Eerste en Tweede Kamer    Nederland 


Europa

Datum laatste wijziging: 5 november 2020  |  Trefwoorden: Europa, Belastingontduiking

Inhoud

 1. Zwitserse banken hoeven Belastingdienst niet van gegevens te voorzien
 2. Europese Unie wil belastingaangifte grote bedrijven deels openbaar
 3. Luxemburg volhardt in geheime belastingafspraken
 4. VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië leggen lege bv's bloot
 5. Europees akkoord aanpak belastingontwijking multinationals definitief
 6. Europese Raad neemt richtlijn tegen belastingontwijking aan
 7. Luxemburg scherpt belastingregels aan
 8. Binnen EU geen draagvlak voor gemeenschappelijk belastingtarief
 9. Europese zwarte lijst witwaslanden afgewezen
 10. Belastingontwijking aanpakken is zinloos
 11. Europese maatregelen belastingontwijking anno 2018
 12. Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol
 13. EU zet 17 belastingparadijzen op zwarte lijst
 14. EU schrapt acht belastingparadijzen van lijst
 15. Stop verkoop belastingontwijkpakketten
 16. Fiscus opnieuw in de aanval op Luxemburgse zwartspaarders
 17. Nederland weer onder vuur
 18. Vernieuwde Europese anti-wasrichtlijn
 19. Invoeren openbare UBO-registratie in EU dichterbij
 20. EU definitief akkoord met verplichte informatie-uitwisseling door belastingadviseurs
 21. Nederland treedt toe tot Openbaar Ministerie fraudezaken
 22. Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken
 23. Europese megafraude met dividendbelasting
 24. Frankrijk speurt naar belastingfraudeurs op social media
 25. Belasting betalen over iets wat niet bestaat?
 26. Europees verzet tegen witwaslijst
 27. Nederland belastingparadijs?
 28. Nederland en Duitsland streven samen naar minimumbelasting bedrijven
 29. Wetsvoorstel tegen hybride mismatches aangenomen - ATAD II
 30. Nederland sluit belastingverdrag met Liechtenstein
 31. Belgen sluiten fiscale ‘kaasroute’ via Nederland af
 32. Zwitserland gaat informatie geven over Nederlandse rekeninghouders
 33. Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver
 34. EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen

Zwitserse banken hoeven Belastingdienst niet van gegevens te voorzien

Zwitserse banken hoeven de Nederlandse Belastingdienst geen gegevens te verschaffen over Nederlandse spaarders van wie de naam niet bekend is. Dit heeft een Zwitserse rechter bepaald. (Bron: Volkskrant, 23 mrt. 2016)

Europese Unie wil belastingaangifte grote bedrijven deels openbaar

Grote ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro die actief zijn in Europa moeten per EU-land aangeven waar ze winst draaien en waar ze belasting betalen. Bovendien zullen de bedrijven ook openheid moeten geven over hoeveel belasting ze buiten de Europese Unie betalen.

De plannen van Brussel vloeien niet direct voort uit de onthullingen uit de Panama Papers, over belastingontwijking en -ontduiking via Panamese constructies, maar kunnen nu wel meeliften op de publieke verontwaardiging daarover. Volgens berekeningen van Brussel lopen Europese landen jaarlijks 50 miljard tot 70 miljard euro mis aan verloren belastinginkomsten door 'creatief boekhouden' door ondernemingen. (Bron: Europa Nu, 12 apr. 2016)

Luxemburg volhardt in geheime belastingafspraken

Ondanks de verontwaardiging na LuxLeaks zijn er aanwijzingen dat Luxemburg opnieuw lucratieve belastingafspraken probeert te verbergen voor de buitenwereld. Meerdere topfiscalisten bevestigen aan De Tijd dat grote bedrijven sinds kort mondelinge deals sluiten met de Luxemburgse fiscus. (Bron: De Tijd, 31 mei 2016)

VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië leggen lege bv's bloot

De vijf grootste Europese economieën willen onderling automatisch gegevens uitwisselen over lege bv's. Dit plan, dat met hulp van het IMF tot stand is gekomen, is een reactie op de Panama Papers.

