Arbobeleid


1. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Wettelijk verplicht om Arbobeleid te organiseren Wettelijke verplichtingen werkgever Wettelijke verplichtingen werknemer Arbodiensten Procedure risico inventarisatie; evaluatie (RI&E) ...

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... arbeidsomstandigheden moeten dan ook zo veel mogelijk beperkt worden. Artikel 4: Aspect van het Arbobeleid Dit artikel vermeldt de verplichting voor de werkgever tot het voeren van een ...

3. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... beschermingsniveau van werknemers te voldoen, aldus de werkgevers. Een groot deel van de Arbobeleidsregels is daarom geschrapt. Van elf beleidsregels worden normen in de regelgeving ...

4. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... uur per dag achter een beeldscherm moet werken. Een andere voorwaarde is dat de voorziening in het arbobeleid of arboplan van de werkgever is opgenomen. Voorbeeld reglement beeldschermbril: Univ. ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Daarnaast zijn er nog de Arbobeleidsregels en de Arbocatalogi. Deze bevatten weliswaar geen wettelijke regels, maar zijn ...

6. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... wel worden gemeld; de verplichte jaarlijkse schriftelijke rapportage aan de OR over het gevoerde Arbobeleid is vervallen; de Inspectie SZW controleert op basis van de wet en de inhoud van de ...

7. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... Arbovisie 2030-2040 De evaluatie van de wijziging van de Arbowet en een verkenning verbetering arbobeleidscyclus moeten in 2020 bijdragen aan een nieuwe Arbovisie 2030-2040. Insectie SZW De ...

8. Cijfers landelijk en bedrijven   26 mei 2019
13 december 2023  |  , , ,
... zijn sterk in hun eigen disciplines en razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen ...

9. Diversen   2 maart 2019
13 mei 2020  |  ,
... HR-thema’s die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals leren en ontwikkelen, gezondheids- en arbobeleid en arbeidstijden. (Bron en meer: AWVN, 19 feb. 2019) Gestructureerde aanpak nodig voor ...

10. Fitness   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... ziet voor de gezondheid van zijn werknemers die hij met een gericht fitnessprogramma in zijn Arbobeleidsplan wil wegnemen, dan is dat ook vrijgesteld. Naslag Meer informatie is te vinden in ...

11. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... aangesteld. Ook vindt er in veel organisaties nog geen overleg met de OR of PVT over het arbobeleid plaats. (Bron en meer: Rendement, 11 mrt 2015) Jaarplan 2016 Enkele aandachtspunt uit ...

12. Kosten   20 november 2018
20 november 2018  |  , , , , ,
... tot twee jaar en Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar. Boetes treft u aan in Arbobeleid. Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim Alcoholgebruik kost de Nederlandse ...

13. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... en passief kiesrecht Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap OR, maak het arbobeleid thuiswerkproof Wapengekletter niet in belang personeel Hele OR eruit om schending ...

14. Repetitive strain injury   5 maart 2019
5 maart 2019  | 
... (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Daarnaast zijn er nog de Arbobeleidsregels en de Arbocatalogi. Deze bevatten weliswaar geen wettelijke regels, maar zijn ...

15. Thuiswerken en de fiscus   28 september 2020
16 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Noodmaatregelen Coronacrisis Vaste reiskostenvergoeding voor 2020 Vaste reiskosten en Arbo voorzieningen 2021 Thuiswerkvergoeding voor de Rijksoverheid Wat zegt de fiscus over ...

16. Verzuimbeleid   3 oktober 2009
21 mei 2018  |  , , ,
... een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt waar nodig meer betrokken bij het arbobeleid van uw organisatie via overleg met de ondernemingsraad of ...

17. Werkdruk en werkstress   3 oktober 2009
24 november 2020  |  , , , ,
... te hebben. ,,Zo hebben de mensen recht op vaste pauzes, en hebben wij een arbobeleid. Deze zomer hebben we de salarissen nog met 2 procent verhoogd.” (Bron: AD, 15 dec. ...

18. Werkgelegenheid, personeel   1 juli 2018
28 januari 2021  |  , ,
... zijn sterk in hun eigen disciplines en razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen ...

19. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... 1998. Op basis van de Arbowet heeft de werkgever de plicht om: een zo goed mogelijk arbobeleid te voeren; een zo goed mogelijk ziektepreventie- en verzuimbeleid te voeren; ...

20. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
... Onder arbobeïnvloeders worden de mensen binnen een organisatie verstaan die invloed hebben op het arbobeleid. Hierbij moet gedacht worden aan directeuren, bedrijfsmanagers of HR-medewerkers, maar ...

21. Zorgplicht   3 oktober 2009
23 mei 2019  |  , ,
... lijdt en een claim bij de onderneming neerlegt. Procedureel belang Het voeren van een deugdelijk Arbobeleid heeft ook een procedureel belang. Anders dan voorheen is het de werkgever die in geval ...

22. Toolkit arbobeleid   24 oktober 2015
27 oktober 2015  | OVAL  | Fred Barkhuis  | , ,
Werkgevers krijgen hulp bij de inrichting van hun arbo- en verzuimbeleid van branchevereniging OVAL. In de toolkit staan de spelregels en ook aan de verschillen tussen de maatwerk- en de ...

23. OR, maak het arbobeleid thuiswerkproof   19 mei 2020
21 mei 2020  | CAOP  | Fred Barkhuis  | , , ,
Zit je in de ondernemingsraad? Plaats het arbobeleid hoog op de agenda van de bestuurder. Dat is extra belangrijk nu a.g.v. de coronavirus veel werknemers lange tijd noodgedwongen thuiswerken. Niet ...

24. Met intrinsieke motivatie arbobeleid verankeren   19 februari 2019
21 februari 2019  | Arbo Online  | Fred Barkhuis  | , ,
... snel achter: duwen helpt niet. Wat wél helpt is het opwekken van intrinsieke motivatie: arbobeleid verankeren van binnenuit. Maar hoe doe je ...

25. REACH-informatie ten behoeve van het Arbobeleid in bedrijven   20 januari 2012
21 januari 2012  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
Bedrijven die werken met chemische stoffen, krijgen een hulpmiddel om Europese regels in hun Arbobeleid op te nemen. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft hiervoor, onder meer in ...


Bekijk items: 1 tot 25 (65 totaal)