MBO


1. Kunduz-akkoord bermbom onder werkend Nederland   18 mei 2012
, ,
De afschaffing van de onbelaste woon-werkvergoeding houdt voor menig werkende een bruto loonsverlaging van 5% in. Als reden voor de afschaffing wordt verteld dat hiermee de verlaging van de ...

2. Studiefinanciering MBO (tabellen)   31 december 2016
9 januari 2024  |  , , , , ,
Bedragen 2024 Januari tot en met juli 2024 * De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand. Thuiswonend Uitwonend Basisbeurs € 99,94 € ...

3. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... beroepspraktijkvorming van de gehele driejarige opleiding Bedrijfsadministratief medewerker, mbo niveau 2 wordt gevolgd. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv recht heeft op toepassing van de ...

4. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... schuiven krijg je passie, plezier en prestaties Een vergadering waar de vonk overspringt Het Scrumbord: de plek zonder geheimen waar alles samenkomt Scrummen; Wat is dat nou precies? Agile in ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut, waarbij personen van 12 jaar of ouder vragen beantwoorden over hun ...

6. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... kandidaten te selecteren. Al is dat niet voor iedereen goed nieuws. Unilever, KPN, Albert Heijn, Jumbo, Hema, Deloitte, Heineken, USG People, Randstad, McKinsey en de luchtverkeersleiding: ...

7. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... om extra aandacht te vragen voor deze werknemers. * Taal en rekenniveau: Basisonderwijs 1F Vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-3 2F Havo en mbo-4 3F VWO rekenen 3F en taal 4F Verbeter de ...

8. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... de loonadministratie. Bij in gebreke blijven kunnen zowel de werkgever als de werknemer een verzuimboete van maximaal € 5.278 (2017) krijgen. Wet Versterking Fiscale Rechtshandhaving Op 1 ...

9. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... al vaker in deeltijd dan mannen 17 april 2023 Het CBS heeft onderzocht dat vrouwen met een mbo-, hbo- of wo-diploma vaker in deeltijd werken dan mannen met een vergelijkbare ...

10. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het kader van een leer-werktraject in het MBO. Werknemers die voornamelijk vanwege een opleiding een arbeidsovereenkomst hebben met de ...

11. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... moet wel een chique delicatessenzaak zijn, of een van die luxe aandoende vlaggenschipwinkels van Jumbo of Albert Heijn. Maar Hokke staat klanten culinair te verwennen in een buurtsuper zonder veel ...

12. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... dat een groter deel van de tweede generatie een startkwalificatie heeft, een diploma vwo, havo of mbo op minimaal niveau 2. In 2016 was de werkloosheid onder personen met een niet-westerse ...

13. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... als hulpverleners werknemers tegenkomen met psychische problemen. En dat zijn er veel. Als het Trimbos instituut gelijk heeft, had 1 op de 5 volwassenen* in Nederland in 2014 een psychische ...

14. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Opleidingsinstituten CEDEO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding(NRTO) HRM-afstudeerders richten consultancybureau op Evaluatie mentorprogramma Opleidingsbudgetten breder inzetten ...

15. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... DEEN leerbedrijf en praktijkopleider in de sector handel Leerbedrijf worden? Start experiment om mbo-opleidingen regionaal vorm te geven Inleiding In de jaren negentig van de vorige eeuw stopten ...

16. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... verhoogd van 50 naar 56 jaar. Onderwijs De OV-kaart blijft bestaan en wordt beschikbaar voor alle mbo'ers. Er komt weliswaar een stelsel van studieleningen maar studenten uit armere gezinnen ...

17. Bekeuring leaseauto   4 september 2013
3 september 2019  |  , ,
... moet € 9 aan autorijder terug betalen En opeens zijn de rollen omgedraaid, de overheid is het symbolische bedrag van € 9 verschuldigd aan een chauffeur. De overheid heeft in de jaren 2008, ...

18. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... Optreden Sinterklaas of Kerstman:6% BTW Gaat even niet over auto's, Sint komt trouwens per stoomboot en de Kerstman per arrenslee. Hoeft er dan helemaal niets worden betaald? Fout, dan ken je ...

19. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... bbl), de onderwijsarbeidsovereenkomst (werkend-leren op hbo-niveau) of de leer-werk-overeenkomst (vmbo) worden opgenomen. Daarin dient tevens te worden vermeld welk deel van de opleiding wordt ...

20. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... tegengegaan. Er wordt onder meer een woonplaatsvermoeden in de MRB ingevoerd. Ook kan een verzuimboete worden opgelegd. • Oldtimers: alleen voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder blijft de ...

21. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... is lage-inkomensvoordeel (LIV). Er geldt een maximum van € 1.000 tot € 2.000 per jaar. MBO Mbo-scholieren uit gezinnen met lage inkomens krijgen een hogere tegemoetkoming voor de ...

22. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... voor het tegengaan van onderwijsachterstand en 70 miljoen voor het versterken van het technisch vmbo. Het kabinet investeert 248 miljoen extra in wetenschappelijk onderzoek, o.a. via de ...

23. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... een lerarenopleiding volgen, geldt dat de eerste twee jaar. Voor het verbeteren van het technisch vmbo is € 120 miljoen beschikbaar, waarvan € 100 miljoen structureel. Voor vroeg- en ...

24. Beroepen   26 april 2018
21 januari 2021  |  ,
... Advocaat (Ondernemend & Intellectueel, wo) Acteur (Artistiek & Ondernemend, mbo) Creative director (Ondernemend & Artistiek, hbo) Steward (Ondernemend, Sociaal & ...

25. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... CHRP Certificering van HR Professionals Daling aantal leerbedrijven tot staan gebracht Maatregelen MBO-opleidingen moeten vakmanschap in de spotlight zetten Leerwerkbedrijven huiveren van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (331 totaal)