Via de uitwisseling moet duidelijk worden of de bv's worden gebruikt in een constructie om belasting te ontduiken. Nu vindt er ook wel uitwisseling plaats, maar daarvoor moet er eerst een specifiek geval naar voren worden geschoven en toestemming worden verleend. De landen willen dat de G20 die momenteel bijeen is in Washington - de maatregelen overneemt. (Bron: Taxence, 15 apr. 2016)

Europees akkoord aanpak belastingontwijking multinationals definitief

Een beperking van de mogelijkheden voor rente-aftrek is een van de belangrijkste onderdelen van het EU-akkoord dat belastingontwijking door multinationals moet aanpakken.

De 28 EU-landen hebben definitief een akkoord over een omvangrijk pakket maatregelen tegen belastingontwijking door multinationals in de EU. De lidstaten hadden tot 20 juni 2016 om zich te bedenken, nadat eerder in Luxemburg een principe-overeenkomst was gesloten. (Bron: Z24, 21 jun. 2016)

Europese Raad neemt richtlijn tegen belastingontwijking aan

Nadat op 21 juni 2016 de EU-landen al een akkoord sloten, heeft nu ook de Europese Raad het pakket maatregelen tegen belastingontwijking aangenomen. Volgens de Raad is nu zeker gesteld dat de (anti-)BEPS-maatregelen van de OESO op nette en gecoordineerde wijze in de EU-lidstaten worden geïmplementeerd, ook bij de zes lidstaten die geen lid zijn van de OESO.

Het pakket maatregelen zorgt ervoor dat de renteaftrek wordt beperkt en bevat een exitheffing zodat activiteiten waarover nog geen belasting is betaald, niet onbelast kunnen worden verplaatst naar een land met een lager belastingtarief. Ook wordt een algemene anti-misbruikbepaling tegen kunstmatige constructies ingesteld. De CFC-maatregel voorkomt dat bedrijven het zogeheten passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een lager belastingtarief. Verder worden hybride mismatches aangepakt. (Bron: Taxence, 20 jul. 2016)

Luxemburg scherpt belastingregels aan

Luxemburg scherpt de belastingregels voor multinationals aan. Daardoor wordt een route die veel grote bedrijven gebruiken om belasting te ontwijken minder aantrekkelijk.

Na de jaarwisseling moeten de activiteiten die financieringsonderdelen van grote bedrijven uitvoeren voor het moederbedrijf tegen marktconforme tarieven worden uitgevoerd. Bovendien kijkt de dienst of er handelingen zonder enige commerciële reden er tussen zitten. Daarnaast kan een financieringsmaatschappij alleen nog financiele risico's dragen als ze ook echt in Luxemburg is gevestigd; de meerderheid van de bestuurders moet er wonen of werken, er moet voldoende personeel zijn om de activiteiten daadwerkelijk te controleren, de belangrijkste beslissingen moeten er worden genomen en het bedrijf mag fiscaal niet elders zijn gevestigd. (Bronnen: FD, Belegger.nl e.a)

Binnen EU geen draagvlak voor gemeenschappelijk belastingtarief

Nederland is tijdens het EU-voorzitterschap de eerste zes maanden dit jaar ,,serieus aan de slag geweest" met onderhandelingen over een Europees belastingtarief voor rente- en royaltyinkomsten. Dat bevestigde staatssecretaris Wiebes (Financiën) op 10 september 2016.

Volgens Wiebes heeft het voorstel, dat het moeilijker moet maken voor multinationals om belasting te ontwijken door te schuiven met winsten naar landen met voordelige tarieven, ,,op geen stukken na draagvlak". Ook zei de staatssecretaris tijdens een informele bijeenkomst van EU-ministers van Financiën, dat er ,,al jaren allerlei percentages" de revue passeren.

