Verstrekkingen


1. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
Inhoud Wat zijn verstrekkingen Beeldschermbril Verbandtrommel Besluit (WKR) Werkkostenregeling Werkschoenen Naslag Vaccinatie werknemers Top 9 facilitaire diensten Koffie op de werkvloer verhoogt ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... kosten Specifieke deskundigheid Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... het gebruikelijkscriterium wil zeggen dat binnen de WKR (werkkostenregeling) alle vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aan de werknemer voldoet (als eindheffingsloon) niet voor meer ...

4. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... per jaar Vanaf 2015 moet de werkgever na afloop* van het kalenderjaar - voor alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat kalenderjaar - toetsen of de vrije ruimte wel of niet is overschreden. ...

5. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... aanspraak is een recht om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Een aanspraak hoort in het algemeen tot het loon, maar kan ook ...

6. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... van de werknemer hoort. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte vrijstelling. Zie Werkkostenregeling, ...

7. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... Specifiek gaat het over de gerichte vrijstellingen en de vergoedingen en verstrekkingen die aan de 1,2% vrije ruimte worden toegewezen. De bepaling ziet er als volgt uit: ...

8. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... Altijd eindheffingsloon zijn: producten uit uw eigen bedrijf voor postactieve werknemers; verstrekkingen voor postactieve werknemers die u ook aan uw werknemers geeft, zoals een ...

9. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  | 
... onder meer: loonkosten, premies voor sociale verzekeringen, pensioenvoorzieningen, vergoedingen en verstrekkingen; het resultaat van het product (vermenigvuldiging) van het aantal uren en het ...

10. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... blijft. Staat in de financiële administratie geen BTW bij de boekingen voor de vergoedingen en verstrekkingen, dan moet de BTW er alsnog aan worden toegevoegd. Ga terug naar rubriek ...

11. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... hoeft geen loonstaat bij te houden als de gage alleen bestaat uit onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van consumpties, maaltijden, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever moet de ...

12. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... week circa € 40 voor het eten en € 13 voor overige uitgaven. Meer uitvoerig, zie de 'Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieen vreemdelingen 2005', geldend op 17-10-2015. ...

13. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... hoeft de werkgever niet meer bij iedere aangifte loonheffingen te bepalen hoe de vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ondergebracht, de aangifte ...

14. Belastbaar inkomen uit werk   20 maart 2009
1 maart 2018  |  , , , ,
... In de Wet IB 2001 zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen (loon in natura). Vrije vergoedingen/verstrekkingen behoren niet tot het loon ...

15. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... wordt geformuleerd, mag de omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate groter zijn dan de omvang van de vergoedingen en ...

16. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... van de AOW. Scholing De gerichte vrijstelling voor scholing gaat ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. Het kabinet blijft ...

17. Beloningscomponenten (inleiding)   1 september 2009
12 maart 2018  |  , , ,
... Fiscale vereenvoudigingswet 2010 In deze wet waren circa 29 categorieën vergoedingen en verstrekkingen ondergebracht waarvoor allemaal aparte regels golden, zoals voor werkkleding, ...

18. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... voor een werknemer die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Meegedeeld is dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar als ...

19. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... Minister Plasterk legde uit dat dat niet mogelijk is omdat voor het aanwijzen van vergoedingen of verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel een zogenoemd gebruikelijkheidscriterium geldt. Wet ...

20. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
Inhoud Praktische oplossing Administratie aanpassen BTW vergoedingen en verstrekkingen BTW aftrek bij o.a. een WKR toepassing Naslag Praktische oplossing Om te voorkomen dat van alle vergoedingen ...

21. Buitenland situaties   5 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... Situatie Gevolg De werknemer is geen werknemer voor de loonbelasting Het loon, de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen vallen niet onder de werkkostenregeling De werknemer ...

22. Cadeaubon   20 maart 2009
17 juli 2020  |  , , ,
... Is de waarde meer dan € 70 dan moet de werkgever gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval moet de werkgever tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing ...

23. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... voordeel opleveren voor werknemers door brutoloon in te ruilen tegen onbelaste vergoedingen of verstrekkingen. Bekende voorbeelden zijn/waren de aanvulling op het pensioen en de fiets van de ...

24. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
... printer (inclusief cartridge) zelf zijn loon van de werknemer. Dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen voor een werkruimte in de woning van uw werknemer, behalve voor bepaalde ...

25. Concernregeling   16 maart 2015
21 november 2019  |  , , ,
... de introductie van de zogenoemde concernregeling worden de vrije ruimte, de vergoedingen en de verstrekkingen binnen een concern getotaliseerd. Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (134 totaal)