Grensarbeider    Kennismigranten 


Het Nieuwe Werken (HNW)

Datum laatste wijziging: 24 juli 2020  |  Trefwoorden: Het Nieuwe Werken, HNW, Slimmer werken, Werken elders, Thuiswerkplek

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Voordelen van Het Nieuwe Werken (HNW)
 3. Nadelen van Het Nieuwe Werken (HNW)
 4. Situationeel gebruik
 5. Full- of parttime
 6. Werktijden
 7. Werkkostenregeling spelbreker?
 8. Instemming OR
 9. Flexplek
 10. Bring Your Own Device
 11. Wanneer mag werkgever ingrijpen bij BYOD
 12. De ideale baan voor IT-starters
 13. Het Nieuwe Werken ook in 2014 weer populair
 14. Werknemer kent rechten bij 'nieuwe werken' niet
 15. Gevaar open kantooromgeving
 16. Hype voorbij?
 17. Het Nieuwe Werken: niet voor iedereen
 18. Iedereen wil Het Nieuwe Werken
 19. HRM als geweten van FM
 20. Vergroot het succes van Het Nieuwe Werken
 21. Minder burn-outs door Het Nieuwe Werken?
 22. Leidt Het Nieuwe Werken tot meer stress?
 23. HNW heeft de potentie tot minder burn-out en meer toewijding
 24. Schoonmaak tijdens kantooruren rukt op
 25. Checklist Het Nieuwe Werken
 26. Thuiswerken valt tegen
 27. Steeds minder kantoorruimte
 28. Resultaatgericht Organiseren opvolger van Het Nieuwe Werken?
 29. Nieuwe Werken succesvoller als managers durven leren van fouten
 30. Flexibel werken, de voor- en nadelen
 31. Werkgevers en werknemers verdeeld over thuiswerken
 32. Beste flexplek van Nederland
 33. Millennials hebben niets met het Nieuwe Werken
 34. Het Nieuwe Werken bij Rabo: missie geslaagd?

Inleiding

De richting Het Nieuwe Werken* - in het Engels: work remotely - bestaat sinds 2008/2009. Het Nieuwe Werken (HNW) stimuleert om slimmer en efficiënter te werken, onafhankelijk van tijd en plaats. Door gebruik te maken van internet is het mogelijk op afstand samen te werken, zodat iemand productiever kan werken en zijn tijd beter kan inrichten. HNW geeft verder de mogelijkheid om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Organisaties die HNW invoerden zijn Microsoft en de Rabobank, bij sommige andere organisaties bestaat weerstand met HNW in zee te gaan.

* Het Nieuwe Werken is geen synoniem voor sociale innovatie. Het Nieuwe Werken slaat vooral op het principe van plaats- en tijdonafhankelijk werken en heeft dus sterke IT- en facilitaire componenten.
HNW heeft veel te maken met het begrip Workshifting, werknemers kunnen werken op iedere locatie, op ieder gewenst moment en met de best beschikbare middelen. Nederland loopt wat workshifting achter op andere landen, lees het artikel van Executive-People op internet.

We vatten samen wat de mogelijke voor- en nadelen van HNW kunnen zijn:

Voordelen van Het Nieuwe Werken (HNW)

 • Door op afstand te werken en daardoor zijn tijd beter in te richten, kan de werknemer meer productie leveren;
 • HNW geeft de mogelijkheid om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, wat voor de werknemer maar ook voor de werkgever aantrekkelijk kan zijn;
 • Door thuis te werken is er geen verlies van arbeidstijd van het woon-werkverkeer en voor en na een zakelijke reis in de file te mogen staan;
 • Van het thuiswerken kan extra motivatie uitgaan, de werknemer heeft nu meer rust en geen gezeur en gepest van collega's of chef. Daardoor ook meer loyaliteit en minder verloop?;
 • Misschien meldt een werknemer zich nu minder snel ziek en is zijn afwezigheid wegens een bezoek aan de huis- en tandarts al helemaal geen probleem meer;
 • De werkgever kan besparen op de vergoeding van gemaakte reiskosten en op werkplekken door gebruik te maken van flexplekken (zie onderstaand kader);
 • Het aanstellen van arbeidsgehandicapten (met evt. overheidssubsidie) - mits zij niet dagelijks moeten worden begeleid - wordt meer aantrekkelijk;
 • Zeker als veel werknemers regelmatig thuis werken, kan bezuinigd worden op een minder kantoorruimte, een minder grote kantine et cetera;
 • Er zijn ongetwijfeld nog meer voordelen maar die laten wij aan de lezer over.