Het zou voor het eerst zijn dat de EU-landen een gezamenlijk tarief voor directe belastingen invoeren. Een besluit daarover vereist unanimiteit. Er ligt echter geen wetsvoorstel van de Europese Commissie, die het exclusieve initiatiefrecht heeft, op tafel. (Bron: TaxLive, 11 sep. 2016)

Europese zwarte lijst witwaslanden afgewezen

Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering naar de Europese Commissie. De lijst is te beperkt en zou moeten worden uitgebreid met bijvoorbeeld gebieden die belastingfraude faciliteren, aldus een resolutie die werd gestemd.

De Europese Commissie noemt elf landen, waaronder Afghanistan, Irak, Bosnië en Herzegovina, ze oordeelt dat ze tekortschieten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Personen en juridische entiteiten uit landen op de zwarte lijst worden strenger gecontroleerd dan gewoonlijk wanneer zij zaken doen in de EU. (Bron: Europa.eu, 19 jan. 2017)

Belastingontwijking aanpakken is zinloos

Volgens ambtenaren van het ministerie van Financiën zal een Europees verbod op de CV/BV-structuur niet leiden tot minder belastingontwijking, zo meldt FD. De ambtenaren voorspellen dat bedrijven alleen hun structuur zullen aanpassen, zodat ze belasting kunnen blijven ontlopen.

De CV/BV-structuur is een constructie om via Nederland belasting te ontwijken, die bij Amerikaanse multinationals bijzonder populair blijkt. Het Europese verbod hierop gaat op 1 januari 2020 in. In een interne notitie schrijven ambtenaren van Financiën. Op basis van de nieuwe richtlijn zal de aftrek voor de kosten geweigerd worden bij het in stand houden van de CV/BV-structuur, maar de verwachting is dat ondernemingen hun structuur dusdanig veranderen dat deze aftrekpost de facto gehandhaafd blijft. (Bron: AVaccountancy, 31 mrt. 2017)

Europese maatregelen belastingontwijking anno 2018

Deels ingegeven door de geruchtmakende Panama Papers werd in 2016 een richtlijn tegen belastingontwijking aangenomen. Hierin zijn verschillende maatregelen opgenomen om grondslaguitholling en winstverschuivingen binnen de vennootschapsbelasting tegen te gaan.

Kort samengevat:
 • Renteaftrekbeperking zorgt ervoor dat bedrijven maximaal 30 procent van hun brutowinst aan netto rente mogen aftrekken.
 • CFC-regel moet voorkomen dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een laag belastingtarief.
 • Regeling die ziet op hybride structuren beoogt tegen te gaan dat bedrijven gebruik maken van verschillen in kwalificatie van financiële instrumenten of entiteiten.
 • Exitheffing voorziet in een verplichte eindafrekening bij grensoverschrijdende verplaatsing van ondernemingsactiviteiten gecombineerd met een verplichte step-up in de lidstaat van ontvangst.
 • Algemene antimisbruikbepaling wordt bestempeld als extra slot op de deur en voorkomt dat belastingplichtigen kunstmatige constructies opzetten met als voornaamste doel om belasting te besparen.
(Bron en meer: CM-web, 9 aug. 2017)

Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol

Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats. Dat beweert Europol, het samenwerkingsverband van de politie in de landen van de Europese Unie.

De meeste witwaspraktijken hebben betrekking op geld uit de drugshandel, aldus Europol. De dienst heeft de beschikking over cijfers uit 2014. In dat jaar kregen de Nederlandse autoriteiten melding van 277.000 verdachte bankhandelingen. In Groot-Brittannië werden 350.000 transacties gemeld die verdacht leken. Helaas, de politie trok een op de tien meldingen na. (Bron: Accountancyvanmorgen, 6 sep. 2017)

EU zet 17 belastingparadijzen op zwarte lijst

De Europese Unie zet zeventien belastingparadijzen op een zwarte lijst. Aruba en Curaçao dreigen daar eveneens op gezet te worden als ze niet voor 1 januari 2019 hun leven beteren om belastingontwijking te bestrijden. Zij hebben toegezegd dat tijdig te zullen doen en worden zolang op een 'grijze' lijst geplaatst. Sint Maarten heeft uitstel gekregen om zaken op orde te stellen vanwege de orkaan Irma.

