Arbeidsomstandighedenwet


1. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

2. Arbeidsomstandigheden   20 maart 2009
28 december 2018  |  ,
De vele onderwerpen die onder de Arbeidsomstandighedenwet vallen, worden in de diverse subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

3. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

4. Arbo Platform Nederland   3 oktober 2009
17 april 2017  |  , ,
Samenwerking In maart 2003 heeft de overheid het startsein gegeven voor het Arbo Platform Nederland. Hierin gaan overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, Arbodiensten en ...

5. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... veilig werken draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. D aarom is sinds 1 juli de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de ...

6. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
Inhoud Arbocatalogi, de opvolger van de Arboconvenanten Overleg Vertrouwen Door succes catalogi verdwijnen regels Staatssecretaris wil meer Arbocatalogi Ondersteuning Arbocatalogus weer actueel ...

7. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... Voor een aantal producten, werkzaamheden (persoonscertificaten) en systemen is - op basis van de Arbeidsomstandighedenwet of de Warenwet - een Arbo-certificaat verplicht. De eisen voor het ...

8. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... of voorzieningen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... procent verhoogd Goed werk, werkt goed! Kamerbrief tijdelijk vrijstellingsbesluit verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet Aan de slag voor gezondheid Wijziging Arbowet inzet werkbak en ...

10. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. (Bron: CBS, 5 aug. 2013) Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandighedenwet. ...

11. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... BHV’ers. Nog even terug naar de wet. In een vele pagina's tellende wet van 18 maart 1999 wordt Arbeidsomstandighedenwet omschreven. Toch maar eens doornemen. BHV kent ook een jaarlijkse ...

12. Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)   4 oktober 2009
23 november 2015  |  , ,
Begeleiding Het bedrijfsmaatschappelijk werk is er op gericht om medewerkers, leidinggevenden en management in organisaties te begeleiden bij knelpunten in de arbeidssituatie of privésituaties ...

13. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... het verlof voor het opnemen van een pleegkind. als uw medewerker bij u werkt als deskundige van de Arbeidsomstandighedenwet. als uw medewerker een functionaris is voor de gegevensbescherming in ...

14. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
Inhoud Begrip EG-richtlijn Arbowet Arbobesluit: Artikel 5.11 Arbobesluit: Art. 44 Langdurig beeldschermwerk Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

15. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
Inhoud Ziekte ontstaan door arbeid Trends Repetitive strain injury (rsi) Stoelmassage ​Werknemerscompensatie Meer capaciteit bij Inspectie voor terugdringen beroepsziekten Werknemers claimen ...

16. Betaling aan derde   20 februari 2012
28 april 2017  |  , , ,
Inhoud Melding aan Belastingdienst Wie zijn derden? Melding aan Belastingdienst Als iemand wordt betaald die niet als ondernemer bij de organisatie werkt en ook niet bij in (fictieve) ...

17. BRAVO   6 november 2010
9 maart 2017  |  ,
Inhoud Leefstijl Fortis Leefstijl In bedrijven en overheid krijgt de leefstijl van de werknemers steeds vaker aandacht, maatregelen worden genomen om de leefstijl te verbeteren (onder meer bij ...

18. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
Inhoud Opgebrand zijn Fases Cijfers burn-outs Schadevergoeding Personeel heeft recht op onbereikbaarheid Overheidsbeleid vergroot kans op burn-out Is een werkgever altijd verantwoordelijk voor een ...

19. Consignatie   20 maart 2009
3 april 2018  |  , , , , , ,
... gehouden. Bij het verrichten van stand-by diensten mogen de normen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) niet worden overschreden. Zie voor meer informatie Wanneer ...

20. Cursussen, vakliteratuur e.d.   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Oude regeling Onbelast De volgende vergoedingen van cursussen, vakliteratuur e.d. zijn, mits er sprake is van beroepskosten, vrijgesteld van ...

21. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... kunnen onbelast blijven. Hiertoe kunnen ook vergoedingen en verstrekkingen behoren op basis van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, zie paragraaf Arbeidsomstandigheden. NB: In de werkkostenregeling ...

22. Drugs   20 mei 2015
4 september 2020  |  ,
Inhoud Drugsbeleid Alcohol en drugs reden voor ontslag? Shell Moerdijk betrapt tientallen medewerkers op drugs Alcohol- of drugscontrole moet eerst langs OR Uniper trekt alcohol- en ...

23. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... Gezien de ernst van de besmetting kan een eventuele veroordeling van de werkgever hoog uitvallen. (Arbeidsomstandighedenwet "Arbowet" , Art. 3 en Art. 34, waarbij de boete per overtreding kan ...

24. Ergonomie   3 oktober 2009
27 februari 2021  |  , ,
Inhoud Begrip Ergonomische normen Standpunt Hoge Raad inzake NEN-normen Auteursrecht Nieuwe Normen-app Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening Informatie Nieuwe NEN-norm ...

25. Gedrag en veiligheid   5 januari 2011
21 november 2017  |  , , , ,
In de rubriek Gedrag en veiligheid gaat het om zaken als corporate governance, geheimhouding tegenover derden, het onderhouden van contacten met sociale media op internet, de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (549 totaal)