Nadelen van Het Nieuwe Werken (HNW)

 • Extra kosten inzake de inrichting werkplek thuis. De thuiswerkplek moet voldoen aan de eisen van de Arbowet*;
 • De werkgever is een maandelijks bedrag kwijt aan thuiswerksoftware;
 • afname onderlinge contacten;
 • Vermenging privé en werk wat afbreuk kan doen aan de kwantiteit en kwaliteit van het werk;
 • Mogelijke problemen met de beveiliging en vertrouwelijkheid van stukken.;
 • Verstoring van privé/werk balans.
* Meer over de arboverplichtingen voor thuiswerkers is te vinden in rubriek Arbeidsrecht, subrubriek Thuiswerken.

Situationeel gebruik

Niet iedere organisatie en niet iedere afdeling kan HNW invoeren. We moeten er niet aan denken dat werknemers in de zorg en schoorsteenvegers thuis werken. En waarschijnlijk zal binnen een afdeling niet iedere werknemer mee mogen doen en sommige werknemers willen ab-so-luut niet thuiswerken. Invoering van HNW staat en valt met het vinden van creatieve oplossingen, maatwerk dus.

Full- of parttime

Voor de hoeveelheid werk dat verricht moet worden en de beloning als afgeleide daarvan, is het nodig duidelijke afspraken te maken of iemand fulltime of in deeltijd werkt. Deze afspraken staan in de arbeidsovereenkomst, latere wijzigingen moeten eveneens schriftelijk worden vastgelegd.

Werktijden

In principe gelden de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW) ook voor het werken thuis, controle op de naleving is evenwel niet gemakkelijk. Als regel worden tussen werkgever en (thuiswerkende) werknemer afspraken gemaakt op welke dagen thuis of in het bedrijf wordt gewerkt, de uren dat hij/zij bereikbaar is en het pauzeren na x uur werken met de computer.

Werkkostenregeling spelbreker?

Uitgaande van de eind 2010 bekende regels van de Werkkostenregeling, maakt de regeling het thuis werken fiscaal gezien extreem lastig. Onder de nieuwe regeling vervalt de faciliteit om de kosten van de inrichting thuis eens per vijf jaar belastingvrij te mogen vergoeden tot een maximum van € 1.815, om plaats te maken voor algemene vrijstelling van maximaal 1,2% van de loonsom. Bij thuiswerken komen behalve de inrichting (die aan Arbo-normen moet voldoen) ook de computer, software, printer en andere (kantoor)benodigdheden kijken. Alles tezamen zullen deze jaarlijkse kosten de 1,2%-grens regelmatig overschrijden en zeker als het werknemers betreft die een laag loon hebben en parttime werken. Al met al geen prettig vooruitzicht voor thuiswerkers. Voor meer informatie, zie rubriek Werkkostenregeling.

Instemming OR

Voor het invoeren dan wel aanpassingen van HNW is instemming van de OR of PVT nodig (artikel 27 lid b en d WOR).

Flexplek

NS Poort Retailbedrijf Servex en vergaderconcept Seats2meet.com hebben in 2011 op station Amersfoort een eerste gezamenlijke vestiging geopend. Door een groeiend aantal ZZP’ers en flexwerkers, die veel gebruikmaken van het openbaar vervoer en Het Nieuwe Werken, ontstaat een toenemende behoefte aan flexibele werkplekken op centrale plaatsen in het land. NS Poort Retailbedrijf Servex speelt in op deze toenemende behoefte met de opening van Seats2meet.com op station.

In samenwerking met Regus zullen er in 2012 11 flexplekken op stations bijkomen: Den Bosch, Arnhem, Amsterdam Sloterdijk, Eindhoven, Tilburg, Schiphol Airport, Den Haag, Utrecht, Almere and Maastricht.

