Antimisbruikbepaling


1. Europa   10 maart 2018
28 maart 2021  |  ,
... gecombineerd met een verplichte step-up in de lidstaat van ontvangst. Algemene antimisbruikbepaling wordt bestempeld als extra slot op de deur en voorkomt dat ...

2. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015 Voorlopige stand van zaken bestedingen binnen vrije ruimte Antimisbruikbepaling Oud-medewerkers tellen mee voor vrije ruimte Naslag Rekenvoorbeeld Is dit ...

3. Wetten coronavirus   9 juni 2020
12 maart 2021  |  , ,
... dat een wettelijk grondslag geeft aan het vrijwillig gebruik van de app. Daarnaast komt er een antimisbruikbepaling die moet voorkomen dat de app voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt. ...

4. Aanscherpen antimisbruikbepaling?   22 oktober 2015
23 oktober 2015  | BDO  | Fred Barkhuis  | , ,
... de loonbestanddelen te belasten met de eindheffing van 80%. Daarom bevat de werkkostenregeling een antimisbruikbepaling. Staatssecretaris Wiebes wil de bepaling ...

5. Eerste Kamer stemt in met tijdelijke appwet   6 oktober 2020
8 oktober 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
... De wet regelt de wettelijke grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app. Ook staat er een antimisbruikbepaling in de wet om te waarborgen dat gebruik van de app altijd op basis van ...


5 items