Wetsvoorstel


1. Wetten en wetsvoorstellen   17 juli 2019
31 maart 2022  |  , ,
Inhoud Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend Internetconsultatie wetsvoorstel CO2-heffing industrie CO2-heffing voor de ...

2. Wetten en wetsvoorstellen   10 maart 2018
30 april 2020  |  , ,
Inhoud Wetsvoorstel UBO-register pas na zomer naar Tweede Kamer Kabinet maakt geen keuzes bij invoering ATAD Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Controle op ...

3. Wetten en wetsvoorstellen   9 juni 2019
8 september 2020  |  , ,
... van wetgeving Zorgen om kwaliteit van wetgeving Krachtmeting dreigt tussen rechter en wetgever Wetsvoorstel open overheid Wet markt en overheid blijft gelden na 1 juli 2017 Wet markt en ...

4. Wetten en wetsvoorstellen   21 maart 2018
5 januari 2019  |  , ,
... meer dan eind vorig jaar, maar 25.000 minder dan UWV begin dit jaar verwachtte. * Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer op 31 maart 2015 aangenomen. Juninota Ieder jaar publiceert ...

5. Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten)   18 maart 2018
8 oktober 2018  |  , ,
... Couveuseverlof en overdracht bevallingsverlof Minister Asscher heeft een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. ...

6. Wetten en wetsvoorstellen (uitkering)   18 maart 2018
18 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Rechten Duur uitkering Nooit meer een uitkeringsbrief van UWV kwijt Nogmaals loondoorbetaling Werk hervatten Rechten De werkneemster heeft recht op een uitkering van het UWV van maximaal ...

7. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
25 maart 2021  |  , , , ,
... maar er zijn ook twijfels. Vooral de VVD is zeer kritisch. Zij vraagt zich af welk probleem dit wetsvoorstel gaat oplossen. Maar ook bij andere fracties leven twijfels en vragen. Het ...

8. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... ziektewet tijdelijk personeel Postcontractueel beding Deelakkoord begroting 2013 (oktober 2012) Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2013 / Kamerstuk | 25-02-2013 | SZW Sociaal akkoord april 2013 ...

9. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ook hiervoor geldt dat deze mogelijkheid wordt beperkt tot vijf jaar. Het kabinet is van plan het wetsvoorstel als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 in te dienen bij de Tweede Kamer. ...

10. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen Inleiding Een ...

11. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... Wetsartikelen aanneming van werk en opdracht Dienstverleningsovereenkomst Opdrachtovereenkomst Wetsvoorstel minimumloon bij overeenkomst van opdracht Uitbreiding Wet minimumloon wederom ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... kan volgens hem met minder middelen resultaat worden bereikt dan voor ouderen. Participatiewet Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt teruggetrokken en vervangen door een nieuw wetsvoorstel ...

13. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... van het coronavirus op te vangen. (Bron: Ministerie EZK, 15 mrt. 2020) NB: De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel aan op 15 dec. 2020. Ga terug naar rubriek Werkgeverslasten. ...

14. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een definitief wetsvoorstel. Met deze Klimaatwet verplicht Nederland zichzelf de landelijke CO2-uitstoot in de ...

15. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers Gesprekken over verandering nabestaandenwet Wetsvoorstel Verzamelwet SZW Weduwen Marokko houden uitkering Kostendelersnorm Kabinet mag ...

16. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Het AOW-hiaat voor zelfstandigen nader bezien Afschaffen AOW en soort basisinkomen voor iedereen Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd Regels AOW-toeslag tijdelijk versoepeld door ...

17. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... op 25 mei 2018 wet. Op 6 april heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan de minister een Advies Wetsvoorstel gedaan voor de Uitvoeringswet AVG. Dat neemt niet weg, dat wanneer u op grond van de ...

18. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... 2015. Wet langdurige zorg aangenomen De Eerste Kamer heeft op 2 december 2014 het wetsvoorstel goedgekeurd. Het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) was ...

19. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... (Bron en maker: Mapiq, 21 apr. 2020) Invoering wet Pensioenverdeling verschoven naar 2022 Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij scheiding" wordt op verzoek van de Tweede Kamer pas na het ...

20. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... HR-Praktijk, 4 jan. 2018) Aof-premie kleine werkgevers gaat omlaag Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend voor een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). ...

21. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
Inhoud Wetsvoorstel CAO gehandicaptenzorg Werkgevers niet enthousiast Hoe nu verder? Wetsvoorstel onbereikbaarheid ingediend Wetsvoorstel Op 18 februari 2019 diende de PvdA een wetsvoorstel in ...

22. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... jonggehandicapten (Wajong) wordt vervangen door de nieuwe Wet Wajong; 2013: Wetsvoorstel Verzamelwet SZW. Met de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Wet ...

23. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... is de vaststelling van de hoogte van de loongerelateerde uitkeringen van de WW en de WIA. Het wetsvoorstel vereenvoudiging regelingen UWV luidt dat voor het berekenen niet meer naar het ...

24. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers Vernieuwd wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie ...

25. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... contract Ketenregeling en AOW-gerechtigden In dienst nemen AOW-er aantrekkelijker Heroverweeg wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd Overgangsregeling verkorte loonbetaling zieke AOW’ers ...


Bekijk items: 1 tot 25 (857 totaal)