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (BYOD) is naast flexibele werkplekken en werktijden een belangrijke pijler van Het Nieuwe Werken. BYOD betekent werknemers de kans krijgen gebruik te maken van hun eigen laptops, tablets, smartphones of andere digitale mobiele apparatuur. Voordelen van Bring Your Own Device zijn. (Bron: WiFi advies): BYOD staat op gespannen voet met de werkkostenregeling. Computers en telefoons mogen namelijk, onder een aantal strikte voorwaarden, wel vrij van loonheffing worden verstrekt aan medewerkers maar niet belastingvrij vergoed. Uiteraard kan de netto BYOD-vergoeding worden opgenomen binnen de fiscale ruimte van 1,5 procent, maar dan is de vrije ruimte snel (te) vol. Als alternatief zou men ook kunnen kiezen voor CYOD in plaats van BYOD, waarbij de werkgever alsnog de hardware verstrekt. De vraag is echter of de werkgever dit wel wil, omdat de werkgever ook de voordelen ziet van het aan de medewerker volledig uitbesteden van zijn ict-uitrusting (Bron: Computable). Zie ook HR-kiosk subrubriek Computer.

Wanneer mag werkgever ingrijpen bij BYOD

Een werkgever heeft ruime bevoegdheden om in te grijpen wanneer de veiligheid van het bedrijf in gevaar komt omdat een werknemer met zijn eigen apparatuur werkt. Ook diens vakantiefoto's zijn niet heilig. Het gevaar van bring your own device (BYOD) – het gebruik van privéapparatuur zoals laptop, telefoon of tablet voor zakelijke doeleinden – maakt dat het risicoprofiel van een werkgever toeneemt. (Bron: PW / De Gids, 3 dec. 2013)

De ideale baan voor IT-starters

Dat is een baan waarin ze kunnen werken volgens Het Nieuwe Werken principe. Daarnaast willen ze het liefst casual gekleed naar hun werk, geven ze de voorkeur aan een profit organisatie, een informele werksfeer en een internationaal bedrijf. In de perfecte vacatureomschrijving staat tevens dat er veel in teamverband gewerkt wordt. (Bron: Procam, 25 nov. 2013)

Het Nieuwe Werken ook in 2014 weer populair

Bedrijven gaan Het Nieuwe Werken (HNW) in 2014 steeds vaker invoeren. De focus ligt hierbij op het terugdringen van de kosten. De weerstand tegen HNW neemt echter toe, terwijl het enthousiasme juist af neemt. Dit blijkt uit de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013. (Bron en meer: CloudWorks, 3 feb. 2014)

Werknemer kent rechten bij 'nieuwe werken' niet

Driekwart van de werknemers is voorstander van het nieuwe werken in hun eigen bedrijf, maar het grootste deel weet nauwelijks iets over de rechten en plichten die men heeft. Zo is de werkgever verantwoordelijk voor de aanschaf van gordijnen als de zon in het beeldscherm schijnt van de thuiswerker. Ook weet slechts een kwart van de ondervraagden dat de werkgever aansprakelijk is als de thuiswerker op weg naar de keuken struikelt en iets breekt*. (Bron: BNR, 25 mrt. 2014)

* De werkgever mag echter niet bij de thuiswerker thuis komen controleren of de thuiswerkplek aan de Arbo-eisen voldoet.

Red.: Dat is toch onzin, wel verantwoordelijk zijn voor Arbo-zaken, maar niet op de werkplek mogen komen? En verder, de gang naar de keuken valt toch niet onder de werkplek?

Gevaar open kantooromgeving

Het is goed voor de productiviteit en de binding binnen het team: een open kantoorruimte. Maar nieuw onderzoek toont aan dat het minder goed is voor de gezondheid. Mensen die in een open kantoorruimte werken zijn vaker ziek.
De manier waarop uw kantoor is ingericht heeft een opvallend effect op het aantal dagen dat werknemers zich ziekmelden, zo schrijven onderzoekers in het blad Ergonomics. Ze baseren hun conclusie op de gegevens van 200 werknemers die in zeven verschillende types kantoren werkten. Ze keken met name naar het aantal korte en langdurige ziekten van de werknemers, maar ook naar het totale aantal dagen waarop deze zich ziek meldden. (Bron: Scientias, 4 mrt 2014)

Hype voorbij?

“De hype is zeker niet voorbij. Dat is een misvatting. Veel grote bedrijven hebben het ingevoerd, dus dat is echt een succes. Maar de grote bedrijven zijn slechts de voorlopers. De grootste hausse aan bedrijven die het nog moeten invoeren is te vinden in het mkb. Als zij meegaan kun je pas echt van een succes spreken. (Bron: Overhetnieuwewerken.nl, mei 2014)

Het Nieuwe Werken: niet voor iedereen

Niet iedereen zit op Het Nieuwe Werken (HNW), ook wel plaats- en tijdonafhankelijk werken, te wachten, zo blijkt uit onderzoek van TNO en Profile Dynamics onder 1691 werknemers.

