Cafetariaregeling


1. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... vrijstelling van toepassing. De eigen bijdrage voor de luxere versie gaat van het nettoloon af. Cafetariaregeling De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als de werkgever de ...

2. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... 2015 (betreft Cafetariasystemen) Cafetariasysteem onder de WKR Naslag Wijziging besluit over cafetariaregelingen Cafetariaregeling per 1 januari 2017 verplicht voor gemeenten Afspraken ...

3. Dertiende maand   20 maart 2009
24 oktober 2019  |  , , , , , ,
... Loonheffingen Het onderwerp 13e maand komen we in Handboek Loonheffingen 2017 tegen bij de cafetariaregeling en bij de berekening van de uitkering bij overlijden. Dertiende maand populair ...

4. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... bijzondere beloningen, zoals tantièmes; aanspraken die tot het loon behoren. keuzeloon (cafetariaregeling) Bij het fiscale loon over een maand telt men het maandbedrag op van: het ...

5. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... van aanschaf van zonnepanelen (PV systeem) voor medewerkers als nieuwe optie toe te voegen aan de cafetariaregeling, zie paragraaf Zonnepanelen. NB: In de werkkostenregeling (WKR) valt de aankoop ...

6. Eigen bijdrage   7 maart 2010
29 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Schriftelijke vastlegging Vakantie Aftrekposten van de fiscale bijtelling Boven normbijdrage, duurdere leaseauto Eigen bijdrage auto moet onvoorwaardelijk zijn Accessoires; bijtelling en ...

7. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets (zie subrubriek Gebruikelijkheidstoets). Cafetariaregeling voor fietsen U kunt belast loon nog steeds omzetten in een onbelaste vergoeding ...

8. FiscFree   10 december 2015
19 januari 2016  |  ,
... de WKR een onbekend gebied, helemaal wanneer arbeidsvoorwaarden worden uitgeruild binnen een cafetariaregeling. FiscFree® zorgt voor blije werknemers en ontzorgt de HR afdeling Met ...

9. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... en normbedragen Paragraaf Publicatiedatum Wijziging 20.1.8 04-06-2015 Onder de kop 'Cafetariaregelingen en noodzakelijkheid' hebben we de 1e alinea herschreven. 20.1.11 04-06-2015 ...

10. Handboek Loonheffingen 2017   1 maart 2017
4 oktober 2017  |  , ,
... wijzigingen aangebracht. Het betreft een uitbreiding van de informatie over het keuzeloon in de Cafetariaregeling, paragraaf 4.15 en het lage-inkomensvoordeel (LIV), paragraaf 19.2.1. (Bron: ...

11. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015  | 
... uit het arbeidsvoorwaardenpakket te bekostigen. De medewerker kan op verzoek deelnemen aan de cafetariaregeling. De medewerker heeft de keuze uit een aantal doelen en bronnen. De beschikbare ...

12. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
... niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). Ook komen er nieuwe regels voor het uitruilen van tijd voor tijd1. De nieuwe ...

13. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... over overuren en meeruren dat hoger is dan het wettelijk minimumloon (tools) inzetten voor een cafetariaregeling. Het deel van het loon dat onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ...

14. Noodzakelijkheidscriterium   26 maart 2013
21 april 2021  |  , , , , ,
... niet bij het noodzakelijkheidscriterium om voorzieningen die worden vergoed of verstrekt via een cafetariaregeling onder de vrijstelling te laten vallen. Wij zijn van mening dat het ...

15. Pensioengrondslag   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... voor tijdelijke omzettingen kost dat onevenredig veel werk. Verlaging pensioengevend loon bij cafetariaregeling De staatssecretaris van Financiën heeft echter op 8 september 2008 een besluit ...

16. Personeelslening   20 maart 2009
23 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... personeelslening voor een (elektrische) fiets of een elektrische scooter. Dit geldt ook binnen een cafetariaregeling. Bij alle andere personeelsleningen is het rentevoordeel belast. Bij een ...

17. Realiteitswaarde   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
... de ter zake geldende regelgeving, regelingen zodanig aan te passen dat keuzen in het kader van een cafetariaregeling daarop geen invloed hebben. De realiteitswaarde van een wijziging van de ...

18. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... € 27 Zonnepanelen Lening voor woningverbetering is onbelast Eventueel ook een deel te verruilen (cafetariaregeling) via de WKR tot een bedrag van maximaal € 1.600 (?) NB: Ook salaris, ...

19. Telefoon   20 maart 2009
27 augustus 2019  |  , , , ,
... gebruik aannemelijk te maken. Dit geldt temeer als de werkgever het toestel aanbiedt via een cafetariaregeling. Mobieltje van de zaak, regels worden versoepeld Werknemers kunnen in het kader ...

20. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... 16. Beschut werk 17. Beslagvrije voet 18. Bevallings- en Kraamverlof 19. Boxen 20. Bijstand 21. Cafetariaregeling 22. Commissaris 23. Dagloon 24. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ...

21. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... Belastingen Belonen Beschut werk Beslagvrije voet Bevallings- en Kraamverlof Boxen Bijstand Cafetariaregeling Commissaris Dagloon Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ...

22. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... overige fiscale voorwaarden. Het grote voordeel van een algemene vergoeding in deze vorm is dat de cafetariaregeling belangrijk kan worden vereenvoudigd. Zo is het niet langer noodzakelijk om een ...

23. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   15 maart 2011
8 maart 2017  | 
... te stellen. Stel bijvoorbeeld een limiet in voor deelname aan de fietsenregeling onder de cafetariaregeling (op is op). Zo voorkomt de werkgever dat hij bijvoorbeeld halverwege het jaar ...

24. Werkkostenregeling (inleiding)   31 januari 2018
26 maart 2021  |  , ,
... 9 nov. 2017) Beleid individueel keuzebudget opnieuw vastgesteld Het beleid bij zogenoemde cafetariaregelingen zoals een individueel keuzebudget is opnieuw vastgesteld. Het betreft een ...

25. Zonnepanelen   27 april 2014
30 april 2021  |  , , , ,
... van aanschaf van zonnepanelen (PV systeem) voor medewerkers als nieuwe optie toe te voegen aan de cafetariaregeling of budgetsysteem, wanneer de werkgever is overgegaan naar de werkkostenregeling ...


Bekijk items: 1 tot 25 (41 totaal)