Onder meer Panama, Barbados en Zuid-Korea zijn volgens de EU-ministers van Financiën ,,onwelwillend om belastingontduiking te helpen tegengaan en staan op de zwarte lijst die op 1 januari ingaat. Vaak genoemde landen die belastingontwijking mogelijk zouden maken, zoals de Bahama's en de Kaaimaneilanden, ontbreken. Nog eens ruim veertig landen, zoals Aruba, Curaçao, Hongkong, Taiwan, Turkije, de Kaaimaneilanden, de Seychellen, Guernsey en Andorra staan op de grijze lijst. Er komt op EU-niveau een serie strafmaatregelen en lidstaten kunnen zelf ook sancties instellen, zoals een bronheffing invoeren. (Bron: ANP, 4 dec. 2017)

EU schrapt acht belastingparadijzen van lijst

De EU schrapt namen van de zwarte lijst voor belastingparadijzen. Dat zijn de ministers van Financiën in Brussel overeengekomen. Het gaat om Panama, Barbados, Grenada, de Verenigde Arabische Emiraten, Mongolië, Tunesië, Macau en Zuid-Korea.

Volgens minister Hoekstra is het doel van de in december opgestelde lijst van aanvankelijk zeventien landen buiten de EU, niet de lengte maar een middel om landen te bewegen maatregelen te nemen tegen belastingontwijking. Dat hebben de acht nu beloofd. Ze krijgen daar een jaar de tijd voor en verhuizen zolang naar een grijze lijst. (Bron: De Telegraaf, 23 jan. 2018)

Stop verkoop belastingontwijkpakketten

Bedrijven kunnen online eenvoudig constructies kopen waarmee belasting kan worden ontweken. Europarlementariër Ir Paul Tang (PvdA) wil daar paal en perk aan stellen. Stop de verkoop van kant-en-klare belastingontwijkingpakketten op websites.

Op verschillende websites kunnen bedrijven en particulieren zich inkopen in een bedrijf dat gevestigd is in een belastingparadijs. De advertenties doen denken aan vakantieaanbiedingen. Zo hebben veel aanbiedingen de naam van een exotische bestemming. Het pakket Caribbean Package geeft de koper voor ongeveer 2.500 euro een bedrijf in Belize met een bijhorende bankrekening om je vermogen op te stallen. Die advertenties kunnen volgens Tang nu nog niet worden aangepakt. Terwijl de constructies die worden aangeboden in aantal gevallen wel strafbaar zijn. (Bron: Paul Tang, 5 mrt. 2018)

De Europese ministers van Financiën zijn 13 maart 2018 overeengekomen dat accountants, belastingadviseurs en advocaten in de EU verplicht worden om fiscale constructies aan te melden die voor klanten via het buitenland worden opgezet om minder belasting te betalen. De nieuwe regels moeten uiterlijk 31 december door lidstaten zijn doorgevoerd in nationale wet- en regelgeving. De regels gaan vanaf 1 juli 2020 in. (Bron: AccountancyVanMorgen, 14 mrt. 2018)

Fiscus opnieuw in de aanval op Luxemburgse zwartspaarders

De Belastingdienst is een grootschalige, nieuwe actie gestart om zwartspaarders op te sporen. Maar liefst 2100 vermeende zwartspaarders van de Luxemburgse bank BCEE kunnen deze maand een brief van de fiscus verwachten. Net als bij de RaboLux-zaak wordt er gebruik gemaakt van gestolen gegevens.

