Woon-Werkverkeer


1. Woon-werkverkeer   20 januari 2011
1 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie woon-werkverkeer Historie Fiscaal Reistijd Vergoeding geen wettelijke verplichting Werknemer betaalt kosten woon-werkverkeer zelf Forensentaks Kosten woon-werkverkeer bijna ...

2. Hoofdlijnennotitie woon-werkverkeer   22 juli 2012

... heeft de overheid gemeend haar notitie 'Hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer' al op 4 juli 2012 openbaar te maken. Een aantal punten daaruit; • Met ...

3. Onbelaste vergoeding ook voor woon-werkverkeer te voet   16 oktober 2018
16 oktober 2018  |  , ,
De Belastingdienst meende een toelichting te moeten geven dat wanneer de medewerker het woon-werkverkeer te voet aflegt ook € 0,19 per kilometer onbelast vergoed mag worden. In het Handboek ...

4. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... de kosten voor het aanvragen of omzetten van een tewerkstellingsvergunning; de kosten voor woon-werkverkeer; de kosten voor een telefoonabonnement; de kosten voor maaltijden. Veranderen ...

5. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... voor het privégebruik. Bij de berekening van het aantal privékilometers zijn de kilometers voor woon-werkverkeer zakelijk. Als de werkgever een vervoermiddel ter beschikking stelt, is sprake ...

6. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... werklocatie Salaris, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte (70% of meer?) Vergoeding van kosten woon-werkverkeer Vergoeding van privégebruik auto Toepasselijkheid van eventuele ...

7. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... belangrijke redenen waarom de beroepsbevolking steeds mobieler wordt. Ook de behoefte aan minder woon-werkverkeer en aan een betere work-life balans dragen aan deze verschuiving bij. Ook zou het ...

8. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... zijn die mede het volume van de vrije ruimte bepalen, voorbeelden zijn een vergoeding voor woon-werkverkeer, contributie vakbond, fietsenregeling et cetera. Is dit het geval bestaat dan de ...

9. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... en bestelauto’s die door het aanmerken van de woon-werkkilometers (zie onder alinea Woon-werkverkeer) als privékilometers onder de bijtelling gaan vallen geldt een ...

10. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... De bijtelling gaat gelden als de werknemer de ter beschikking gestelde fiets voor zijn woon-werkverkeer kan gebruiken. Het doet er niet toe of dat voor het volledige woon-werkverkeer ...

11. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... te betalen voor deze thuiswerkvergoeding. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer. De werkgever kan per dag ...

12. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 13e maand, winstdeling, bonus, tantième; vergoedingen: overwerk, ploegendienst, consignatie, woon-werkverkeer, dienstreizen; verzekeringen: pensioen, WAO/WIA-excedent, ziektekosten, molest; ...

13. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
... wanneer of met welk doel met de auto rijdt. Hij heeft zelfs niet vastgelegd of er sprake was van woon-werkverkeer, een pure zakelijke rit of privégebruik. Om het nog ingewikkelder te maken ...

14. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... maar ook goederenvervoer. De MIA geldt dus niet voor lease-auto's en ook niet voor woon-werkverkeer. Voorbeeld kosten lease-auto Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer ...

15. CAO   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... afwezig zal zijn, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding c.q. de vaste vergoeding voor woon-werkverkeer beëindigen. Fiscaal gezien mag de vaste reiskostenvergoeding bij langdurige ...

16. Carpoolen   20 maart 2009
22 januari 2020  |  , , ,
... carpoolregeling is met ingang van 1 januari 2004 afgeschaft. In het kader van de nieuwe regeling woon-werkverkeer behoudt de werknemer, die in zijn auto een of meer werknemers meeneemt naar de ...

17. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... een voltijder voor hetzelfde aantal uur, er geen sprake is van ongelijke behandeling. Reiskosten woon-werkverkeer Deze berekent men over de dagen waarop gereisd wordt. Voorbeeld: een werknemer ...

18. Dienstauto is gewoon een “auto van de zaak” net als de leaseauto   12 mei 2012
, ,
... van de zaak”, tot nu toe zonder bijtelling, want de auto wordt uitsluitend gebruikt voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Bij uitzondering ook voor vakanties en winkelen, maar dat wordt ...

19. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... Reiskostenvergoeding De mogelijkheid om een werknemer een vaste reiskostenvergoeding te geven voor woon-werkverkeer is per 1 januari 2007 aanzienlijk verruimd. Als de werknemer op minstens 60% ...

20. Eerste en Tweede Kamer   25 oktober 2014
25 oktober 2020  |  ,
... en eindejaarsuitkering. In totaal circa € 109.000 bruto per jaar. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (ongeveer dezelfde die geldt voor ambtenaren) Verblijfkosten, hoe meer ...

21. Employee Benefits (indeling)   20 maart 2009
28 juli 2017  |  , , ,
... worden ingedeeld: Financieel versus niet-financieel Salaris, vakantietoeslag, bonus, vergoeding woon-werkverkeer en kortingsregelingen leveren werknemers in directe zin een financieel voordeel ...

22. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... rijbaan Politie waarschuwt mountainbikers voor dradenspanner Stromer, super-snelle wensen voor het woon-werkverkeer Reiskostenvergoeding blijft behouden voor leasefietsers Leasefietsen populair ...

23. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... € 749. Voorwaarde is dat de werknemer op meer van de helft van het aantal dagen in het kader van woon-werkverkeer per fiets reist; ter beschikking stellen: de werkgever kan een fiets tot € 749 ...

24. Forse strop leaserijder is nog veel erger   10 mei 2012
... consequent blijkt nu (na ontvangst van de toelichting), dat de leaserijder feitelijk niet voor het woon-werkverkeer wordt belast. Dus alleen voor de leaserijder, die minder dan 500 km prive rijdt, ...

25. Het Nieuwe Werken (HNW)   19 december 2010
24 juli 2020  |  , , , ,
... werkgever aantrekkelijk kan zijn; Door thuis te werken is er geen verlies van arbeidstijd van het woon-werkverkeer en voor en na een zakelijke reis in de file te mogen staan; Van het thuiswerken ...


Bekijk items: 1 tot 25 (124 totaal)