Algemeen, begrippen, rapporten, wetten    Cijfers 


Bedrijven en organisaties

Datum laatste wijziging: 19 juni 2020  |  Trefwoorden: Duurzaam, Bedrijven, Organisaties

Inhoud

 1. 100 miljoen euro voor verantwoord ondernemen
 2. Eerlijke kleding kopen?
 3. Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot
 4. Zero uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is
 5. Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven
 6. Duurzame inzetbaarheid bij KLM
 7. Rapport Circulaire Economie verschenen (januari 2018)
 8. Shell heeft een groot probleem
 9. CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart
 10. Verduurzaming vastgoed: Artis legt de lat hoog
 11. Unilever mag misschien wel iets minder bescheiden zijn
 12. Nederlandse multinationals zijn duurzaam
 13. Sociaal en groen ondernemen wordt mainstream
 14. Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen
 15. Verduurzamen van verf, kan dat?
 16. Convenant metaalsector
 17. Werken aan duurzaamheid bij Vattenfall
 18. Kansen pakken en risico’s beheersen
 19. Onderzoeken over IMVO maatregelen
 20. Ondernemingsraad kan circulaire economie aanjagen

100 miljoen euro voor verantwoord ondernemen

De RABO bank heeft opnieuw gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) gekregen en breidt hiermee de financiering voor duurzame bedrijven uit.

In de eerste zes maanden van 2016 hebben 47 mkb- en midkap bedrijven gebruik gemaakt van een impactlening, tien meer dan in de eerste ronde. Vooral de land- en tuinbouw waren sterk vertegenwoordigd met respectievelijk 5 en 12 miljoen euro. Transport en horeca en recreatie volgen met 10 en 7 miljoen euro. Met de leningen zijn investeringen van in totaal 250 miljoen euro tot stand gebracht. Een van de deelnemende bedrijven, producent van aluminium bouwbeslag AMI, heeft de lening gebruikt voor een investering in een machine die minder energie en grondstoffen verbruikt en arbeidsvriendelijker is. De impactlening is beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De maximale totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro. Het maximale leenbedrag is 2,5 miljoen euro.

Bij de selectie van keurmerken is gekeken naar de manier waarop bij bedrijven wordt toegezien op het voldoen en naleven van de keurmerkeisen. Voor de geselecteerde keurmerken geldt dat ze eisen stellen die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, eerlijke handel of dierenwelzijn.

Eerlijke kleding kopen?

Bij welke modeketens kun je terecht voor ''eerlijke kleding"? Het kabinet heeft een lijst gepresenteerd van zestig bedrijven waar je duurzaam textiel kunt kopen. Of om preciezer te zijn: bedrijven die beloven binnen drie tot vijf jaar de arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren. Op de witte lijst staan onder meer Zeeman, MS Mode, America Today, Miss Etam, Steps, O'Neill, Sting, We Fashion, de Bijenkorf, HEMA, CoolCat, CA en Wehkamp. (Bekijk hier de volledige lijst.)

Kleding die nu te koop is in die winkels hoeft dus niet per se duurzaam te zijn. De bedrijven hebben alleen afgesproken dat dat binnen vijf jaar zo is. Een veelgehoorde klacht van consumenten is dat ze wel duurzame kleding willen kopen, maar niet weten waar ze die kunnen krijgen. Deze lijst gaat ze absoluut helpen, zegt minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel. (Bron: Z24, 4 jul. 2016)

Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot

Ieder Nederlands bedrijf kan vanaf heden inzicht krijgen in de eigen CO2-kosten. Een openbaar toegankelijke tool op Klimaatplein.com maakt dit mogelijk. De tool laat zien wat de CO2-voetafdruk van een bedrijf is en welke CO2-kosten daarmee gepaard gaan.

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeen gekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de twee graden opwarming van de aarde. De prijs van CO2 moet volgens onderzoekers 60 euro per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050. (Bron: Brisk, 4 sep. 2017)

Zero uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is

Zero uitstoot in binnensteden in 2025. Dat is het streven van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, vertelt voorzitter Arthur van Dijk in Forum, het opinieblad van VNO-NCW. 'Maar dat kan alleen als overheid en bedrijfsleven samenwerken, en als transport geen sluitpost meer is.'

