2020


1. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
Inhoud Belastingplan 2020 Belastingplan 2020 Personele onderwerpen in alfabetische volgorde: Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde ...

2. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... De WNRA trekt de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk met die van het bedrijfsleven. Vanaf 2020 wordt de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs ...

3. Zorgverzekering 2020   29 juli 2019
17 juli 2020  | 
Inhoud Maximale korting basisverzekering omlaag in 2020 Keuze loondoorbetalingsplicht twee jaar verzekeren Zorgpremies in 2020 omhoog Basiszorgverzekeringen 2020 Minister verwacht verdubbeling ...

4. Handboek Loonheffingen 2020   1 april 2020
1 april 2020  |  ,
... is alleen als pdf beschikbaar en is hier te downloaden. Downloaden Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (pdf - 704kB) Lees voor: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (het pdf-bestand verschijnt in een ...

5. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020   12 januari 2020
10 februari 2020  | 
De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is 31 augustus 2019 verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Temporisering verhoging AOW-leeftijd ...

6. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... van een functie te kunnen onderbouwen Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020 Overzicht van de ontslagroutes Het UWV zette de ontslagroutes op een rij en gaat per route ...

7. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Zie ook Handreiking Belastingdienst over 30%-regeling uitgezonden werknemers d.d. 29 juli 2020. Voorbeeld berekening Het loon exclusief de vergoeding is € 40.000. De onbelaste ...

8. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... W. Bos van Financiën zal met een wetsvoorstel komen waarin staat dat werknemers vanaf 2020 uitstel van belastingheffing over de opties kunnen aanvragen. Anno 2018 belast de fiscus ...

9. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... Een foutje van de belastingdienst wordt altijd teruggedraaid. Aangifte eindheffing WKR over jaar 2020 In het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, staat dat werkgevers voor ...

10. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... AOW-leeftijd (aantal maanden) gecorrigeerd oktober 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ingangsleeftijd AOW 65 + 1 mnd 65 + 2 mnd 65 + 3 mnd 65 + 6 mnd 65 + 9 mnd 66 66 + ...

11. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... Divosa in haar position paper voor het rondetafelgesprek over ouderdomsregelingen op 3 februari 2020. Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Uit Nibud-onderzoek blijkt dat ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... een IOW-uitkering. De IOW wordt verlengd voor mensen die werkloos zijn geworden voor 1 januari 2020, zie Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ. Wet Werkregeling Wajong Om zoveel ...

13. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... effect op het uitkeringsberoep is sterker dan het effect op de arbeidsdeelname. (Bron: UWV, 6 mei 2020) Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen UWV heeft in de afgelopen periode ...

14. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... Zorg bij adoptie Wettelijke aanpassing 2015 Wettelijke aanpassing 2019 Wettelijke aanpassing 2020 Verschil Tussen adoptie en pleegzorg is een verschil, bij adoptie ontstaan er definitieve ...

15. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... onderwijs: volledige HBO-opleiding niet vereist De S&O-afdrachtvermindering wordt in 2020 verhoogd Voor afdrachtvermindering onderwijs hoeft niet de gehele hbo-opleiding te zijn ...

16. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)   26 december 2017
8 januari 2024  |  , ,
... je minder belasting hoeft te betalen), zoals de arbeidskorting in 2021. (Bron: SRA, 6 okt. ...

17. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... 2019 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. (Bron: CBS, 11 mrt. 2020) Redactie: Een beetje zure opmerking, zeggen is niet hetzelfde als doen. Alcoholenkelband ...

18. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
Inhoud Toepassingsgebied Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel ...

19. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... af AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67 Samenvatting AOW-leeftijd periode 2020 - 2024 Het AOW-hiaat voor zelfstandigen nader bezien Afschaffen AOW en soort basisinkomen ...

20. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... op de evaluatie van de Algemene verordening gegevensbescherming |(AVG). In het eerste kwartaal van 2020 komt de minister met een wetsvoorstel voor enkele concrete wijzigingen: de verwerking van ...

21. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... zorg inkopen in andere EU-landen Gemeenten luiden noodklok over jeugdzorg Woonplaatsbeginsel per 2020 aangepast Breda uitgeroepen tot meest toegankelijke stad van Europa Huishouden via de ...

22. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... bij een algoritme Geen ontkomen aan Algoritme doorzoekt bankgegevens op arbeidsuitbuiting 2020: de start van het algoritme-decennium Toezicht op algoritmes Algoritme inzetten voor strijd ...

23. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... circa 3,0 miljoen personen (2002). En het aantal niet-westerse allochtonen zal volgens het CBS in 2020 2,4 miljoen bedragen, 14 procent van de Nederlandse bevolking, tegen 10 procent in 2004. Men ...

24. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... van de belangrijkste conclusies na vijf jaar Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Naar verwachting is in 2020, net zoals nu het geval is, nog steeds 10% van de bevolking laaggeletterd. (Bron: Stichting ...

25. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... lopen het risico dat de Belastingdienst besluit om hun ANBI-status in te trekken (10 januari 2020). Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en datajournalistiek platform Pointer ...


Bekijk items: 1 tot 25 (2 001 totaal)