Re-Integratie


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 2002). Dit houdt in dat het UWV met alle werklozen afspraken maakt over het vinden van werk. Een re-integratiecoach doet de begeleiding. Na drie maanden werkloosheid vindt een poortwachterstoets ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... formulier (Eerstejaars)evaluatie om samen uw zieke werknemer nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de re-integratieactiviteiten vast te leggen. U kunt daarvoor niet meer het formulier Bijstelling ...

3. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... blijven meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving, onder meer vanwege het ontbreken van een re-integratieplicht voor nabestaanden. Verder wordt vermogen niet meegerekend bij de bepaling van ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... onderwijsgegevens, pensioengegevens, gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan de re-integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden, gegevens over schulden, uitkerings-, ...

5. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt gerealiseerd door een gedifferentieerde Aof-premie met een lagere premie ...

6. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vervangt de WAO; 2006: De Wet REA wordt ingetrokken, alle re-integratie-instrumenten zijn overgeplaatst naar andere materiewetten; 2007: De PEMBA-premie ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor arbeid of actief te solliciteren. UWV zet voor deze categorie arbeidsongeschikten ook geen re-integratietrajecten in. Einde IVA-uitkering In alle gevallen eindigt de IVA-uitkering op de ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere wachttijd WIA Tegemoetkomingen ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte maximaal jaar doorbetalen Proefschrift Discussie kortere loondoorbetaling bij ziekte Re-integratie ex-werknemer in het buitenland Lastenverlichting door verkorten ...

10. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... tijdens ziekte van de AOW-gerechtigde; de Wet verbetering poortwachter (inclusief de re-integratie) is van kracht. Wat de re-integratie betreft is bij nalatig of geen handelen geen ...

11. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... het verminderen van agressie en geweld, werkdruk, stoffen die mogelijk een allergie veroorzaken en re-integratie*. In totaal vielen 55 sectoren en 53 procent van de werkzame beroepsbevolking onder ...

12. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... De eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen. Bovenvermelde informatie gaat zelfs verder dan de vraag of de ...

13. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... verwerkt dan noodzakelijk is voor de vaststelling van haar loondoorbetalingsverplichting en de re-integratie of begeleiding van haar zieke werknemers. Zo registreert Abrona in haar ...

14. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
... hoopt op deze manier de bureaucratische regels van de bijstand te vereenvoudigen. Er zijn nu veel re-integratieverplichtingen en hoge sancties. Het Utrechtse experiment bestaat uit drie groepen: ...

15. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... hoopt op deze manier de bureaucratische regels van de bijstand te vereenvoudigen. Er zijn nu veel re-integratieverplichtingen en hoge sancties. Het Utrechtse experiment bestaat uit drie groepen: ...

16. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ontslaan: tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. als u tijdens de ziekte nauwelijks iets aan de re-integratie van uw werknemer heeft gedaan. U moet daarom verplicht langer loon doorbetalen. ...

17. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... wetgever duidelijkheid te creëren in de wet, kunnen ondernemers hun verantwoordelijkheden rond re-integratie, 100.000 banenplan en veilige werkomgeving waarmaken, zonder dat de AP daar onder ...

18. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... hoeft het loon bij ziekte maar zes weken in plaats van twee jaar doorbetaald te worden en zijn de re-integratieverplichtingen voor werkgevers beperkt. Ook mag een baas een werknemer die de ...

19. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... in 2017 de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met 2,5 miljard euro verminderen. Re-integratie en preventie Goed werk betekent volgens het kabinet dat ook kritisch wordt gekeken ...

20. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... afwijken van de Participatiewet. Dit betreft een tijdelijke intensivering van de arbeids- en re-integratieverplichtingen toepassen. Deze afwijking geldt ten aanzien van de voor de ...

21. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... dekt de loondoorbetaling af wat betekent dat professionals de regie en een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen van de werkgever betaald overnemen. De verzekering is ...

22. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... op de Aof-premie. Aof-premie Wanneer een werknemer ziek wordt draagt de werkgever financiële en re-integratie verplichtingen. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in 2002 ingevoerd en ...

23. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... hoeft het loon bij ziekte maar zes weken in plaats van twee jaar doorbetaald te worden en zijn de re-integratieverplichtingen voor werkgevers beperkt. Ook mag een baas een werknemer die de ...

24. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling betekent niet dat u geen sollicitatieplicht of re-integratieplicht heeft; is iemand 65 jaar of ouder, dan heeft hij recht op 13 weken vakantie; ...

25. Burn-out   3 oktober 2009
27 april 2024  |  , ,
... bij burn-outklachten Uitval door burn-out. In het hele proces van burn-outklachten tot aan het re-integratietraject zijn dit de meest gemaakte fouten van HR die psycholoog en stresscoach ...


Bekijk items: 1 tot 25 (197 totaal)