Met het streven naar zero uitstoot in 2025 loopt TLN vooruit op de huidige overheidsplannen, die op 2030 mikken. Om de doelstelling te halen, is volgens Van Dijk samenwerking met de gemeenten nodig om de huidige versnippering van milieuzones tegen te gaan. 'Er moeten daarnaast genoeg voorzieningen zijn, zoals oplaadpunten voor elektrische voertuigen en plekken buiten de binnenstad waar goederen kunnen worden overgeladen.' (Bron: VNO-NCW, 25 sep. 2017)

Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven

MKB-Nederland en AWVN hebben een convenant gesloten met als doel om gezamenlijk werk te maken van duurzame inzetbaarheid (DI) binnen het MKB. In 2016 heeft AWVN daarmee 50 bedrijven kunnen adviseren. In de tweede fase kan AWVN dankzij een subsidie van SZW wederom MKB-bedrijven (250 medewerkers) kosteloos adviseren over duurzame inzetbaarheid.

De subsidie is bedoeld om advies in te winnen en voor elk bedrijf is maximaal € 2.000 beschikbaar; van deelnemende bedrijven wordt als tegenprestatie een minimale investering in eigen tijd gevraagd. AWVN voert sinds begin mei in het kader van deze regeling het adviestraject uit bij MKB-bedrijven; het bedrijf moet als direct of indirect lid aangesloten zijn bij MKB-Nederland of AWVN. Inmiddels zijn de meeste gratis adviestrajecten vergeven. (Bron: AWVN, 1 dec. 2017)

Duurzame inzetbaarheid bij KLM

Het grondpersoneel van KLM is volop bezig met persoonlijke duurzame inzetbaarheid. Zesduizend van hen hebben de afgelopen drie weken gebruik gemaakt van een nieuw door KLM beschikbaar gesteld digitaal instrument en het bijbehorende ontwikkelingsbudget. Van deze medewerkers is meer dan de helft daadwerkelijk overgegaan op het uitvoeren van een online beroeps- of gezondheidstest en de aankoop van een cursus of opleiding. Daarbij investeerden zij in drie weken ruim 2 miljoen euro in zichzelf.

KLM heeft ruim 13.000 medewerkers als grondpersoneel in dienst. Deze hebben allemaal de beschikking over Tiptrack. Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden en werkgevers die gebouwd is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën. Tiptrack bestaat uit een app en wordt ondersteund door een online platform. De werkenden beoordelen hun werkdag en krijgen via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie en worden gestimuleerd om plannen te maken voor de toekomst. (Bron: AWVN, 7 dec. 2017)

Rapport Circulaire Economie verschenen (januari 2018)

Nederland behoort als het om recyclen gaat al jaren tot de kopgroep van Europese landen met ruim 80 procent recycling en een hoge materiaalproductiviteit (euro/kilo materiaal). Om goed te kunnen monitoren1 is een verdere uitwerking van de doelstelling uit het Rijksbrede2 programma CE om het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren van belang.

Om de voortgang van de transitie3 naar een circulaire economie4 te kunnen volgen zijn zowel indicatoren5 nodig voor de effecten als voor het transitieproces. Het monitoren van de effecten is nu al mogelijk voor grondstoffengebruik, broeikasgassen en afvalverwerking.

Het monitorsysteem moet worden gezien als een groeimodel dat samen met de bij de transitieagenda's betrokken partijen en andere Nederlandse kennisinstellingen kan worden door ontwikkeld, wellicht tot een circulair equivalent6 van de NEV7.

(Bron en meer: CBS, 15 jan. 2018)

1 Monitoren: in de gaten houden; nauwlettend volgen.
2 Geldt voor iedereen die voor of bij het Rijk werkt.
3 Structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.
4 Economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert.
5 Een meting, waarneming of statistiek die iets aangeeft.
6 Gelijkwaardig.
7 Nationale Energieverkenning.

