Ziekteverzuim    Cijfers landelijk en bedrijven 


CAO

Datum laatste wijziging: 27 mei 2019  |  Trefwoorden: Ziekteverzuim, CAO

Inhoud

  1. Stopzetten vaste reisvergoeding
  2. Opvallende CAO-afspraken over verzuim

Stopzetten vaste reisvergoeding

Als het ernaar uitziet dat de werknemer wegens ziekte voor langere tijd afwezig zal zijn, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding c.q. de vaste vergoeding voor woon-werkverkeer beëindigen. Fiscaal gezien mag de vaste reiskostenvergoeding bij langdurige ziekte slechts onbelast worden doorbetaald in de lopende en eerstvolgende maand. De onbelaste vaste reiskostenvergoeding mag de werkgever pas weer gaan betalen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van herstel. Voor een werknemer die slechts een korte periode ziek is, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding zonder problemen onbelast doorbetalen. In voorkomende gevallen is het verstandig na te gaan of over dit onderwerp in de CAO, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst bepalingen staan.

Opvallende CAO-afspraken over verzuim

Protocollen, reglementen, beleidsafspraken: in de meeste CAO’s is er wel iéts centraal geregeld rondom verzuim. Zijn er ook CAO’s waar opvallende afspraken in staan?
  • Bonussen, uitkeringen, premies: Het komt nogal eens voor dat als een werknemer niet of weinig verzuimt, hij een uitkering tegemoet kan zien. De ene keer heet deze een bonus, de andere keer een premie. Profcore Business Services heeft een extra opvallende bonusregeling.
  • HR-regeling: DHL Express is een voorbeeld van een organisatie waar verzuimbeleid is vastgelegd in een specifieke HR-regeling.
  • Sancties: Er zijn er ook organisaties die het wél-verzuimen of het overtreden van verzuimregels bestraffen, o.m. in de CAO Zoetwarenindustrie.
(Bron en voorbeelden: Xpert, 12 jun. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ziekteverzuim    Cijfers landelijk en bedrijven