Ga geen gerichte vrijstellingen uit uw WKR budget betalen

Opinie  |  do 6 aug 2020  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , ,Er zijn diensten, services en voorzieningen, die direct verband houden met de werkomstandigheden. Een aantal van deze verstrekkingen door de werkgever houdt verband met de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Deze faciliteiten vallen dus onder de Arbowet en mogelijk is daar  binnen de organisatie een Arboconvenant over gemaakt.

Nog meer gerichte vrijstellingen

Toch zijn er ook voorzieningen die indirect met het welzijn van de werknemer te maken hebben, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk of schuldhulpverlening. Ook een budgetcoach of hulp bij de financiële planning zijn diensten, die onder de gerichte vrijstellingen vallen. Ook mag de werkgever een arbeidsjurist voor de medewerker betalen voor bijvoorbeeld een afwikkeling van een Sociaal Plan. De werkgever mag dus al deze diensten of verstrekkingen onbelast vergoeden c.q. beschikbaar stellen.
N.B. het gaat dus om voorzieningen, die de werkgever beschikbaar stelt. Een werkgever mag helaas niet aan de werknemer zelf dezelfde diensten vergoeden. Anders gezegd: de werknemer kan dergelijke diensten niet declareren.

Vandaag las ik het advies van een Budgetcoach aan een werkgever om de kosten uit het WKR-budget te betalen

Uitdelen van ventilator onbelast

Stond in het augustusnummer van een vooraanstaand blad. De kop is prima, maar de uitleg deugt niet. Je gaat het toch al geringe WKR-budget niet met een ventilator belasten! De omstandigheden zoals in het verhaaltje geschetst (hittegolf) zijn dusdanig, dat bij thuiswerken de werkgever hoort te zorgen dat de Arbowetgeving wordt nageleefd.
Op grond van Art. 44  en ook andere artikelen van de Arbo-wet dient de werkgever te zorgen voor een optimale werkplek. Een ergonomische stoel en behoorlijke tafel mag de werkgever dus gewoon beschikbaar stellen.
Maar ook een ventilator. De ventilator en ook de ergonomische stoel blijven wel eigendom van de werkgever. Het wordt immers beschikbaar gesteld. (Dus niet vergoeden, want dat mag weer niet)

Wanneer je de ventilator cadeau wilt doen aan de werknemer, ja dan kan dat ook via de WKR, misschien wel in het vervroegde Kerstpakket.
Bij verstrekken of beschikbaar stellen speelt de WKR echter geen rol, bij een ventilator. Het is wellicht wel verstandig om in het Arboconvenant een verklaring op te nemen waarom een ventilator met de “opwarming van de aarde” heel nuttig is om prettig thuis-te-werken.

Het is dus niet handig om diensten, die een gerichte vrijstelling zijn, via de Werkkostenregeling (WKR) te vergoeden. Bij het WKR budget gaat het toch juist om vergoedingen c.q. betalingen, die in principe anders belast loon zouden zijn.
 
Kan me overigens ook niet aan de indruk onttrekken dat de Belastingdienst niet uitputtend alle gerichte vrijstellingen noemt
 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info