Arbo-Arts


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

2. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... de betrokken werknemer moet langer dan 13 weken maar korter dan 68 weken ziek zijn geweest en de Arbo-arts (bedrijfsarts) moet de aanvraag ondersteunen met een verklaring. Voor de werkgever is ...

3. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... nakwam. De werkgever heeft op correcte wijze de werknemer opgeroepen voor het spreekuur bij de arbo-arts. Na enkele keren te zijn verschenen op het spreekuur, laat de werknemer het vervolgens ...

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

5. Kosten   20 november 2018
20 november 2018  |  , , , , ,
Inhoud Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim Kan een zieke werknemer € 8.000 per maand kosten? Kosten verzuimbegeleiding exploderen Wat zijn de kosten van een zieke werknemer? NB: ...

6. Overige gevolgen WIA   9 maart 2010
12 februari 2019  |  , , , ,
... betrokken bij de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Verder is de rol van Arbo-artsen uitgebreid, zij mogen bijvoorbeeld net als huisartsen arbeidsongeschikten naar ...

7. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
... klachten. Pas als daadwerkelijk sprake is van verzuim, komt op initiatief van de werkgever de arbo-arts in actie (Bron: Centraal Beheer, 2011). * MHP is in april 2014 overgegaan in de ...

8. Verzuimbeleid   3 oktober 2009
21 mei 2018  |  , , ,
... registratie als bedrijfsarts. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. De term arbo-arts is een niet wettelijk vastgelegd begrip en zegt niets over de ervaring, opleiding en ...

9. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
... voor ontslag Instanties omzeilen medisch beroepsgeheim Verschil geregistreerde bedrijfsarts en arbo-arts Genetische tests onderdeel van het gezondheidsbeleid? Werkgever kiest voor fitte ...

10. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
... van een verstoorde arbeidsrelatie, die vooral de werknemer wordt aangerekend. De huisarts, de arbo-arts en de arts van het UWV kunnen tegenstrijdige adviezen geven bij ziekte van een ...

11. Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen   9 oktober 2016
12 oktober 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Werkneemster laat het op alle fronten afweten. De kantonrechter acht het handelen van de werknemer verwijtbaar en ontbindt de arbeidsovereenkomst op redelijke gronden. Wel is de kantonrechter van ...

12. Invoering nieuwe Arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017   17 januari 2017
20 januari 2017  | BG Magazine  | Fred Barkhuis  | , , ,
De vraag is: wat verandert er? En waarom zou de bedrijfsarts belangrijker moeten worden? Bovendien… er zijn steeds minder bedrijfsartsen, hoe moet dat? Eerlijk gezegd, er verandert vrijwel niets. ...

13. Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en arboarts?   7 november 2014
12 november 2014  | BIG  | Fred Barkhuis  | 
... arbeid en gezondheid doorlopen. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. De term arbo-arts is een niet wettelijk vastgelegd begrip en zegt niets over de ervaring, opleiding en ...

14. Wel thuis maar niet ziek   12 maart 2016
14 maart 2016  | Arbodienst Zorg van de Zaak  | Fred Barkhuis  | , ,
Zeker de helft van de werknemers die zich ziek melden, heeft geen medische klachten. Arbodienst Zorg van de Zaak concludeert dit uit de dossiers van hun bedrijfsartsen (maart 2016). De vereniging ...

15. Werkgever geen interesse in goedkoopste arbodienst   7 december 2016
8 december 2016  | Arbokiezer.nl  | Fred Barkhuis  | , , ,
Wat zoeken bedrijven: goede communicatie en dito kwaliteit van de bedrijfsarts, een vast contactpersoon en bereikbaar zijn. De prijs is minder belangrijk.

16. Werkgevers moeten meer aandacht hebben voor goede oogzorg werknemers   6 mei 2021
12 mei 2021  | GrandVision Benelux  | Andries Bongers  | , , , , ,
Oogklachten met 73% toegenomen door thuiswerken Het afgelopen jaar is het beeldschermgebruik bij bijna de helft van de thuiswerkers met gemiddeld 3 uur extra per dag omhoog gegaan. Hierdoor zijn ...

17. Werkgevers zijn bang voor misbruik second opinion   30 oktober 2016
2 november 2016  | Xpert  | Fred Barkhuis  | , ,
Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, geheel voor rekening van de werkgever. Een advies van een andere bedrijfsarts is vele malen duurder dan een consult ...


17 items