Het gaat om Nederlanders die een rekening hadden of hebben bij de Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat. Nieuw is dat de Belastingdienst de informatie kreeg van hun Duitse collega's. Het is afwachten of ook ditmaal een rechter uitkomst moet bieden. (Bron: AccountancyVanMorgen, 6 mrt. 2018)

Nederland weer onder vuur

Nederland is opnieuw onder vuur genomen door de Europese Commissie over het belastingbeleid. Opmerkelijk, want deze week nog meldde staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat hij in Brussel een positief gesprek had gehad met Euro-commissaris Pierre Moscovici.

Moscovici presenteerde tijdens een persconferentie een lijst van zeven landen die met hun fiscale wetgeving een loyale concurrentie belemmeren binnen de interne markt en de lasten voor de Europese belastingbetaler verhogen. Nederland staat op die lijst. De andere lidstaten die vermeld worden zijn België, Cyprus, Luxemburg, Malta, Ierland en Hongarije.

Nederland duikt in het nieuwe Europese onderzoek op in vrijwel elk verkeerd rijtje. 'Deze praktijken ondermijnen de rechtvaardigheid en het gelijke speelveld in onze interne markt, en ze vergroten de last voor Europese belastingbetalers', stelt Moscovici in een reactie. (Bron: AccountancyVanMorgen, 7 mrt. 2018)

Vernieuwde Europese anti-wasrichtlijn

De vernieuwde nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn heeft rampzalige gevolgen voor de internationale kunst- en antiekhandel. Dat stellen brancheorganisaties uit de kunstsector volgens NRC.

Kunst- en antiekhandelaren hoeven nu alleen klantonderzoek te doen bij contante transacties vanaf € 15.000. Die moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), het landelijke meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Zodra de vernieuwde antiwitwasrichtlijn van kracht wordt, moeten kunsthandelaren en ook veilinghuizen bij alle transacties vanaf €10.000, zowel cash als giraal, zo’n onderzoek naar de klant doen. De identiteit van de klant moet worden vastgesteld, net als het doel en de aard van de transactie. Ook moeten handelaren controleren of de klant niet geregistreerd staat als terrorist. Kan een handelaar niet voldoen aan deze vereisten, dan mag hij de kunst niet verkopen. Het onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd en vijf jaar bewaard.

‘Welke Amerikaanse handelaar zal met zulke eisen nog aan Tefaf Maastricht willen deelnemen?’, klaagt Vincent Geerling, voorzitter van Iadaa, de branchevereniging van handelaren in antiquiteiten in NRC. Symboolpolitiek, stelt Cinoa, de brancheorganisatie die 5.000 kunsthandelaren uit twintig landen vertegenwoordigt. (Bron: AV Accountancy, 18 apr. 2018)

Invoeren openbare UBO-registratie in EU dichterbij

Het invoeren van een openbare UBO-registratie in de hele EU is op 19 april 2018 een stap dichterbij gekomen. Via deze registratie kan iedereen UBO’s van bedrijven met een vestiging in de EU opzoeken. Eerder informeerden wij u al over het compromis hierover tussen het EU-Parlement en de Raad van de EU: “UBO-register door Europa verder aangescherpt

De aanscherping van de UBO-registratie voor Europa moet eind 2019 operationeel zijn. Het verplichte trustregister dat eveneens onderdeel is van de aanpassing van de vierde antiwitwasrichtlijn, moet begin 2020 operationeel zijn.

