Relatiebeding


1. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... exoneratiebeding: een eventuele schadevergoeding wordt uitgesloten of beperkt; concurrentie- of relatiebeding; geheimhoudingsbeding (ook wel geheimhoudingsplicht) met daaraan gekoppelde boete ...

2. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... een ter beschikbaar gestelde laptop; overtreding van een overeengekomen concurrentie- of relatiebeding. (Bron: FNV, Boete en sancties en rol van de OR (2007)) Oude regeling Belastbaar ...

3. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... dienst is Jurisprudentie: motivering onvoldoende concreet Concurrentiebeding is toch hetzelfde als relatiebeding? Jurisprudentie: relatiebeding Concurrentiebeding wanneer werknemer wordt ...

4. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... voor onbepaalde tijd. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen. Verder bevat de arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst, die ...

5. Handtekening   21 februari 2017
19 december 2023  |  , , , , , ,
... maar er zit wel een kern van waarheid in. Zo kennen clausules als het concurrentiebeding en relatiebeding een schriftelijkheidsvereiste en daarom kunnen die niet via een online handtekening ...

6. Introductie   12 maart 2018

... die door werkgever en werknemer getekend moeten worden. Dit kan het concurrentiebeding of relatiebeding zijn, maar ook de afspraak dat een bepaald diploma binnen een bepaalde tijd moet ...

7. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
13 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Onderstaand overzicht zal maandelijks bijgehouden worden. December 2023 Nr Rubriek Onderwerp 1 Nieuws De arbeidsmarkt in 2024: Wat staat ons te wachten? 2 Opinie Gaat de pensioengerechtigde ...

8. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... bonussen et cetera; de consequenties van een eventueel eerder overeengekomen concurrentie- of relatiebeding (komt deze in verband met het ontslag nu te vervallen?); de consequenties en ...

9. Vaststellingsovereenkomst   4 december 2016
31 augustus 2021  |  , , , , , , , ,
... bepaling over een (positief) getuigschrift en een goede referentie gebruikelijk. Concurrentie- of relatiebeding Werkgevers hebben er veelal belang bij om een werknemer aan een concurrentie- of ...

10. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
... bedrijfsbelangen aan te wijzen, kan de werkgever altijd nog terugvallen op het opnemen van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Relatiebeding wordt besproken in subparagraaf ...

11. Jurisprudentie: relatiebeding   30 maart 2017
31 maart 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , ,
De Hoge Raad bevestigde in haar uitspraak op 3 maart 2017 dat het relatiebeding een vorm van het concurrentiebeding is, waarvoor de stringente eisen van artikel 7:658 BW gelden. Verder ...

12. Het concurrentie- en relatiebeding: groeiende economie - groeiend aantal geschillen?   4 juli 2018
4 juli 2018  | Thijs Muffels  | ,
... Bij een groeiende economie groeit doorgaans ook het aantal geschillen over het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Is een concurrentiebeding een adequaat middel om ...

13. Concurrentiebeding of relatiebeding geldig na ontslagname met vaststellingsovereenkomst   23 mei 2023
23 mei 2023  | , , , ,
... uit elkaar te gaan met een redelijke vergoeding. In mijn aanstellingscontract staat een relatiebeding. Is deze ook van toepassing wanneer ik een vaststellingsovereenkomst heb getekend. ...

14. Concurrentiebeding hetzelfde als relatiebeding?   30 augustus 2016
1 september 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | ,
Nee, dat is het niet. Nog overtuigender is het feit dat in een recent geding de Rechtbank Amsterdam het concurrentiebeding schorste maar het relatiebeding in stand liet.

15. Boete accepteren LinkedIn-contact ivm relatiebeding   5 april 2012
6 april 2012  | Job Brooker  | Fred Barkhuis  | , ,
... van een relatie uit je vorige werkkring aan je LinkedIn-netwerk kan voor werknemers met een relatiebeding financiële gevolgen hebben. In dit geval ging het om een boete van € ...

16. Is het concurrentiebeding geldig wanneer mijn collegae (maatschap) het voorstel doen om het contract te beëindigen ?   2 mei 2017
30 maart 2017  | ,
... worden dat het concurrentiebeding niet wordt uitgeoefend. Wat ik vreemd vind is dat er geen “relatiebeding” is, behalve dat je je eigen relaties mag meenemen. Maar hoe staat het met de ...

17. Liefdesclausule in het personeelsreglement noodzakelijk?   17 juni 2016
20 juni 2016  | www.allesoverhr.nl  | Peter Rooze  | , ,
... doet het zelfs tijdens werktijd op kantoor Wordt het dan toch tijd voor een ander vorm van een ‘relatiebeding’? Bijvoorbeeld met bepalingen die betrekking hebben op: relatie met collega in ...


17 items