Shell heeft een groot probleem

De studenten passen voor een baan bij een bedrijf dat geld verdient met oude energiebronnen zoals olie en gas, meldt het Financieele Dagblad op basis van een rondgang onder technische studenten en headhunters. ''We zien dat bedrijven zoals Shell het bijzonder lastig hebben gekregen'', zegt Joost Fortuin, directeur van wervings- en headhuntersbureau Page Group Nederland tegen het FD. "Veel technici uit Delft willen zich niet meer vereenzelvigen met dit type bedrijven. Je draagt niet bij aan een betere, duurzamere wereld." (Bron: Business Insider, 1 mei 2018)

CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart

Op verzoek van het kabinet gaat het CBS werken aan een Monitor Brede Welvaart. De behoefte aan deze monitor komt voort uit de erkenning dat welvaart meer is dan bbp-groei alleen. Brede welvaart omvat naast bbp-gerelateerde indicatoren dan ook tal van andere aspecten zoals milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen om welvaart ‘hier en nu’, maar ook om de gevolgen van ons handelen voor de rest van de wereld en voor die van toekomstige generaties. Waar mogelijk zal de Monitor ook ingaan op de verdeling van de diverse welvaartsaspecten over verschillende bevolkingsgroepen.

Ook de planbureaus, CPB, PBL en SCP, zullen aan de Monitor een bijdrage leveren. Daarnaast zullen zij in het verlengde van de monitor periodiek een Verkenning Brede Welvaart uitbrengen.

De basis voor de Monitor Brede Welvaart is de Monitor Duurzaam Nederland, waarvan drie edities zijn verschenen. De indicatoren van deze monitor worden in april nog één keer geactualiseerd. De Monitor Brede Welvaart zal met ingang van 2018 jaarlijks in het voorjaar verschijnen.

Verduurzaming vastgoed: Artis legt de lat hoog

Artis wil in 2030 totaal geen aardgas of andere fossiele brandstoffen meer gebruiken. Met deze ambitie legt het Amsterdamse dierenpark de lat hoog. Hoe realiseer je dit als de eindgebruikers - naast mensen - vooral dieren zijn en je te maken hebt met een groot aantal monumentale panden?

Om deze doelstelling te behalen heeft Artis Royal HaskoningDHV als eerste partner voor de verduurzaming van het vastgoed aangetrokken. Vrijwel elk verblijf in het park kent een ander binnenklimaat en ook voor de beplanting is energie nodig. Daarbij komt dat het om vijftig zeer verschillende gebouwen gaat, met een totaal vloeroppervlak van 40.000 m². Bijna de helft daarvan is monumentaal. (Bron: F-Facts, 23 mei 2018)

Unilever mag misschien wel iets minder bescheiden zijn

Unilever was een van de eerste bedrijven die kwartaalreportages verruilden voor meer lange termijn plannen, met het doel om zich meer op duurzaamheid te kunnen richten. Hanneke Faber (1969) is sinds januari president Europa bij Unilever en verantwoordelijk voor het Unilever Sustainable Living Plan in Europa. Ze vertelt hoe dat gaat, en welke uitdagingen er zijn.

Unilever Sustainable Living Plan (USLP)? Het USLP bestaat al sinds 2010. Vóór die tijd was de gedachte, als je groeit dan stoot je meer CO2 uit, heb je meer afval, gebruik je meer water. Die milieuvoetafdruk willen we verkleinen en dat betekent dat we het niet vanzelfsprekend moeten vinden dat groei, die we natuurlijk willen zien in de business, gelijk staat aan het milieu belasten.

Twee andere grote doelen zijn de gezondheid en welzijn van meer dan een miljard mensen verbeteren, en het verhogen van de levensstandaard van miljoenen mensen. We werken daaraan door onze productieprocessen te verbeteren, en met projecten. (Bron: MT, 20 aug. 2018)

Nederlandse multinationals zijn duurzaam

De Nederlandse bedrijven DSM, Unilever en Signify zijn uitgeroepen tot de meest duurzame bedrijven van hun sector wereldwijd. Dat is gisteren bekend gemaakt door de Dow Jones Sustainability World Index. VNO-NCW is trots dat Nederlandse bedrijven al jaren een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid vervullen.