De aanscherping houdt het volgende in:

 • Als gevolg van deze aanscherping van de vierde antiwitwasrichtlijn zal het UBO-register een volledig openbaar toegankelijk register worden. Iedereen krijgt dus toegang tot het register.
 • Het aparte trustregister daarentegen wordt alleen toegankelijk verschaft indien er sprake is van een legitiem belang.
 • Een andere belangrijke toevoeging is dat dienstverleners die hun klant moeten identificeren, zoals verzekeraars, banken, belastingadviseurs, accountants en notarissen, verplicht worden om mogelijke onjuistheden in de UBO-registratie door te geven. Wanneer bijvoorbeeld een accountant een andere UBO heeft geïdentificeerd dan is opgenomen in het register, dan moet deze daarover rapporteren en de (veronderstelde) juiste UBO doorgeven.
 • De drempel voor het registreren als UBO blijft ‘meer dan 25% belang’ en wordt niet verlaagd tot ‘meer dan 10% belang’.
(Bron: PWC, 23 apr. 2018)

EU definitief akkoord met verplichte informatie-uitwisseling door belastingadviseurs

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen die over belasting adviseren, moeten vanaf 2020 informatie over bepaalde adviezen uitwisselen met de belastingdienst. Deze verplichting vloeit voort uit een richtlijn die op 25 juni 2018 in werking treedt. De verplichte informatie-uitwisseling geldt voor grensoverschrijdende transacties die voldoen aan bepaalde kenmerken.

Deze kenmerken zouden moeten wijzen op bepaalde ongewenste fiscale planning. De Europese regels bouwen voort op andere Europese transparantieregels en anti-misbruikmaatregelen, waarbij het doel is belastingontwijking tegen te gaan. EU lidstaten moeten de regels uiterlijk 31 december 2019 in hun wetten hebben geïmplementeerd. (Bron: PwC, 11 jun. 2018)

Nederland treedt toe tot Openbaar Ministerie fraudezaken

Nederland heeft zich als 21e EU-land aangesloten bij het Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM). Het EOM moet onder meer grensoverschrijdende btw-fraude gaan bestrijden.

Hoewel Nederland aanvankelijk vond dat een Europees Openbaar Ministerie (EOM) in strijd was met het subsidiariteitsbeginsel (besluitneming op zo laag mogelijk niveau), besloot het kabinet Rutte III om toch in te zetten op deelname. Nederland heeft zich op 1 augustus 2018 aangesloten bij het EOM. Het EOM moet de huidige inefficiënte aanpak van fraude met EU-gelden verbeteren en ervoor zorgen dat EU-gelden beter geïnvesteerd kunnen worden. (Bron: Taxence, 2 aug. 2018)

Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken

De Europese Bankautoriteit (EBA) moet de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU controleren. Recente witwasonthullingen bij ING, die een schikking trof van 775 miljoen euro met justitie, en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta tonen het falen aan van het nationale toezicht op hoe de banken de EU-wetgeving volgen. Dat vindt de Europese Commissie.

‘Europeanen verwachten een unie die ze beschermt’, aldus voorzitter Jean-Claude Juncker. De EBA moet volgens hem meer bevoegdheden krijgen. Dit in de strijd tegen onder meer de financiering van terrorisme door witwassen van crimineel geld, aldus het ANP. Volgens de commissie beschikt de EU over sterke wetgeving tegen witwaspraktijken. Maar de regels worden niet altijd effectief opgevolgd en gecontroleerd door de lidstaten. Ook wisselen de lidstaten onderling niet voldoende informatie uit. (Bron: CM Web, 13 sep. 2018)

Europese megafraude met dividendbelasting

Tientallen jaren deden groepen van bankiers, handelaren, fiscalisten, investeerders, hedgefunds en pensioenfondsen zich tegoed aan Europese staatskassen. Met zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden, die vooral vanuit Londen werden gecoördineerd, wisten de betrokkenen de belastingdiensten tussen 2001 en 2016 op zijn minst 55,2 miljard euro te ontfutselen.

Ook Nederland werd getroffen door een vorm van dividendstrippen. Dit blijkt onder andere uit een vonnis van de Haarlemse rechtbank eerder dit jaar. De Belastingdienst stelde in die rechtszaak dat de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley voor minimaal 152 miljoen euro onterecht had geclaimd.

