeden aan de richtlijn dat op jaarbasis minimaal 20% omzetverlies geleden moet worden. (Bron: AV accountancy, 31 mei 2021) Meer dan 10.000 nieuwe ...

4. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. (Bron: Belastingdienst) Voor omzetverlies en aanspraak op een vergoeding/uitkering Zie Zelftesten voor coronavirus verboden ...

5. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... meer dat een bedrijf in de twee maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste dertig procent omzetverlies moest hebben geleden. De regeling was tijdelijk, bedrijven konden tot 21 maart 2009 ...

6. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... omdat de loonsom daalde toen afscheid werd genomen van de flexibele schil of omdat het omzetverlies minder groot was dan aanvankelijk werd gedacht. De bestuurder van het UWV geeft geen ...

7. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... leiden Een kwart van de Nederlandse MKB-bedrijven heeft zo weinig buffers dat zij na zes maanden omzetverlies in acute geldnood komen ondanks de coronasteun door de overheid. Als deze bedrijven ...

8. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... een eerdere NOW-aanvraag. Verwacht u door de nieuwe coronamaatregelen in de relevante periode een omzetverlies van minimaal 20%, zodat u alsnog in aanmerking komt voor NOW, dan kunt u die nog tot ...

9. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... risico’s kon lopen, zoals gastouders die niet betaalden, inkomensrisico bij ziekte, vakanties en omzetverlies vanwege opzeggingen door vraagouders. De rechtbank vond ook de tijdsbesteding van ...

10. Kosten   20 november 2018
20 november 2018  |  , , , , ,
... van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, leidt u bovendien productie- en/of omzetverlies. Tot slot moet u – afhankelijk van het contract dat u heeft met uw arbodienst – ...

11. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... Werkgelegenheid (NOW) Toiletten open op 15 juni Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4) Varen ...

12. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
... voor de eerste twee maanden en daarna 70%). Uitgangspunt voor de aanvraag en toekenning moet zijn omzetverlies, vanaf 1 maart 2020, te compenseren Er moet sprake zijn van minimaal 20% ...

13. Zelfstandigen- en startersaftrek (ZZP)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , , , ,
... risico’s kon lopen, zoals gastouders die niet betaalden, inkomensrisico bij ziekte, vakanties en omzetverlies vanwege opzeggingen door vraagouders. De rechtbank vond ook de tijdsbesteding van ...

14. Tegemoetkoming amateursportorganisaties voor omzetverlies in coronatijd   12 juli 2020
14 juli 2020  | Min. VWS  | Fred Barkhuis  | ,
Amateursportorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in hun doorlopende lasten tijdens de periode van verplichte sluiting. De drempel is een omzetverlies van minimaal 20%.

15. Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona   13 juni 2020
16 juni 2020  | Min VWS  | Fred Barkhuis  | , , ,
De compensatieperiode is voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen.

16. Aanpassingen steunpakket door herstel economie   1 juli 2021
2 juli 2021  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nu alle bedrijven open mogen, mogen werkgevers in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Daarnaast verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel van ...

17. Extra faillissementen door Brexit   3 april 2017
5 april 2017  | Euler Hermes  | Fred Barkhuis  | , ,
... kwetsbaar. In 2018 zal het aantal faillissementen hierdoor toenemen. Belangrijkste oorzaken: omzetverlies door nadelige wisselkoers, vraaguitval en investeringen die uitblijven. ...

18. Geen popcorn en cola meer vanwege corona   21 oktober 2020
22 oktober 2020  | AD  | Fred Barkhuis  | , ,
... van de overheid gesloten vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. De ketens vrezen flink omzetverlies nu ze niet langer eten en drinken mogen aanbieden aan hun bezoekers. Redactie: Als ...

19. Lage buffers mkb kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden   2 juni 2020
3 juni 2020  | AD  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Een kwart van de Nederlandse mkb-bedrijven heeft zo weinig buffers dat zij na zes maanden omzetverlies in acute geldnood komen ondanks de coronasteun door de overheid. Als deze bedrijven zouden ...

20. Loket aanvraag now-5 open   25 april 2023
13 december 2021  | Angeline Brok  | , ,
... in de loonsom van november en december 2021, als er over november en december 2021 gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% is vergeleken met 2019. Aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 13 ...

21. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vanwege Coronavirus   17 maart 2020
19 maart 2020  | Overheid UWV  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
... is dat werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor werktijdverkorting en daaruitvoortvloeiend omzetverlies, waarbij o.a. de werkgever 100% van het loon doorbetaald en de werkgever zelf via ...

22. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?   19 maart 2020
29 maart 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , , , ,
Wij hebben veel respect voor de rigoureuze en snelle manier waarop het kabinet deze noodmaatregel geannonceerd heeft. Maar het heeft ook alle kenmerken van een noodmaatregel. Na even puzzelen ...

23. NOW 3 met drie tijdvakken verlengd   23 september 2020
25 september 2020  | LIW  | Fred Barkhuis  | , , ,
... (NOW 3). De noodmaatregel voorziet in een loonsubsidie waarvan de hoogte afhankelijk is van het omzetverlies ten opzichte van ...

24. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (Togs)   28 maart 2020
31 maart 2020  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... tussen de start van de crisis en de maand juni 2020 er sprake moet zijn van minimaal 4.000 euro omzetverlies en 4.000 euro te betalen vaste ...

25. Veel bedrijven moeten NOW-steun waarschijnlijk terugstorten   8 oktober 2020
12 oktober 2020  | UWV  | Fred Barkhuis  | , , ,
... omdat de loonsom daalde toen afscheid werd genomen van de flexibele schil of omdat het omzetverlies minder groot was dan aanvankelijk werd ...


Bekijk items: 1 tot 25 (27 totaal)