Het onderzoek liet zien dat de populariteit van Het Nieuwe Werken afhangt van de persoonlijkheid en de drijfveren van de medewerkers. Wie veiligheid, geborgenheid, zekerheid en structuur belangrijk vindt, voelt weinig voor plaats- en tijdonafhankelijk werken, terwijl werknemers die autonomie, resultaat, vrijheid en vernieuwing hoog in het vaandel hebben staan, er wel gebruik van maken. (Bron: Computrain, 11 jul. 2014)

Iedereen wil Het Nieuwe Werken

Ondanks dat de wensen van IT-organisaties en IT-talent wat betreft individueel werken uiteen lopen, hebben ze wel dezelfde wensen als het gaat om Het Nieuwe Werken. Dit is populair onder beide partijen. 90 procent van de IT-starters geeft aan graag te willen werken volgens dit principe. IT-organisaties sluiten goed op deze wens aan, ruim 70 procent heeft Het Nieuwe Werken reeds doorgevoerd. (Bron: FlexNieuws, 6 aug. 2014)

HRM als geweten van FM

Met de opkomst van Het Nieuwe Werken is niet alles meer zo vanzelfsprekend als het was. Waar Facility Management (FM)* en Human Resource Management (HRM) eigenlijk altijd worden gezien als twee afzonderlijke eilandjes, blijkt dat er juist een grote mate van overlapping tussen beiden is en dat ze meer verweven zijn dan menigeen zou denken. Waar begint FM en houdt HRM op? En andersom?

* Facility Management betreft het huishouden van een bedrijf. Zorg voor de diensten en middelen (faciliteiten) zodat werknemers hun werk kunnen doen. Aspecten zijn catering, beveiliging, schoonmaak, ICT, telefonie, archivering, inrichting, onderhoud gebouw et cetera.

Vergroot het succes van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken kent wisselende successen. Vaak ontstaan problemen als bedrijven bij de invoering onvoldoende rekening houden met de drijfveren van hun personeel. Hoe voorkom je dat? Veel bedrijven zien de voordelen van Het Nieuwe Werken. Ze gaan ermee aan de slag, omdat het kan leiden tot effectiever en efficiënter werken, betere kennisdeling en aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast is de besparing op kantoorruimte een mooi bijkomend voordeel.

Uit recent onderzoek van Profile Dynamics en TNO blijkt echter dat het effect van Het Nieuwe Werken op de beoogde voordelen niet zelden achterblijft. Zo kunnen werknemers anders reageren dan voorzien op de genomen maatregelen, waardoor de resultaten uiteindelijk tegenvallen. (Bron: Jawel, 2014)

Minder burn-outs door Het Nieuwe Werken?

Een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) toont aan dat Het Nieuwe Werken (HNW) ervoor zorgt dat medewerkers minder last hebben van burn-outklachten. Dit rapport spreekt eerdere onderzoeken tegen. Daaruit bleek dat Het Nieuwe Werken burn-outs juist in de hand werkt.

Eén op de acht medewerkers in Nederland heeft last van burn-outklachten. Een burn-out kan invloed hebben op de keuzes die medewerkers maken voor hun loopbaan. Medewerkers met gevoelens van emotionele uitputting willen bijvoorbeeld minder werken. Ook is deze groep relatief vaak op zoek naar ander werk (20% versus 8%). Verder melden deze medewerkers zich vaker langere tijd ziek dan degenen die hier weinig last van hebben (18% versus 13%). Het onderzoek (pdf) van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat Het Nieuwe Werken (HNW) de stress vermindert. (Bron: MT Management, 13 okt. 2014)

Leidt Het Nieuwe Werken tot meer stress?