Het onderzoeksproject The Cumex Files nam een jaar in beslag, met samenwerking van negentien verschillende mediapartijen uit twaalf landen. Er werden meer dan 180.000 geheime documenten onderzocht. (Bron en meer: Tax Life, 18 okt. 2018)

Frankrijk speurt naar belastingfraudeurs op social media

De Franse begrotingsminister Gerald Darmanin kondigde zondag in het tv-programma Capital aan dat de Franse fiscus vanaf 2019 belastingfraude gaat opsporen op bekende social media-platforms als Facebook, Instagram en Twitter.

"De belastingdienst zal in staat zijn om te zien dat je meerdere foto's van jezelf met een luxe auto hebt geplaatst, terwijl je niet de financiële middelen hebt om die te bezitten", zo zei hij op tv. (Bron: Tax Life, 12 nov. 2018)

Belasting betalen over iets wat niet bestaat?

Tussendoor een grappig artikel, moet kunnen. Vanaf 1 januari 2019 is de Finse belastingwet zo aangepast dat gezinnen het overeengekomen honorarium met ingehuurde kerstmannen moeten aangeven bij de fiscus. Dit betekent dat de vaak zwartwerkende Finse kerstman gedwongen wordt om belasting te gaan betalen over zijn verdiensten. De inkomsten op één kerstavond kunnen oplopen tot wel € 1.800.

Een zekere kerstman ziet zijn zwarte inkomsten niet als belastingontduiking. 'Als iemand betaalt voor iets wat niet bestaat, is het dan wel belastbaar?' (Bronnen: Financieele Dagblad en Tax Life, 3 jan. 2019)

Europees verzet tegen witwaslijst

De zwarte lijst met risicovolle witwaslanden die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, ligt onder vuur. Niet alleen van de landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten.

De Financial Action Task Force (FATF), een initiatief van de G7, is niet blij met de lijst en stelt dat de commissie zijn leidende rol bij de bestrijding van witwassen dreigt te ondermijnen. De Britse eurocommissaris Julian King zou hebben geprobeerd de publicatie van de lijst te blokkeren. Er zijn EU-lidstaten die niet achter de lijst staan, daar zou ook Nederland toe behoren. En verder is er in het Europees Parlement ontevredenheid dat Rusland niet op de lijst staat. (Bron en meer: AV-accountancyvanmorgen, 25 feb. 2019)

Nederland belastingparadijs?

Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van fiscaal foute landen. Het Europees Parlement (maart 2019) stemde in met een motie van Paul Tang (PvdA) om de vijf EU-landen als belastingparadijzen aan te merken.

Volgens het kabinet loopt Nederland loopt juist voorop in de aanpak van belastingontwijking en krijgt daarvoor ook applaus van bijvoorbeeld de OESO, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel. Hij wijst op de bronbelasting die hij gaat invoeren en stelt dat Nederland meer doet dan internationale afspraken voorschrijven.

Nederland en Duitsland streven samen naar minimumbelasting bedrijven

Staatssecretaris Snel heeft op 27 maart 2019 in Berlijn met de Duitse minister van Financiën Scholz de afspraak gemaakt om gezamenlijk op te trekken bij de gesprekken die in internationaal verband plaatsvinden over het invoeren van een minimumbelasting. Als alle landen een minimumtarief invoeren, kan worden voorkomen dat bedrijven alleen belasting betalen in het land met het laagste tarief.

Een minimumbelasting helpt in de strijd tegen belastingontwijking. Nederland is zelf een van de eerste landen die hierin al stappen zet met een bronbelasting op rente en royalty’s per 2021.

Wetsvoorstel tegen hybride mismatches aangenomen - ATAD II

Op 17 december 2019 is het ‘Implementatiewetsvoorstel ATAD II’ met maatregelen tegen ongewenst geachte fiscale effecten van “hybride mismatches” aangenomen. Denk bij hybride mismatches bijvoorbeeld aan de situatie dat het ene land een entiteit of vordering fiscaal anders behandelt dan het andere land, wat kan leiden tot een aftrek van rente die bij de ontvanger niet is belast. De wet ATAD II beoogt dit te voorkomen en implementeert de EU-richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking, de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive (ATAD II) in de Nederlandse wetgeving.

