Wetten coronavirus

Datum laatste wijziging: 12 maart 2021  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Entree met veel rumoer
  2. Ondanks vrees AP groen licht voor CoronaMelder
  3. Wetsvoorstel vrijwillige gebruik CoronaMelder-app
  4. Eerste Kamer stemt in met tijdelijke appwet
  5. Sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak

Entree met veel rumoer

Op 1 juli 2020 moet de Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19, ook wel de coronawet genoemd, van kracht worden. Maar er zijn weinig mensen die denken dat dat lukt. Er is veel kritiek, minister De Jonge moet zijn teksten aanpassen om te voorkomen dat de Tweede en Eerste Kamer de wet afschieten.

In de wet wil het kabinet tijdelijke noodverordeningen vastleggen die de afgelopen maanden in haast zijn afgekondigd. Ook moet er een betere juridische onderbouwing komen voor toekomstige maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van een tweede besmettingsgolf.

Bij noodverordeningen, zoals het sluiten van de horeca en sportscholen, hebben burgers vooraf geen inspraak via de gemeenteraad of de Tweede Kamer. Ook kunnen burgers zo'n verordening niet aanvechten bij de rechter. Het kabinet vindt dit een ongewenste situatie. De wet moet de verzameling noodverordeningen vervangen na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. (Bron: NOS, 9 jun. 2020)

Redactie: En stel dat er (voorlopig) geen wet komt, dan gaat het kabinet door met ad hoc noodverordeningen. Is dat echt een ramp? Alles wat met het coronavirus te maken heeft is grillig, wetten passen in een stabiele situatie.
Een voorbeeld: er komt een medicijn op de markt, nu al een wet maken is onzinnig want op dit moment weet niemand iets over kosten en eventuele schaarste. Als het medicijn er eenmaal is is er nog geen wet. Het tot stand komen van een wet - internet consultatie, instemming Tweede en Eerste Kamer - duurt maanden.
Een noodverordening past als direct handelen nodig is. Wij denken dat het kabinet graag wil luisteren naar kritiek e.d., maar vergeet de wet(ten).

Ondanks vrees AP groen licht voor CoronaMelder

Ondanks een negatief privacy-advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) lijkt niets de verdere uitrol van de CoronaMelder-app in de weg te staan. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister De Jonge (Volksgezondheid) dat een wettelijk grondslag geeft aan het vrijwillig gebruik van de app.

Daarnaast komt er een antimisbruikbepaling die moet voorkomen dat de app voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt. Inmiddels is de app al meer dan 828.000 keer gedownload. De eerste mensen hebben met behulp van de GGD anoniem gemeld dat ze zijn besmet. (Bron: Computable, 21 aug. 2020)

Wetsvoorstel vrijwillige gebruik CoronaMelder-app

Het wetsvoorstel wordt aan de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel wordt ook een antimisbruikbepaling geïntroduceerd om te voorkomen dat de app voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt.

De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gebruik van de app is geheel vrijwillig en er wordt geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker opgeslagen. Bovendien mogen mensen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras. (Bron: Rijksoverheid, 21 aug. 2020)

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke appwet

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 ingestemd met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19. De wet regelt de wettelijke grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app. Ook staat er een antimisbruikbepaling in de wet om te waarborgen dat gebruik van de app altijd op basis van vrijwilligheid gebeurt. Nu na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet zal CoronaMelder zaterdag 10 oktober landelijk worden geïntroduceerd. Op die dag start ook een landelijke campagne om de app onder de aandacht te brengen.

De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. De app beschermt de privacy doordat er geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker wordt opgeslagen. Bovendien mogen mensen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras.

Dankzij de app kunnen meer mensen sneller een bericht krijgen dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Veel mensen kunnen zich moeilijk herinneren met wie ze bijvoorbeeld allemaal in hetzelfde restaurant hebben gezeten. De app herinnert die contacten wel en waarschuwt daardoor meer mensen. Door op deze manier meer mensen sneller te berichten dat ze risico kunnen lopen, kunnen zij maatregelen nemen en voorkomen dat het virus onbewust op anderen wordt overgedragen. (Bron: Rijksoverheid, 10 ok. 2020)

Sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak