Wijzigingsbeding


1. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... Bij een collectieve wijziging geldt artikel 7:613 BW, maar dan moet er een eenzijdig wijzigingsbeding zijn overeengekomen. Dat is hier niet het geval. De werkgever moet dan aantonen ...

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een uitvinding doet, deze toekomt aan de werkgever; van toepassing zijn van een bedrijfsreglement; wijzigingsbeding¹, zie deze subrubriek. ¹ Een beding is een bijkomende voorwaarde bij een ...

3. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... met pensioen. Roosterwijziging gaat vóór privébelang Ook als een werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen, dan nog mag hij onder voorwaarden de ...

4. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Regeling voor groepen werknemers Ondernemingsraad Eenzijdig wijzigingsbeding Administratie aanpassen Inventarisatie De werkgever zal in kaart moeten brengen ...

5. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... op artikel 7:611 BW om bijvoorbeeld ontbrekende contractuele aanspraken – zoals een eenzijdig wijzigingsbeding – te onderbouwen. Maar vaak mist zo’n poging het doel. Slapend dienstverband ...

6. Leaseauto (inleiding)   6 maart 2010
11 december 2020  |  , , , , , ,
... werkgever zwaarwegende redenen moet hebben om een leaseauto in te trekken, tenzij een eenzijdig wijzigingsbeding in de leaseovereenkomst staat. De betrokken werknemer zal in voorkomende ...

7. Salarisverlaging   20 maart 2009
24 augustus 2020  |  , , , , ,
... moeten worden. Instemming werknemer verplicht Als in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, dan zal de werkgever aan de werknemer moeten vragen met iedere ...

8. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... over thuiswerken door tijdsduur een arbeidsvoorwaarde is geworden. En omdat er geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, kan die niet zonder goede reden worden gewijzigd. Een ...

9. Wijziging arbeidscontract   19 oktober 2009
17 september 2019  |  , , , , , ,
Inhoud Eenzijdig wijzigingsbeding Wederzijdse instemming Instemming OR Functiewijziging Taxi Hofman-arrest Wijzigingsontslag Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt nieuw arbeidsovereenkomst mogelijk ...

10. Indexatie van pensioen gaat niet altijd zonder problemen   16 januari 2020
16 januari 2020  | Theo Gommer  | , , , , , ,
... moeten blijken of de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer voorziet in een eenzijdig wijzigingsbeding. Bij gebreke daarvan zullen redelijke gronden aanwezig moeten zijn, op basis ...

11. Werkgever mag jubileumuitkering wijzigen vanwege zwaarwichtig belang, maar was er geen andere oplossing?   28 april 2023
31 augustus 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
... niet zomaar worden teruggedraaid. Soms wordt in een arbeidscontract een zogenaamd “eenzijdig wijzigingsbeding” opgenomen. Dat gaat dan over de hoogte van het salaris, een bonus of de duur ...


11 items