Nederland sluit belastingverdrag met Liechtenstein

Nederland heeft met Liechtenstein een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Het verdrag is op woensdag 3 juni 2020 in Bern ondertekend. In het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat het verdrag enkel wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Bron en meer: Rijksoverheid, 6 jun. 2020)

Belgen sluiten fiscale ‘kaasroute’ via Nederland af

De Belgische Kamercommissie Financiën heeft een voorstel aangenomen om per 1 december de zogeheten ‘kaasroute’ af te sluiten, meldt zakenkrant De Tijd. Die fiscale sluipweg via Nederland laat belastingvrij schenken toe.

Veel Nederlandse notarissen, consultants en vermogensplanners maken volgens de krant bij Belgen reclame over de mogelijkheid schenkingen van roerende goederen via Nederland te laten lopen. Notariële akten worden op die manier niet geregistreerd in België, waardoor de giften vrij van schenkingsrechten zijn. Op die manier kunnen Belgen spaargeld, aandelen en obligaties belastingvrij aan hun kinderen schenken en er het vruchtgebruik over behouden. (Bron: Newslocker, 8 jul. 2020)

Zwitserland gaat informatie geven over Nederlandse rekeninghouders

Zwitserland heeft recent aan Nederland informatie verstrekt over Nederlanders met een bankrekening in Zwitserland (periode 2010 - 2015). Dit verzoek liep al langer en is nu door Zwitserland gehonoreerd. De Nederlandse Belastingdienst zal deze personen (klanten bij UBS) een brief sturen en confronteren met hun buitenlandse vermogen. De heffing kan zover oplopen dat het gehele vermogen opgaat aan Nederlandse belastingen en boetes. Inkeren kan voorkomen dat de rekening fors oploopt.

In 2018 heeft Zwitserland al formeel afscheid genomen van haar bankgeheim. Dit is ontstaan doordat de Verenigde Staten druk heeft gezet op Zwitserland. De Zwitserse Belastingdienst (Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), komt nu aanvragen om informatie tegemoet. Nederland heeft in 2017 al om informatie verzocht, dus het heeft even geduurd. Hoewel Zwitserland veel waarde hecht aan privacy en anonimiteit moeten zij ook mee in de open economie waarbij belastingontduiking of ontgaan niet meer wordt getolereerd. (Bron: Jongbloed, Fiscaal Juristen, 13 aug. 2020)

Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. Vanwege hoge witwasboetes stoten banken hele groepen klanten uit voorzorg af. De EBA start daarom een onderzoek naar mogelijke misstanden.

"We willen weten waarom banken bepaalde klanten niet willen of niet kunnen bedienen", zegt EBA's beleidsexpert Amandine Scherrer. De EBA denkt dat bestaande antiwitwas- en terrorismeregels te gecompliceerd en te veelomvattend zijn geworden. Volgens het FD hebben zo'n honderd banken en bedrijven zich gemeld bij de toezichthouder en sommige bedrijven stapten naar de rechter om hun bankrekening terug te krijgen. (Bron: Accountant, 3 sep. 2020)

EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen

De EU-ministers van Financiën steunen 'breed' het voorstel van de Europese Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen en terrorismefinanciering op te richten.

De commissie wil hier begin 2021 wetsvoorstellen over presenteren. Voor alles "up and running" is, aldus Hoekstra, "zijn we zo weer een paar maanden verder". Nederland lobbyt samen met een aantal landen waaronder Frankrijk al een tijd voor onafhankelijk EU-toezicht, omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is. Nu is het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving nationaal geregeld.

Hoekstra zei zich grote zorgen te maken over de infiltratie "in de bovenwereld" van crimineel geld. In Nederland gaat het volgens hem om jaarlijks 15 tot 20 miljard euro. (Bron: ANP, 4 nov. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Eerste en Tweede Kamer    Nederland