Boetebeding


1. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
Inhoud Voorwaarden Keuze Maximum boete Verjaren Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels Voorwaarden De werkgever kan een vordering ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... bepaling wordt aan de bewerker een geheimhoudingsplicht opgelegd, eventueel gecombineerd met een boetebeding. Overigens is opzettelijke niet-naleving van deze geheimhoudingsplicht strafbaar ...

3. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bedingen zijn het concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, relatiebeding, autokostenbeding en boetebeding. Welke bedingen komen regelmatig voor: 1. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding ...

4. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... in de arbeidsovereenkomst kunnen worden opgenomen zijn onder meer het proeftijd-, concurrentie- en boetebeding. Aanvullend of regelend recht: Dit recht is een vangnet als in de CAO en/of ...

5. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... meer: Artikel 7:632: wanneer is de inhouding op het loon toegestaan; Artikel 7:650 onder meer: het boetebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. de bestemming van de boete mag niet aan de ...

6. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... of in plaats van een concurrentiebeding, kan de werkgever een relatiebeding (met bijbehorend boetebeding) in de arbeidsovereenkomst opnemen. Een relatiebeding kan zinvol zijn als een ...

7. Schade toebrengen   23 januari 2011
11 maart 2017  |  , ,
... zijn vastgelegd en de werkgever mag hier zelf geen baat bij hebben. Zie ook subrubriek Boetebeding. Aansprakelijkheidsverzekering Een bedrijf kan voor de werknemers een ...

8. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... leidt nauwkeurige lezing van het studiekostenbeding tot de conclusie dat veeleer sprake is van een boetebeding. Nu geen sprake is van een concrete opleiding die op enig moment is voltooid, maar ...

9. Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst)   21 januari 2011
19 maart 2024  |  , , , , , , , ,
... in sommige gevallen kan de nalatige werkgever ook nog worden veroordeeld tot het betalen van een boetebeding. Jurisprudentie Uit jurisprudentie valt op te maken dat ook de waarde van genoten ...

10. Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels   8 oktober 2020
12 oktober 2020  | Accountant  | Fred Barkhuis  | , , ,
Medewerkers van accountantskantoor PwC zijn beboet omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels voor beleggingen. Het gaat bij PwC om boetes van enkele duizenden euro's per persoon.

11. Grensoverschrijdend seksueel gedrag door je leidinggevende en dan zelf ontslagen worden   3 mei 2023
17 februari 2022  | HR-kiosk  | Angeline Brok  | , , , , ,
... te verspreiden, neemt de werkgever geregeld een geheimhoudingsbeding - met eventueel daarbij een boetebeding - op in de arbeidsovereenkomst. Voor een geheimhoudingsbeding gelden nog steeds geen ...

12. Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet   25 januari 2017
26 januari 2017  | Sociaal Werk Nederland e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het wetsvoorstel beslagvrije voet bevat een sterk vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen en een aangepast proces van beslaglegging zodat beslagleggende partijen beter van elkaars ...


12 items