Diversen    Gebouwen, bouwen 


Europa

Datum laatste wijziging: 13 december 2019  |  Trefwoorden: Duurzaam, Europa

Inhoud

 1. Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) dichterbij gekomen
 2. Nederlandse werkgevers voorlopers op het gebied van duurzame inzetbaarheid
 3. EU: in 2030 een derde energie duurzaam
 4. EU wil (nog) scherpere klimaatdoelstellingen 2030
 5. Roer om in EU voor het klimaat

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) dichterbij gekomen

De SDG's (Sustainable Development Goals) vormen een toekomstagenda voor duurzame ontwikkeling in de periode 2015-2030. Deze werd eind 2015 door de leden van de Verenigde Naties vastgesteld. Daarbij is tevens een internationaal systeem van indicatoren afgesproken om te meten hoe de agenda vordert. In november 2016 publiceerde het CBS de eerste meting voor Nederland.

Uit de vergelijking met andere EU-landen blijkt dat Nederland het vooral goed doet op economisch vlak, de rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Het bbp per hoofd van de bevolking in Nederland is een van de hoogste in Europa. Het risico op armoede is, ondanks een stijging in 2016, internationaal gezien nog steeds laag. De uitval van jongeren en het aantal tienerzwangerschappen zijn het laagst binnen de EU. Van het geproduceerde afval wordt bijna 82 procent gerecycled. Daarmee staat Nederland op de derde plaats in de EU. Ook het aantal vrouwen onder parlementariërs en lokale volksvertegenwoordigers is met 38 procent relatief hoog in vergelijking met de rest van Europa.

Nederland doet het minder goed op indicatoren die betrekking hebben op milieu, klimaat, energie en ongelijkheid. Zo staat Nederland al jaren vrijwel onderaan de ranglijst wat betreft hernieuwbare energie, met plaats 26 van de 28. Verder zijn de broeikasgasemissies per inwoner in vergelijking met andere EU-landen onverminderd hoog. Ook zijn er aandachtspunten wat betreft het ruimtegebruik in Nederland. Zo is het kleine areaal bos wellicht een gegeven, maar ook qua aandeel biologische landbouw scoort Nederland relatief laag. Het percentage vrouwen op leidinggevende posities was 26 procent in 2015, waarmee ons land op plek 25 van de 28 EU-landen staat. De in het regeerakkoord van Rutte II geformuleerde norm van 30 procent wordt daarmee nog niet gehaald. (Bron: CBS, 7 mrt. 2018)

Nederlandse werkgevers voorlopers op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Nederlandse werkgevers zetten zich internationaal bezien het meest in voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Als enigen van alle werkgevers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) scharen zij deze kwestie bij hun drie grootste uitdagingen ten aanzien van hun gezondheidsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van Aon onder meer dan 900 HR- en risicomanagers uit 22 landen en 25 bedrijfstakken in de EMEA-regio. Samen vertegenwoordigen de respondenten 2,7 miljoen medewerkers.

Steeds meer werkgevers ondernemen ook actie om hun personeel gezond en inzetbaar te houden. Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers (49 procent) heeft inmiddels een gezondheidsstrategie, een flinke stijging ten opzichte van 2016, toen dat nog maar 36 procent was. (Bron en meer: Brisk, 1 mei 2018)

EU: in 2030 een derde energie duurzaam

Het Europees Parlement en de Europese Raad (waarin regeringsleiders zitting hebben) hebben woensdagavond afspraken gemaakt over de verduurzaming van energie. De doelstelling is dat in 2030 minimaal 32% van de gebruikte energie in de EU afkomstig is uit duurzame bronnen.

Afspraken zijn:
 • Minimaal 14% van alle voor transport gebruikte energie moet duurzaam zijn over twaalf jaar.
 • Palmolie zal geleidelijk aan in de ban worden gedaan en consumenten moeten in staat worden gesteld om zelf duurzame energie op te wekken voor eigen gebruik en opslag.
 • Verwarmings- en koelinstallaties moeten per jaar 1,3% meer duurzame energie gaan gebruiken.
 • Consumenten moeten inzicht krijgen in hoe duurzaam de energie is die in hun verwarmingssystemen wordt gebruikt en krijgen het recht om hun contract direct te beëindigen als zij zelf duurzame energie gaan produceren.
Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad van ministers en het EU-parlement. Als dat gebeurt, moet de regelgeving voor 30 juni 2021 in nationale wetgeving zijn omgezet. (Bron: AV Accountancy,14 jun. 2018)

EU wil (nog) scherpere klimaatdoelstellingen 2030

De Europese Commissie is van plan de officiële klimaatdoelstellingen van de Europese Unie flink te verhogen. De EU wil in 2030 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 45 procent. Nu is dat nog 40 procent ten opzichte van de cijfers van 1990.

De Spaanse klimaatcommissaris Miguel Arias Caete wil dat de EU-lidstaten in oktober een beslissing hierover nemen. Hij berekende dat het nieuwe doel bereikt wordt als nieuwe Europese besluiten over energiebesparingen en de uitbouw van hernieuwbare energie uitgevoerd worden. ,,Op basis van onze rekenmodellen zullen we de facto een reductie van de broeikasgassen met 45 procent in de EU bereiken. In ieder geval staat de EU in een sterke positie om deel te nemen aan de gesprekken over ambitieuze doelstellingen tijdens de komende klimaatconferentie in Katowice", zei Caete.

Daar wordt in december onderhandeld over de regels om het Parijse klimaatakkoord te vernieuwen. In 2015 kwam de internationale gemeenschap overeen om de totale opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, indien mogelijk zelfs tot 1,5 graad. (Bron: Europa, 21 aug. 2018)

Roer om in EU voor het klimaat

Wat willlen voorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie in december 2019?
 • Maatregelen om te komen in de landbouw, de industrie en transport- en energiesector tot 50 tot 55 procent minder uitstoot CO2 in 2030
 • De benodigde 1000 miljard euro moet worden gemobiliseerd met hulp van de Europese Investeringsbank (EIB) en private investeringen.
 • De transitie mag niet ten koste gaan van kwetsbare landen en burgers. Daarom komt er steun ter waarde van 100 miljard euro tussen 2021 en 2027.
 • Plannen voor massale herbebossing.
 • Verduurzamen van woningen.
 • Volledig schone staalproductie in 2030.
 • Terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen.
 • In 2025 moeten er een miljoen laadpalen voor elektrische auto’s langs de Europese wegen staan.
 • Batterijen zijn in de toekomst hernieuwbaar zijn.
 • Meer biologisch voedsel voor de mensen.
 • De lucht- en scheepvaart moeten net als andere transportsectoren belasting gaan betalen op fossiele brandstoffen.
 • Driekwart van het wegtransport moet worden verplaatst naar het spoor en de waterwegen.
 • Er komen 'groene havens’ voor waar 'vieze’ schepen niet welkom zijn.
 • Importheffing op producten van vervuilende bedrijven van buiten de EU.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. In het voorjaar 2020 denkt de commissie de eerste wetsvoorstellen in te dienen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Diversen    Gebouwen, bouwen