Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim    Varia 


Privacy

Datum laatste wijziging: 27 mei 2019  |  Trefwoorden: Ziekteverzuim, Privacy

Inhoud

 1. Privacy
 2. College Bescherming Persoonsgegevens
 3. UWV handelt in strijd met de wet
 4. Arbeidsgerelateerde zorg: de werkgever mag wel betalen maar niet meer sturen
 5. Werknemers, in tegenstelling tot wet, open over medische gegevens
Meer over privacy, zie subparagraaf Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy

Bij een ziekmelding dient de werknemer de werkgever zodanig te informeren dat de laatstgenoemde zich een oordeel kan vormen van de ernst, mogelijke duur van de ziekte en waar de werknemer bereikbaar is. Vervolgens kan de werkgever bepalen of hij de bedrijfsarts moet inschakelen. Dat sommige vragen privacygevoelig zijn, is welhaast niet te vermijden. De werkgever moet daarom steeds een afweging moeten maken tussen de informatie hij beslist nodig heeft en de privacy van de werknemer.

NB: Het voornoemde is geschreven voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn intrede deed (2018)

College Bescherming Persoonsgegevens

Wanneer de werknemer zich ziek meldt, mag de werkgever een aantal gegevens vragen. Bijvoorbeeld om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met de werkzaamheden of om te kunnen (laten) controleren of de medewerker wel echt ziek is. Maar de werkgever moet hierbij wel rekening houden met de privacy. De werkgever mag daarom alleen gegevens vragen die echt nodig zijn.

De werkgever mag naar de volgende gegevens vragen:
 • het telefoonnummer waarop de medewerker te bereiken is en (verpleeg)adres;
 • hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren;
 • de lopende werkzaamheden en afspraken;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (dan betaalt het UWV het loon in plaats van de werkgever);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werk gerelateerd is);
 • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid (de werkgever kan de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie dan mogelijk verhalen op de veroorzaker van het ongeval).
NB: Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (2018) is het College Bescherming Persoonsgegevens komen te vervallen.

UWV handelt in strijd met de wet

Bij het UWV vragen medewerkers verzuimbeheersing bij ziekmeldingen wat eraan scheelt. Formeel mogen alleen artsen medische informatie inwinnen. Uitkeringsinstelling UWV scheert nog steeds langs de randen van de wet bij het registreren van ziekmeldingen van werklozen, mensen met tijdelijke contracten en uitzendkrachten. Als die zich ziekmelden, hanteert de telefonist een lijst met zestig aandoeningen. Aan de hand daarvan maakt de telefonist een inschatting of de zieke binnen zes weken hersteld zal zijn, direct naar een keuringsarts moet of na een maand die arts moet bezoeken. Volgens het UWV gaat het jaarlijks om ruim 200 duizend ziekmeldingen. (Bron: Volkskrant, 27 okt. 2014)

Arbeidsgerelateerde zorg: de werkgever mag wel betalen maar niet meer sturen

De sturing van verzuim en re-integratie is bij de werkgever neergelegd, maar de mogelijkheid om bij te sturen wordt nu deels door de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens teniet gedaan. Er dreigt een nieuwe golf van medicaliseren*, maar de overheid geeft niet thuis. Lees de brief van een casemanager aan minister Lodewijk Asscher. (Bron: BG Magazine, 13 juli 2016)

* Medicalisatie of medicalisering is het proces waarbij verschijnselen als ziekte worden gedefinieerd of behandeld worden als medisch probleem. Medicalisering ontstaat deels doordat er nieuwe medicijnen en behandelingen beschikbaar komen, al dan niet door wijzigingen in het zorgstelsel. Het kan ook voortkomen uit succesvolle marketingcampagnes van (farmaceutische) bedrijven. Door de toenemende macht van burgers kan medicalisering ook door hen op gang gebracht worden.

Werknemers, in tegenstelling tot wet, open over medische gegevens

Bijna 80 procent van de werkende Nederlanders vindt dat de werkgever bij ziekmelding mag vragen naar zijn of haar klachten. Dit in tegenstelling tot de wetgeving, die het de werkgever expliciet verbiedt om te vragen naar de klachten van de werknemer.

Bijna 80 procent van de werkende Nederlanders vindt dat de werkgever bij ziekmelding mag vragen naar zijn of haar klachten. Dit in tegenstelling tot de wetgeving, die het de werkgever expliciet verbiedt om te vragen naar de klachten van de werknemer.

Ook blijkt dat ruim de helft (55,5 procent) van de Nederlanders vindt dat de werknemer zelfs verplicht is om aan te geven wat de klachten zijn wanneer hij of zij zich ziekmeldt. Dat blijkt uit onderzoek van Robidus onder ruim 1100 werknemers. (Bron: Brisk, 7 jun. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim    Varia