2020


26. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... einde aan 1,5-meterregels Toespraak van premier Rutte Klein deel uit zijn toespraak op 16 maart 2020: "Alle adviezen tot nu toe, alle maatregelen die eerder zijn afgekondigd zijn op het eerste ...

27. Andries Bongers   31 augustus 2015
Andries Bongers Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van ...

28. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
15 december 2023  |  , , , , , ,
... in 2015 afgeschaft tenzij u de toeslag al had voor 2015 AOW-uitkeringen 1 januari 2021 en 1 juli 2020 Wie Bruto AOW bedrag 1 januari 2021 Bruto AOW bedrag 1 juli 2020 Alleenstaand € 1.274 € ...

29. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... en werk: twee generaties vrouwen vergeleken Inkomen werkende vrouw circa 34.000 euro per jaar in 2020 Arbeidsparticipatie onder 50-plussers stijgt sterk, maar dat is logisch Vrouwen werken ...

30. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... per werknemer per jaar. De gemiddelde loonsom bedroeg in 2019 € 34.600. (Bron: AWVN, 10 sep. 2020) Prijs van arbeid 21,1 procent hoger in 2022 dan in 2012 Tussen 2012 en 2022 zijn de ...

31. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
... of burn-outklachten. Om dit risico te beperken heeft Tweede Kamerlid Gijs van Dijk op 21 juli 2020 het wetsvoorstel voor de Wet op het recht op onbereikbaarheid ingediend. (Bron en ...

32. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
Inhoud Woord vooraf Periode 1901-1980 Periode 1981 - 2004 Periode 2005 - 2020 Aantal arbeidsongeschikten daalt nauwelijks sinds 2013 Woord vooraf In een tijdsbestek van circa tien jaren heeft een ...

33. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die gaan over het jaar 2020. Aan het einde van dat jaar zijn bijna 816.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt ...

34. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte en WIA Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker vanaf 1 januari 2020 Geen verlenging loondoorbetaling langdurig ziekteverzuim Meer zekerheid werkgevers over ...

35. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in het tweede jaar, inclusief een aantal re-integratieverplichtingen.‘ Per 1 januari 2020 een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering Voor de kosten in het tweede ziektejaar komt er een ...

36. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... hadden moeten melden om premievrije pensioenopbouw te krijgen. (Bron: OmbudsmanPensioen, 18 mei 2020) Ga terug naar rubriek ...

37. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... afgewezen. De vakbond moet de kosten van de procedure betalen. Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2020:4269 Redactie: Redelijkheid en billijkheid heeft naar onze inschatting zeker meegespeeld in ...

38. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... 3 BW aangehouden en bestaat geen recht op een transitievergoeding (Rb. Noord-Holland 5 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:953). Dit artikel is overgenomen van Vijverberg advocaten, 5 mei 2020 Ga ...

39. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... (Bron: Volkskrant, 26-8-2019) Artikel 7.628 Burgerlijk Wetboek aangepast Met ingang van 1 januari 2020 is de wetgeving (artikel 7:628 Burgerlijk Wetboek) gewijzigd. De nieuwe hoofdregel luidt dat ...

40. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... van de eindejaars- en winstuitkeringen Griffierecht € 960 (Bron: Jurisprudentie, 14 aug. 2020) Achterstallig loon; geen rechtsgeldig einde contract, geen seizoenarbeider De ...

41. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... 55 jaar of ouder kunnen niet verplicht worden tot overwerk. Op bladzijde 35 van de Horeca-CAO 2018-2020 staat geschreven: Overwerk Het kan voorkomen dat je op verzoek van je werkgever ...

42. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... gegevens over RI&E treft u aan op de site van Ondernemen Met Personeel, d.d. 11 feb. 2020. Heeft u uw coronaprotocol al in de RI&E opgenomen? Sociale partners hebben ...

43. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... goedgetoetste arbocatalogi Min SZW houdt de lijst van goedgetoetste arbocatalogi bij. Begin april 2020 waren dat er 147. Bent u geïntereseerd, zie deze lijst op de site van Arboportaal. ...

44. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... (RvA) geschikt zijn bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Per 1 januari 2020 moeten instellingen die wettelijk verplichte arbo-certificaten afgeven namelijk ...

45. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... jul. 2019) NB: Lees ook Arbodienst / Alles wat je moet weten over arbodienstverlening (Datum: juni 2020) Digitale berichten geldig als bewijsmateriaal; Het opzegging van een dienstverband, zich ...

46. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Welzijn en Sport hiermee ingestemd. In 2019 is er 350.000 euro extra beschikbaar. In 2020 komt daar nog eens 150.000 euro bovenop. Uit de evaluatie van de Wet Kinderombudsman bleek ...

47. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... inzetten als vervanger van onder meer vermogensbeheerders. De verwachting is dat de mens in 2020 al deels plaats kan maken voor het digitale alternatief. Geen vertrouwen in kunstmatige ...

48. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... (RvA) geschikt zijn bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Per 1 januari 2020 moeten instellingen die wettelijk verplichte arbo-certificaten afgeven namelijk ...

49. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... spoor Extra geld geëist voor inburgering Maximum aantal immigranten bepleit Cijfers asielzoekers 2020 Weinig onvrede met asielzoekers Inburgerplicht voor Turkse nieuwkomers? Meer mensen halen ...

50. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... beschikkingstelling auto uit te komen Bijtelling bij meerdere auto's per jaar Bijtelling vanaf 2020 Bijtelling vanaf 2021 bij meer dan 1 auto van de zaak Beeindiging van overeenkomst van ...


Bekijk items: 26 tot 50 (2 000 totaal)