Kennismigranten    Seizoenswerk 


Outsourcing

Datum laatste wijziging: 12 juli 2019  |  Trefwoorden: Outsourcing, Uitbesteden, Kostenbesparing, Werken elders

Inhoud

 1. ​Wat is outsourcing
 2. Kostenbesparing niet enige reden
 3. Sociaal
 4. Juridisch
 5. Expertisecentrum organisatie en personeel voor Rijksoverheid
 6. Internationale richtlijn outsourcing

Wat is outsourcing

Outsourcing is het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten aan een derde. Voorbeelden zijn de bedrijfskantine, onderhoud, automatisering (ICT), salarisadministratie*, beveiliging et cetera.

* Zie subrubriek Shared Service Centre (SSC).

Kostenbesparing niet enige reden

In vele gevallen is kostenbesparing het belangrijkste argument, maar outsourcing kan ook betrekking hebben op het uitbesteden van (te) gecompliceerde technieken en activiteiten waarvan de organisatie vindt dat het niet tot haar 'core business' hoort.Sociale gevolgen van outsourcing

Outsourcing heeft voor werknemers vaak belangrijke gevolgen. Zonder hier diep op in te gaan, noemen we onder meer:
 1. is er sprake van ontslag bij de oude werkgever en tegelijkertijd in dienst treden bij een nieuwe werkgever;
 2. blijven het salaris en salarisperspectief hetzelfde, zo nee, is er een garantie en/of overgangsregeling;
 3. blijven vergoedingen en tegemoetkomingen gelijk;
 4. ondergaan de pensioenaanspraken een verandering, gaat de werknemer onder een nieuw pensioenfonds vallen;
 5. welke carrièreperspectieven zijn er in de nieuwe situatie vergeleken met de oude;
 6. moet de betrokken werknemer heropgeleid c.q. bijgeschoold worden;
 7. zijn er qua CAO en/of personeelsreglement veranderingen;
 8. moet de werknemer meer of juist minder gaan reizen, denk hierbij aan woon-werkverkeer en dienstreizen.
Salure is al jarenlang succesvol op het gebied van uitbesteding van de salarisadministratie. Wij onderscheiden ons in de markt door het bieden van hoge kwaliteit en klantgerichtheid. Om die reden hebben in de afgelopen jaren diverse topbedrijven uit vrijwel alle branches voor Salure gekozen. Salure heeft ervaren en deskundige medewerkers die uw administratie voeren. Zij zijn betrokken bij uw organisatie en enthousiast voor hun vak. Salure besteedt veel tijd aan opleiding/training van de medewerkers, onder andere door eigen trainingen. Daardoor blijven de medewerkers altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op hun vakgebied. Wij gaan voor kwaliteit! Meer weten? Kijk op www.salure.nl.

Juridisch

Juridische aspecten bij outsourcing zijn de volgende:
 1. is er sprake van een overgang van onderneming;
 2. is duidelijk welke activiteiten overgaan en welke werknemers daarbij horen;
 3. is de OR om advies gevraagd? NB: De wet bevat ook informatieverplichtingen voor de werkgever richting de betrokken werknemers als er geen OR of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld;
 4. worden arbeidsongeschikte werknemers niet vergeten;
 5. zijn er werknemers uit hun functie ontheven, boventallig verklaard of geschorst, waardoor zij mogelijk niet automatisch meer overgaan
 6. arbeidsvoorwaarden moeten na de overgang worden gecontinueerd, maar de nieuwe werkgever kan wel zijn eigen (eventueel slechtere) pensioenregeling van toepassing verklaren;
 7. concurrentiebedingen blijven van kracht, maar kunnen in kracht inboeten als ze na de overgang veel zwaarder op de werknemer gaan drukken. Als de werknemers wordt gevraagd opnieuw te tekenen, kunnen ze dat echter ook weigeren.
 8. harmoniseren mag als de oude werkgever dat, los van de overgang, ook zou mogen. Nb: Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden behoeft het instemmingsrecht van de OR;
 9. door CAO's kunnen arbeidsvoorwaarden effectief worden geharmoniseerd, maar ongeorganiseerde werknemers kunnen die afwijzen. Verder kunnen problemen ontstaan als meerdere CAO's om toepassing vragen;
 10. ontslag wegens (uitsluitend) een overgang van onderneming is niet rechtsgeldig, maar ontslagen wegens economische, technische en organisatorische redenen wel (Bron: HR Academy, 11 april 2011).

Expertisecentrum organisatie en personeel voor Rijksoverheid

Acht expertisecentra voor organisatie en personeel bij de rijksoverheid verenigen zich per 1 januari 2012 in het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P). Het EC O&P faciliteert de departementen bij het uitvoeren van goed werkgeverschap.
De dienstverlening van het EC O&P is onderverdeeld in drie clusters: Advies, In-, Door- en Uitstroom en Arbeid, Vitaliteit en Welzijn.
Door de bundeling van de krachten en kennis van de expertisecentra levert het EC O&P een compleet pakket op het gebied van organisatie en personeel: van arbeidsjuridisch advies tot advies over re-integratie en sociale zekerheid en van het (bege)leiden van reorganisaties tot het geven van strategisch organisatieadvies.
Ook loopbaanadvies en het bijdragen aan arbeidsparticipatie en plezier op het werk voor medewerkers en leidinggevenden behoren tot de taken van het nieuwe expertisecentrum. De oprichting van het expertisecentrum past in het streven naar een compacte rijksdienst. (Bron: Rijksoverheid, 28 dec 2011)

Internationale richtlijn outsourcing

Onlangs is ISO 37500:2014 - ‘Richtlijn bij outsourcing’ - gepubliceerd. Deze richtlijn behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. De richtlijn is volgens normalisatie-instituut NEN toepasbaar voor alle typen organisaties en sectoren van elke grootte en biedt ondernemingen en overheidsdiensten een goede basis om op succesvolle wijze te outsourcen en het proces te optimaliseren gedurende de hele contractperiode.

De internationale richtlijn is een initiatief van Nederlandse partijen, waaronder de NEN-commissie ‘Outsourcing’, PFZW, KPMG, Centric, BDO en PON. In totaal werkten er 13 landen aan de norm mee, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië, India en Finland. (Bron: Automatiseringsgids, 19 nov. 2014)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kennismigranten    Seizoenswerk