Studeren in het buitenland

Datum laatste wijziging: 17 februari 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Studeren in een ander land van de Europese Unie 
  2. Studeren en Stagelopen in het buitenland
  3. Voor studie naar het buitenland
  4. MBO-opleiding volgen in het buitenland
  5. 251 miljoen extra voor studentenuitwisseling

Studeren in een ander land van de Europese Unie

Vooraf

Sinds 1987 hebben in heel Europa inmiddels meer dan 3 miljoen jongeren van deze programma's gebruik gemaakt en in het buitenland een studie gevolgd.

Recht op een studiebeurs in een ander EU-land heb je pas wanneer je vijf jaar legaal in het land hebt verbleven.

EU-regelingen

Met steun van de Europese Unie kun je een deel van je beroepsopleiding, studie of stage volgen in een ander Europees land. Zo kun je in aanmerking komen voor een studiebeurs van een subsidieprogramma van de EU.

Er zijn EU-regelingen ingesteld voor uitwisseling op onderwijsgebied en grensoverschrijdende partnerschappen, zoals Erasmus+. Erasmus+ is de opvolger van het subsidieprogramma voor onderwijs 'Leven Lang Leren' en loopt van 2014 tot en met 2020.

Meer informatie

Ploteus (overzicht voor onderwijsuitwisseling van de Europese Unie)
European Funding Guide: informatie voor studenten over 12.000 beurzen e.d. (English)
Europlacement.com - een internationale website over banen- en stagebemiddeling
Uw Europa: Jeugd en onderwijs
Kosten van wonen, collegegeld, horeca en boodschappen vergeleken met Amsterdam (bron: inhetbuitenlandstuderen.nl)
Studeren in het buitenland: hoeveel kost het? (bron: 1kortingscode.nl)

Bron: Europa Nu

Studeren en Stagelopen in het buitenland

Hogeschool Inholland biedt je volop mogelijkheden om te studeren en stage te lopen in het buitenland. Dat is niet alleen aantrekkelijk, maar ook zinvol. Het geeft je de mogelijkheid om je internationaal te oriënteren, waardoor je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. En een verblijf in een ander land verbreedt je horizon. Bovendien zal de kennismaking met een ander land, een andere taal en cultuur, een ander studentenleven en het andere onderwijssysteem je een nieuwe kijk geven op de Nederlandse maatschappij en haar gewoonten.

In het derde en vierde jaar van je studie kun je naar het buitenland voor een stage. Ook kun je een deel van je studie volgen aan een buitenlandse instelling, afhankelijk van je opleiding. In het kader van een uitwisselingsprogramma of op eigen initiatief. Indien je opleiding deelneemt aan een uitwisselingsprogramma kun je drie tot twaalf maanden aan een buitenlandse partnerinstelling van Inholland studeren. Als je zelf het initiatief neemt, vergt dat veel werk en goede afspraken met je opleidingscoördinator. (Bron: In Holland)

Voor studie naar het buitenland

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2015/’16 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, is voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door.

In het studiejaar 2015/’16 studeerden 33 duizend hbo’ers en wo’ers minimaal drie maanden in het buitenland of haalden er minstens vijftien studiepunten. Studenten horeca (77 procent) en studenten toerisme en vrijetijdsbesteding (57 procent) doen relatief vaak buitenlandervaring op en zijn daarmee studiepuntmobiel. Ook studenten die vreemde talen studeren, volgen relatief vaak lessen in het buitenland of lopen daar stage (48 procent). Zij geven veelal aan dat een verblijf in het buitenland verplicht is voor hun opleiding. Dat laatste zeggen ook studenten van de onderwijsrichtingen transport en logistiek, horeca, management, bedrijfs- en personeelswetenschappen en milieu. Studenten financieel management en fiscaal recht gaan het minst vaak voor hun studie naar het buitenland: 7 procent.

Hbo’ers en wo’ers gaan ongeveer even vaak drie maanden of langer naar het buitenland tijdens hun opleiding of halen er vijftien studiepunten. Van de hbo’ers is 22 procent studiepuntmobiel, van de wo’ers 23 procent. Wo’ers brengen vaker een deel van hun studie in het buitenland door om colleges te volgen, eventueel in combinatie met een stage, dan hbo’ers (de percentages zijn respectievelijk 84 en 60). Hbo’ers daarentegen gaan vaker dan wo’ers naar het buitenland voor alleen een stage (40 procent tegenover 16 procent).

(Bron: CBS, 23 jan. 2018) 

MBO-opleiding volgen in het buitenland

Je kunt in principe vanuit het buitenland een mbo-opleiding volgen. Contact met docent, mentor of medestudenten gaat gemakkelijk via de online leeromgeving. Ook een stage in het buitenland is mogelijk mits de stage wordt uitgevoerd bij een erkend leerbedrijf. Lastiger zijn de examens en praktijkdagen. Mondelinge examens, praktijkexamens en proeven van bekwaamheid moeten namelijk altijd in Nederland worden afgelegd.

De mogelijkheden van het volgen van een mbo-opleiding vanuit het buitenland zijn mede afhankelijk van de opleiding die je wilt gaan volgen en het land waar je woont. Als je meer informatie wilt over studeren vanuit het buitenland of als je je wilt aanmelden voor een opleiding kun je contact opnemen met onze studieadviseurs (071 - 750 10 10). (Bron: NTI)

251 miljoen extra voor studentenuitwisseling

De EU trekt 251 miljoen euro extra uit dit jaar voor het populaire Europese uitwisselingsprogramma voor studenten Erasmus+. Op de begroting van 2019 was al 3 miljard euro gereserveerd. Dat zijn de lidstaten met de Europese Commissie en het Europees Parlement overeengekomen. Daarmee erkent de EU het belang van het investeren in jonge mensen, aldus de commissie. Door het besluit worden de subsidies verdubbeld voor de universiteiten in de EU die meedoen aan het programma.

Erasmus+ staat ook open voor docenten die in het buitenland les willen geven of een vervolgopleiding doen. De commissie is voorstander van een forse uitbreiding en wil in de begrotingsperiode van 2021 tot en met 2027 30 miljard euro beschikbaar stellen, een verdubbeling ten opzichte van het lopende budget (2014 - 2020).

Bijna 14.000 Nederlandse studenten van hogescholen en universiteiten kregen in 2017 een beurs via Erasmus+ om tussen de drie en twaalf maanden in het buitenland te studeren of een stage te volgen. Onderwijsinstellingen in Spanje, Engeland en Duitsland waren bij de uitwisselingsstudenten het populairst. (Bron: Europa Nu, 15 feb. 2019)