Privegebruik


1. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Waarde economisch verkeer Naslag Waarde economisch verkeer Als de werkgever een ander vervoermiddel dan een personen- of bestelauto aan uw werknemer ter beschikking stelt zoals een motor, ...

2. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
Inhoud Wat is een app? De web app De native app en hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid ...

3. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud Uitkering salaris Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra ...

4. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
Inhoud Wat zijn verstrekkingen Beeldschermbril Verbandtrommel Besluit (WKR) Werkkostenregeling Werkschoenen Naslag Vaccinatie werknemers Top 9 facilitaire diensten Koffie op de werkvloer verhoogt ...

5. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

6. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Apps Bluetooth Blog Browser Chatten Cloud computing Digipoort Domeinnaam E-mail Facebook Glassdoor Google+ Hashtag Instant messaging iPhone LinkedIn Modem Online PDF Router Smartphone Spam ...

7. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

8. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
Inhoud Werknemer Werkgever Auto 15 jaar of ouder Marge-auto's Lager BTW-forfait voor oudere auto’s Privégebruik aantonen zonder kilometeradministratie vrijwel onmogelijk Belastingdienst wijzigt ...

9. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
Inhoud Belastingplan 2020 Belastingplan 2020 Personele onderwerpen in alfabetische volgorde: Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde ...

10. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
Inhoud Bestelauto voor fiscus normale auto Voorwaarden geen bijtelling Doorschuifverklaring BPM bestelauto Rittenadministratie vereenvoudigd maar niet afgeschaft Eindheffing Compensatie Verklaring ...

11. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud 500-kilometergrens Forfaitaire bijtelling Grondslag Wat is een hybride auto? Milieu-investeringsaftrek Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer Bewijslast Tijdsgelang berekening ...

12. Bijtelling auto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Bijtelling 2024 Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per ...

13. Bijtelling auto van de zaak c.q. leaseauto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , ,
Bijtelling privégebruik auto 2024 Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat ...

14. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
Inhoud Praktische oplossing Administratie aanpassen BTW vergoedingen en verstrekkingen BTW aftrek bij o.a. een WKR toepassing Naslag Praktische oplossing Om te voorkomen dat van alle vergoedingen ...

15. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
Inhoud Algemeen Besluit 28 januari 2011 Herberekening fiscale loonsom Kritiek VNO-NCW en MKB-Nederland op het Belastingplan 2015 (betreft Cafetariasystemen) Cafetariasysteem onder de WKR Naslag ...

16. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
Er zijn tijddoelen en gelddoelen. Bij tijddoelen wordt verlof gekocht; bij gelddoelen wordt een bepaalde verstrekking, vergoeding of voorziening gekocht door af te zien van een bepaalde bron. ...

17. Eigen bijdrage   7 maart 2010
29 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Schriftelijke vastlegging Vakantie Aftrekposten van de fiscale bijtelling Boven normbijdrage, duurdere leaseauto Eigen bijdrage auto moet onvoorwaardelijk zijn Accessoires; bijtelling en ...

18. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkgever betaalt loonbelasting verschillende tarieven Verplicht of keuze Verschillende tarieven Bezwaarlijk te individualiseren loon Samenloop crisisheffing en levensloopregeling Globale ...

19. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
Inhoud OV-fiets Kostenregeling Verzekering Fiets blijft voordelig onder de kostenregeling Kabinet maakt einde aan fiets van de zaak Fiscaal voordelige 'fiets van de baas' verdwijnt niet Fietsmodus ...

20. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Antwoord op vragen Soepele omgang afleverdatum bedrijfsfiets Run op (elektrische) fietsen eind 2014 De fiets nemen om files te verminderen Fiets van de zaak ...

21. Handboeken en naslag   20 februari 2018
26 november 2020  |  , ,
Inhoud Handboek Loonheffingen Rekenvoorschriften Handboek Ondernemen Handboek Controle Het coronavirus, kijk wat voor u de gevolgen zijn Vragen en antwoorden over loonheffingen in verband met de ...

22. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
Inhoud Mensen financieel in de knel door invoering één-bankrekeningnummer Kritiek op Belastingtelefoon Forse stijging klachten over Belastingdienst Toeslagen Einde blauwe enveloppe verloopt niet ...

23. Leaseauto (inleiding)   6 maart 2010
11 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Leaseauto arbeidsvoorwaarde of bedrijfsmiddel? Zakelijke rijders rijden niet in de auto naar hun keuze Aanscherping regels gebruik buitenlandse auto Gestolen auto Minder leaseauto’s, meer ...

24. Leaseauto of kilometervergoeding   2 augustus 2010
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Uitgangspunten bij het kiezen Werkgeverskosten Kosten werknemer Nog een berekening Uitgangpunten bij het kiezen Een werkgever staat voor de keuze om aan een ambulante werknemer een a. ...

25. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie loon Vormen van loon Overwerk is geen loon Uniform loonbegrip voor UWV en Belastingdienst Fiscaal loon Geen uniform loonbegrip voor werknemers en werkgevers Uitkeringen bijzondere ...


Bekijk items: 1 tot 25 (83 totaal)