Uit onderzoek blijkt dat door HNW ruim 60 procent van de werknemers meer uren dan ooit tevoren werkt. Dit wordt nogmaals bevestigd door onderzoek vanuit private GGZ-kliniek U-center. Ook hier werd meer stress waargenomen door flexibeler werken in crisistijd. Simpelweg omdat men meer uren maakt en meer druk ervaart. Dit leidt in bijna 20 procent van de gevallen tot psychische klachten. Medewerkers zouden vrijheid moeten ervaren door HNW maar in feite zetten ze zichzelf steeds vaker vast. We komen nog steeds massaal naar kantoor en staan nog steeds in de file of in overvolle treinen. De Nederlander zit nog steeds het liefst gewoon op kantoor. (Bron: Overhetnieuwewerken, nov. 2014)

HNW heeft de potentie tot minder burn-out en meer toewijding

Werknemers die meer mogelijkheden hebben tot telewerken en die meer autonomie in hun werk ervaren, zitten beter in hun vel. Ze hebben namelijk minder te maken met emotionele uitputting en ze hebben meer toewijding naar het werk, dat schrijven drie wetenschappers in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
De onderzoekers vonden inderdaad bevestiging voor deze twee claims. 'Telewerken en autonomie reduceren de kans op emotionele uitputting. Mensen zijn minder vermoeid, bijvoorbeeld omdat ze werk en privé beter kunnen combineren wanneer ze niet in de file hoeven te staan. Ook is er sprake van meer engagement. Ook is er gekeken naar een andere werkomstandigheid van HNW: outputmanagement. Daarbij is geen effect gevonden op uitputting en toewijding. (Bron en meer: P&O Actueel, 29 dec. 2014)

Schoonmaak tijdens kantooruren rukt op

De schoonmaak van kantoren en bedrijven vindt steeds vaker tijdens gewone kantorenuren plaats. CSU, met 12.000 werknemers een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland, signaleert een duidelijke verschuiving. De trend sluit aan bij de opkomst van Het Nieuwe Werken: bedrijven hebben minder werkplekken dan vroeger maar die worden wel intensiever gebruikt. (Bron: FlexNieuws, 22 apr. 2015)

Checklist Het Nieuwe Werken

De ZZP-ers zonder vaste werkplek moeten wel kunnen samenwerken, zowel nationaal als internationaal. De checklist van ZZP Barometer kan hen daarbij helpen: 
 • Maak duidelijk waar je bent en of je beschikbaar bent. Zet je werktijden in een elektronische agenda zodat je dit kan delen met je collega ZZP-ers.
 • Kies bewust voor een virtuele of fysieke ontmoeting. Wat handig is, hangt af van het onderwerp, aantal ZZP’ers en je communicatieve vermogens.
 • Respecteer elkaars verschillen. Ieder is op andere tijden het meest productief. Flexibel in tijd en plaats is de kern van Het Nieuwe Werken.
 • Neem regelmatig deel aan of organiseer zelf informele bijeenkomsten. Blijf op de hoogte wat er speelt in jouw onderneming.
 • Houd collega ZZP-ers op de hoogte van jouw werkzaamheden en informeer ook naar hun werkzaamheden.
 • Vraag en geef duidelijkheid. Denk er aan dat zonder non-verbale communicatie, de ontvanger moet kunnen lezen wat jij bedoelt.
 • Gebruik videoconferencing of een telefonische conferentie om op afstand te overleggen als niet alle deelnemers op dezelfde locatie kunnen zijn.
 • Werk met een platform in de cloud zo is het gemakkelijk gegevens met je collega ZZP-ers uit te wisselen.
 • Blijf letten op een goede en gezonde scheiding tussen werk en privé. Laat je huisgenoten duidelijk weten wanneer je werkt.
 • Zorg voor goede afspraken over begeleiding, hulpmiddelen, vergoedingen, overleg en regelmatige ontmoetingen.

Thuiswerken valt tegen

De term Het Nieuwe Werken, duikt in de jaren negentig in Nederland op. Het kantoor van verzekeraar Interpolis werd door het Nederlandse bedrijf Veldhoen + Company volgens HNW-concept ingericht, en was wereldwijd het eerste innovatieve kantoor, bedoeld voor 1.500 medewerkers. Als er twintig jaar later een balans wordt opgemaakt, blijkt er nog veel winst te behalen op het gebied van werkplekinnovatie.

Onderzoeksbureau No Ties deed in februari 2016 in opdracht van Plantronics onderzoek naar de status van Het Nieuwe Werken in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat bij gemiddeld 63 procent van de bedrijven Het Nieuwe Werken in de praktijk wordt gebracht. De uitschieters liggen bij bedrijven met meer dan 100 werknemers. Ook blijkt er een verschil tussen de regio's. In het westen van Nederland werkt personeel het meest op een andere plek dan de vaste werkplek op kantoor (70 procent). Het contrast is het grootste met bedrijven in het oosten van Nederland. Daar werkt 55 procent van de werknemers via het HWN-concept en 37 procent niet.