Unilever werd opnieuw de beste bevonden in de categorie ‘personal’. En Signify, voorheen Philips Lightning, is het wereldwijd duurzaamste bedrijf in de groep ‘electrical - components & equipment’. En in de categorie ‘chemicals’ is de duurzaamheidsstrijd al jaren een Nederlandse aangelegenheid tussen DSM en AkzoNobel. Dit jaar mag DSM zich ‘industry leader’ noemen. (Bron: VNO-NCW, 14 sep. 2018)

Verbond van Verzekeraars sluit eerste convenant duurzaam ondernemen

Het Verbond van Verzekeraars heeft naar eigen zeggen een wereldprimeur met het sluiten van een IMVO-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit convenant, dat deze zomer werd gesloten met ngo’s, vakbonden en de rijksoverheid, is bindend voor de leden. Het heeft vooral invloed op het beleggings- en investeringsbeleid van verzekeraars.

Aanleiding voor de IMVO-convenanten was de ramp in een textielfabriek in Bangladesh in 2013. Daarop besloot de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat Nederlandse bedrijven hun internationale verantwoordelijkheden moeten nemen. Met risicosectoren moeten er convenanten worden gesloten om toekomstige rampen te voorkomen. Ook verzekeraars kwamen, met name vanwege hun internationale beleggingsbeleid, al snel in beeld. Na bijna twee jaar onderhandelen, op 5 juli van dit jaar, werd het convenant ondertekend, in aanwezigheid van de ministers Hoekstra en Kaag. (Bron en meer over het convenant, Findinet, 28 sep. 2018)

Sociaal en groen ondernemen wordt mainstream *

Sociale en milieuvriendelijke bedrijven zijn steeds vaker succesvol. De vraag naar verantwoorde producten is inmiddels groot genoeg om winstgevend te opereren. Je kunt het goed doen, door goed te doen.

Tony’s Chocolonely is met zijn slaafvrije chocolade de grootste chocoladefabrikant van Nederland geworden. Tesla bestaat nog maar net, maar het is op basis van marktwaarde nu al de vierde automaker in de wereld. Bedrijven die mensen en het milieu een warm hart toedragen, doen het beter dan ooit. **

Geen wonder, zegt Markward van der Mieden, auteur van het boek Good business: ‘Mensen die thuis het afval scheiden en hun best doen om gezonder te leven, willen dat de bedrijven waar ze hun geld aan uitgeven ook verantwoorde producten en diensten leveren.’ (Bron: De Zaak, 23 nov. 2018)

* Mainstream: voornaamste stroming

** Redactie: Twee goed scorende bedrijven laten het statistisch niet toe daar conclusies aan te verbinden. Aandacht voor mensen en milieu omarmen is belangrijk, maar er is meer voor nodig om het blijvend goed te doen. Lees in dit verband het verhaal van Tesla dat begin 2018 bijna failliet was en alleen door keihard te werken er bovenop kwam.

Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen. Samen tekenen zij vandaag het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

Door het beleggen van hun vermogen kunnen pensioenfondsen wereldwijd invloed hebben op bijvoorbeeld mensenrechten en het milieu. Om die invloed beter te kunnen inzetten, is meer inzicht in de risico’s in de wereldwijde beleggingsketen en samenwerking met (lokale) partners nodig. 73 fondsen, samen goed voor zo’n 1180 miljard euro aan belegd vermogen, tekenen vandaag daartoe het convenant. (Bron: IMVO/SER, 20 dec. 2018)

Verduurzamen van verf, kan dat?

Het denken van verfproducent Koninklijke Van Wijhe Verf is gericht op de toekomst. Dit houdt in dat de verfproducent de markt wil vernieuwen en verduurzamen. Niet onbelangrijk is dat de verfproducent zich ook inspant om het publiek te laten zien hoe interessant verf is en wat er gaat veranderen.

Het bedrijf experimenteert met bind- en oplosmiddelen. Ook werkt het bedrijf anno 2019 samen met andere bedrijven en universiteiten in Enschede, Groningen en Wageningen om alternatieven voor bindmiddelen te vinden. Verduurzamen van verf, kan dat? Ja, dat kan.

Convenant metaalsector

De metaalsector bundelt de krachten voor een impuls aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties tekenen daarvoor op 23 mei het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’. Doel is om het internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen. (Bron: SER, 23 mei 2019)

Werken aan duurzaamheid bij Vattenfall

In 2016 werden de bruinkoolcentrales afgestoten. In 2017 produceerde het bedrijf 127 TWh aan stroom, waarvan 28% afkomstig van waterkrachtcentrales, 41% van kernenergiecentrales, 25% van centrales gestookt met fossiele brandstoffen en 6% windenergie en biomassa. Vattenfall is met name actief in Zweden, Finland, Polen, Duitsland en sinds medio 2009 ook in Nederland. In 2009 is Nuon overgenomen door Vattenfall, de naam Nuon is in 2019 op houden te bestaan. Anno 2019 werken er circa 20.000 mensen, in Nederland 4.800. 

Volgens Vattenfall worden alle medewerkers gedreven door één essentieel doel: klimaatslimmer leven realiseren en binnen één generatie fossielvrij worden. Dit vereist mensen met een bredere kijk en echte veranderingen. Vattenfall heeft mensen nodig die daadwerkelijk verschil willen maken.

Kansen pakken en risico’s beheersen

Er is veel enthousiasme bij bedrijven om aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te werken” zei voorzitter Mariëtte Hamer tijdens de bespreking van het SER-advies “Kansen pakken en risico’s beheersen” met Tweede Kamerleden op 30 oktober 2019.

Aanwezige kamerleden waren eensgezind in hun lof over het advies en de betrokkenheid van veel partijen zoals ondernemers, vakbeweging, jongeren, internationale organisaties en overheden. Juist door grote aantal betrokkenen is coherentie in beleid een belangrijk aandachtspunt. En niet alleen coherent beleid, maar ook stabiel en consequent beleid. De vraag wie binnen het kabinet de trekker voor IMVO* en de SGD’s** kan zijn, ligt voor de Kamerleden dan ook duidelijk op tafel.

* IMVO: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
** SGD's: Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen)

Onderzoeken over IMVO maatregelen

Op 3 april 2020 heeft minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verschillende onderzoeken aan de Tweede Kamer aangeboden. In bijlage 6 bij de brief staan de verschillende opties die de overheid heeft om de IMVO-maatregelen vorm te geven overzichtelijk op een rij.

Het IMVB-convenant*** van de pensioenfondsen heeft een grote dekking. Het convenant is ondertekend door ruim 80 pensioenfondsen die bij elkaar ruim 90% van het vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen vertegenwoordigen.

*** IMVB: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Ondernemingsraad kan circulaire economie aanjagen

Op 28 juni 2019 is het Nederlandse klimaatakkoord gepresenteerd. Dit eindrapport is een contract tussen vele bedrijven, organisaties, instellingen en ngo’s. Nu, in 2020, moeten we aan de slag gaan om de doelen te behalen: 49% minder broeikasgas-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De manier van produceren en consumeren, de economie, zal moeten veranderen. Een omwenteling naar een circulaire economie is één van de lijnen van het klimaatakkoord. Dat past bij de energie- en klimaattransitie.

De huidige manier van produceren wordt wel de ‘lineaire economie’ genoemd. Bedrijven maken van grondstoffen producten op een eindige manier, waarmee de aardse voorraden worden uitgeput. Restanten komen als onbruikbaar afval in het milieu terecht.

De circulaire economie moet breken met die lijn van product naar afval. Het gebruik van grondstoffen moet een cirkel worden. Een kringloopeconomie is een economisch systeem waarin de eindige grondstofvoorraden niet meer worden opgebruikt, maar producten en reststoffen als echte grondstoffen opnieuw worden ingezet. (Bron: OR Net, 16 jun. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Algemeen, begrippen, rapporten, wetten    Cijfers