Ondanks dat bij het merendeel van de bedrijven in Nederland HNW is ingevoerd, lijkt het omzetten van het HNW-ideaal naar de praktijk lastiger dan vooraf gedacht. Kansen worden dan ook niet volledig benut. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat 37 procent van de ondervraagde personeelsleden maar liefst 100 procent van zijn tijd voor zijn vaste werkplek op het kantoor van de werkgever kiest, en niet voor een andere locatie. Met de 34 procent, die 80 procent van de tijd op kantoor werkt, gaat een structurele oplossing, zoals voor Interpolis ooit was bedacht en nog steeds wordt uitgevoerd, voor een ruime meerderheid van de ondervraagde bedrijven niet op.

Steeds minder kantoorruimte

De hoeveelheid kantoorruimte neemt al enige tijd af. Werknemers krijgen steeds minder vierkante meters op de werkvloer. De afname van kantoorruimte is voor een deel nog het gevolg van de crisis waarbij veel bedrijven zijn ingekrompen of zelfs failliet zijn gegaan waardoor er leegstand is ontstaan.

Maar ook zijn er bedrijven die het aantal vierkante meters beperkt hebben omdat ze er vanuit gaan dat een aantal collega’s op pad is of thuis werkt. Er is geen moment dat alle medewerkers tegelijk binnen de muren van het kantoor zijn want de technologie maakt het mogelijk dat je op elke plek en elk moment kan werken. Met die gedachte worden tegenwoordig hele kantoren ingericht. (Bron: Visma Blog Nederland, 14 sep. 2016)

Resultaatgericht Organiseren opvolger van Het Nieuwe Werken?

Zoals in bovenstaande alinea's is te lezen, was/is er veel kritiek op HRM. Dik Bijl, een van de grondleggers van HRM: 'In de feitelijke HNW-praktijk wordt onevenredig veel aandacht geschonken aan de dimensies ICT en Werkplek (met name het kantoor en thuiswerken). Aan de dimensies Organisatie en Samenwerking wordt nauwelijks aandacht geschonken. Binnen HNW wordt gesproken over sturen op resultaat of output en beweerd dat dit heel belangrijk is voor Het Nieuwe Werken. Maar in de praktijk heeft men meestal eigenlijk geen idee hoe dat dan moet. Vaak wordt gezegd 'wij sturen al op resultaat of output', maar bij navraag blijkt dan dat er op input of proces gestuurd wordt.'

Betere prestaties voor de organisatie en tegelijkertijd meer werkplezier voor de medewerkers! Resultaatgericht Organiseren (RGO) doet wat Het Nieuwe Werken (HNW) wel beloofde maar niet wist waar te maken1. RGO ziet de organisatie, het kantoor en de ICT als dimensies die gezamenlijk een inspirerende werkomgeving bieden aan de medewerkers; die daardoor beter gaan presteren en tegelijk meer werkplezier beleven. Het stellen van heldere en uitdagende resultaatdoelen is daarbij cruciaal. (Bron: Managementboek)

NB: In het boek 'Resultaat organiseren' van Bijl en Kweekel van 2013 stellen voornoemde heren dat 'HRM is mislukt' (blz. 8).

Nieuwe Werken succesvoller als managers durven leren van fouten

In zijn promotieonderzoek wilde Van der Meulen (Erasmus University - RSM) uitzoeken hoe bedrijven tegemoet kunnen komen aan werknemers die flexibel en zelfstandig willen werken, zonder dat dit ten koste gaat van de veronderstelde voordelen die zouden ontstaan wanneer mensen samen werken op een locatie: betere samenwerking en delen van kennis. De onderzoeker was vooral benieuwd welke onderdelen van een digitale werkomgeving, nodig om flexibeler te werken, uiteindelijk ook echt bijdragen aan betere bedrijfsprestaties.
Uit de interviews werd duidelijk dat bedrijven doorgaans zes instrumenten tot hun beschikking hebben om flexibeler werk mogelijk te maken en te stroomlijnen. Vier van die instrumenten hebben betrekking op het ontwerp van de werkomgeving, de andere twee zijn management- en leiderschapsmethoden. (Bron: HR Praktijk, 18 nov. 2016

Flexibel werken, de voor- en nadelen

Wanneer een bedrijf moet bezuinigen, geven werkgevers de voorkeur aan bezuinigen op mobiliteit, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Human Capital Group. Besparen op mobiliteit en huisvesting kan eenvoudig gerealiseerd worden door over te stappen op ‘Het Nieuwe Werken'. Maar is dit wel zo ideaal voor de werknemer?

Mede door de Wet Flexibel werken, werkt inmiddels een derde van de Nederlanders minstens één keer per week thuis. Dit is financieel zeer gunstig voor werkgevers, want door één dag flexwerken per week kan de werkgever per werknemer 2.300 euro per jaar aan reiskosten en vierkante meters besparen! Echter is de vraag of dit financiële voordeel opweegt tegen de nadelen, want deze nieuwe manier van werken vraagt om meer dan alleen het aanpassen van werkplekken, telecommunicatie en ICT. (Bron en meer: Human Capital Group en FMN, 15 dec. 2016)

Werkgevers en werknemers verdeeld over thuiswerken

Steeds minder werkgevers lijken voorstander te zijn van thuiswerken. Zo riep zelfs IBM recent een groot deel van zijn medewerkers terug naar kantoor. Is het nieuwe werken op zijn retour? Niet als het aan de werknemers ligt.

Want ruim de helft van de Nederlandse professionals is bereid om een deel van zijn of haar salaris in te leveren als daar tegenover staat dat het mogelijk is om vanuit huis te werken. Zo blijkt uit een online poll van Hays. (Bron: Managers Online, 7 apr. 2017)

Beste flexplek van Nederland

Steeds meer zelfstandige professionals maar ook werknemers werken flexibel en mobiel. Ze bepalen zelf waar en wanneer ze werken, thuis of op een third workplace. Dit jaar wordt voor de tweede maal de Nationale Flexplek Test gehouden om te bepalen welke flexibele locatie (meetbaar) als beste uit de bus komt.

Tijdens de eerste editie van de Nationale Flexplek Test was de landelijke winnaar Tribes en was er een lokale prijs voor Bovendebalie (Amsterdam) en de beste flexwerk horecaplek was de Bagels & Beans in Haarlem. Ook dit jaar worden opnieuw tientallen locaties waar flexibel kan worden gewerkt langs de meetlat van de jury gelegd. (Bron: FMM, 23 aug. 2017)

Millennials hebben niets met het Nieuwe Werken

Werken waar en wanneer je wil? Aan de meeste millennials is het niet besteed. Zij willen graag duidelijkheid en structuur zodat ze hun werk-privébalans kunnen bewaken. Dat concludeert dr. Stephan Corporaal, associate lector HRM & Smart Industry aan het expertisecentrum TechYourFuture. Corporaal promoveerde op een onderzoek naar de aspecten die jonge baanzoekers in hun werk en bij organisaties belangrijk vinden.
De vrijheid van het Nieuwe Werken ervaren de jonge werknemers eerder als belemmerend. Millennials streven naar een optimale tijdsverhouding tussen werk en privé. “Duidelijke werktijden bieden hen de zekerheid dat ze voldoende ruimte hebben voor het plannen van privéafspraken. Daarbij komt dat ze het liefst tussen hun collega’s werken in plaats van in hun eentje thuis”, aldus Corporaal. (Bron: PW, 29 aug. 2017)

Het Nieuwe Werken bij Rabo: missie geslaagd?

Onder de naam Rabo Unplugged stapte de Rabobank zo’n twaalf jaar geleden over op Het Nieuwe Werken (HNW). Een nieuw hoofdkantoor moest de invoering van HNW ondersteunen. Rabo Unplugged onder de loep. Veranderingen zijn onder meer:
 • Er zijn minder formele vergaderingen, veel overleg vindt aan de tafels plaats waar in de middag ook wordt geluncht.
 • Vanaf de tiende verdieping omhoog wordt agile gewerkt. We hebben die verdiepingen fors verbouwd.
 • Alle medewerkers kregen laptops en mobiele telefoons. Software en applicaties werden in de eigen cloud geplaatst, zodat iedereen op elke plek en tijd kon werken.
 • Er werden per team afspraken gemaakt over bereikbaarheid en beschikbaarheid.
 • Niet alleen de samenwerking verbeterde sterk, maar ook de betrokkenheid van medewerkers steeg fors door de vrijheid die zij ervoeren om zelf hun werk te kunnen inrichten.
(Bron en meer informatie: PW, 25 sep. 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Grensarbeider    Kennismigranten 


Zuivere koffie


De gratis versnapering voor de thuiswerker! Enjoy life arrangementen.
Bestel direct   |   Kerstpakketten